Přeskočit navigaci

Ochrana osob, majetku, státu

Kontrola v sobě může zahrnovat také zabezpečení proti osobám, které nemusejí mít vždy počestné úmysly, kontrola je zde součástí celkové ochrany, ať už objektů, budov nebo osob. Na kontrolu tu musejí navazovat další činnosti zabezpečující tuto ochranu, do nichž patří jak kultivované řešení problému jednáním, tak v případě nutnosti i fyzický zásah. Důležitá je spolehlivost, umění jednat s lidmi, fyzická kondice, v některých případech i sebeobrana a zacházení se střelnou zbraní. Služba v armádě je v činnostech zaměřených na ochranu a bezpečnost nejvšším stupněm. Dnešní armáda je založená na vysoké profesionalitě a na vyspělé technice. Samotná armáda představuje široké pole různých profesních zaměření, včetně uplatnění pro ženy. Společné znaky a předpoklady se tu proto těžko hledají, obecně je to hlavně připravenost na vysoké nasazení, dobrá psychická i fyzická odolnost, spolehlivost.

Chci získat maturitu

Chci získat vyšší odborné vzdělání