Přeskočit navigaci

Navrhování, programování nebo správa počítačových systémů

Počítače - to není jen programování, ale i projektování velkých systémů, které je třeba navrhnout tak, aby se s nimi jejich uživatelům dobře pracovalo. To všechno někdo musí podrobit důkladnému rozboru, někdo na základě toho musí celý systém navrhnout, někdo musí vytvořit programy. A poté se o celý systém někdo musí starat, udržovat informace, aby nebyly zastaralé, a aby celý systém fungoval, tak jak má. Opět se jedná o opráci s infarmacemi, o jejich vyhledávání, třídění, posuzování a využití pro rozhodování. Důležitá je schopnost rozpoznat a posoudit požadavky budoucích uživatelů, pro ně se systémy vytvářejí, jim musejí vyhovovat. Kromě toho jsou třeba také tvůrčí schopnosti. A počítače je třeba také udržovat, zajišťopvat jejich provozuschopnos, je třeba obnovovat celé počítačové vybavení. Ke všemu je třeba schopnost logicky a systematicky uvažovat.