Přeskočit navigaci

Zhotovování, výroba a obsluha výrobních strojů a zařízení

Podstatou činností je používání strojů a zařízení (důležité je nebát se jich, naučit se je obsluhovat, ale není třeba rozumět jejich principům a konstrukci ), schopnost reagovat na stavy výrobního procesu, smysl pro kvalitu výrobku, cit pro materiál. Jde o proces při němž je pomocí strojů a zařízení přetvářen materiál na výrobek. Jsou tu dva základní způsoby výroby. 1) kusová, neautomatizovaná, člověk je "blíž" výrobnímu procesu, vidí výsledky své práce přímo, měl by být zručnější. 2) sériová s různými stupně automatizace, člověk je "vzdálenější" výrobnímu procesu, vidí ho prostřednictvím signalizačních kontrolek a monitorů, měl by být schopen sledovat parametry procesu, rozhodovat o jejich změnách.

Chci se vyučit

Chci získat maturitu

Chci získat vysokoškolské vzdělání