Přeskočit navigaci

Vymýšlení, navrhování, jednání a analytické činnosti – v oblasti ekonomiky

Obchod, fenomén dnešní doby je o nápadech, o něčem, co zaujme lidi, že je to přesvědčí, aby si něco koupili. K tomu musí být slušné a příjemné vystupování, schopnost jednat s lidmi,umět lidi takzvaně „ukecat“, reagovat na neočekávané otázky. Taky umění vžít do myšlení druhých. Ale obchod je i ekonomika - to ukazuje druhá scéna. Každý obchod musí mít svou kalkulaci, kdo ji neudělá, nedopadne dobře. Důležitý je selský rozum a dobré počty, což ale nestačí, slouží k tomu celá velká ekonomická věda. A všechno dohromady dělá úspěch na trhu. Clověk s ekonomickým vzděláním může pracovat nejen pro podnik a jeho ekonomiku, ale může "spekulovat", je to obchodování, které vyžaduje odhadovat, jak se budou chovat ostatní, jak budou reagovat, je to kombinace ekonomiky a psychologie. Jde o práci s informacemi, o jejich vyhledávání, třídění, vyhodnocování, o sledování vývoje, o srovnávání mnoha různých údajů a na základě toho odhady, jak vývoj bude pokračovat dál a pak rozhodnití o koupi či prodeji. Vypadá to lákavě, ale uspějí v tom jen ti nejplepší, mnoho lidí ale může pracovat při zpracování informací pro ty, kteří rozhodují o těch transakcích.