Přeskočit navigaci

Výběr oboru vzdělání

Filtry
Forma studia
Typ školy
Kraj
 
 
 
skrýt filtr typu vzdělání

Vysokoškolské vzdělání - bakalářské

Bakalářské vzdělání je určeno převážně absolventům středního vzdělání s maturitou, které připravuje k výkonu povolání a k pokračování v magisterském studiu. Délka studia je 3 až 4 roky. Absolventům je udělen akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“), v oblasti umění akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“)

Vysokoškolské vzdělání - magisterské pětileté

Magisterské vzdělání je určeno převážně absolventům středního vzdělání s maturitou. Studium se zaměřuje na získávání teoretických a vědeckých poznatků a na osvojení schopnosti aplikovat toto poznání. Studium trvá 4 až 6 let. Podle absolvovaného studia se udělují různé akademické tituly např. "Ing.", "MUDr.", „MgA.“ a další) uváděné před jménem.

Vysokoškolské vzdělání - magisterské navazující

Navazující magisterské vzdělání je určeno absolventům minimálně s bakalářským vzděláním, kteří během studia získají hlubší teoretické a vědecké poznatky. Délka studia 1 až 3 roky. Absolventům se udělují různé akademické tituly v závislosti na oblasti a ukončení studia (nejčastěji např. „Ing“, „Mgr.“ a další) uváděné před jménem.

Vysokoškolské vzdělání - doktorské

Doktorské vzdělávání je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou teoretickou či tvůrčí činnost. Délka je 3 až 4 roky po magisterském vzdělávání. Ukončuje se státní doktorskou zkouškou, akademický titul je "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem), v oblasti teologie pak „doktor teologie“ („Th.D.“)

Seznam skupin oborů, oborů a školních vzdělávacích programů souborné informace   souborné informace

Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.