Přeskočit navigaci

Zdravotní požadavky pro studium

Zdravotní požadavky pro studium

Kromě odborné kvalifikace se vyžaduje u mnoha profesí i zdravotní způsobilost pracovníka k výkonu povolání, např. zahradníkem nemůže být alergik na pyly. Tato způsobilost podmiňuje již samotné přijetí ke studiu, tedy přípravu daného povolání, takže někdy může zdravotní stav žáka ovlivnit výběr vzdělávání.

Některá povolání nepřipouštějí žádná zdravotní omezení. Jiná vylučují jen určitá onemocnění, např. poruchy oběhové soustavy, zrakové poruchy, poruchy hybného aparátu, alergie.

Požadavky zdravotní způsobilosti uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání popisuje příloha dokumentu Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.


K přihlášce i lékařský posudek


*    Pokud se hlásíš do oboru, pro který se zdravotní způsobilost vyžaduje, musíš navštívit lékaře. Lékařský posudek zdravotního stavu ve vztahu k oboru se píše přímo do přihlášky ke studiu. Je-li lékařské vyjádření obsáhlejší, uvedeš jej jako přílohu přihlášky v ověřené kopii (tu pořídíš např. na poště).

*    Základní vyšetření provede dětský lékař. Úkon však není hrazen ze zdravotního pojištění a musíš za něj zaplatit.

*    Jestliže se hlásíš do dvou oborů, posudek musí zahrnovat předpoklady pro oba dva.

*    Pokud půjdeš do dalšího kola přijímacího řízení, nemusíš znovu k lékaři, ale stačí k přihlášce přiložit ověřenou kopii posudku. 


… když máš nějaké zdravotní omezení


*    Ve vzdělávací nabídce je řada oborů, které tě jistě osloví a můžeš je studovat i přes určité zdravotní znevýhodnění. Jestli si pro studium zvolíš běžnou školu, nebo by ti víc vyhovovala škola specializovaná na vzdělávání žáků s konkrétním zdravotním postižením, je na tvém rozhodnutí.

*    V každém případě se předem domluv s ředitelem školy a zvažte spolu reálnou možnost studia, zvláště tehdy, jestliže si zvolíš běžnou školu a tvé zdravotní omezení vyžaduje specifické studijní podmínky. 

*    K přihlášce doplň nejen lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče, ale je-li to nutné, i doporučení dalších odborníků (psychologa, odborného lékaře), např. návrh přizpůsobení podmínek při přijímacích zkouškách a pro průběh studia, které je pak škola povinna zajistit.

*    Vzdělávací nabídku, která by tě mohla zajímat, najdeš v našem systému. Ve filtru stačí označit typ svého postižení nebo jejich kombinaci a snadno získáš přehled škol a oborů s vytvořenými podmínkami.   

Výběr podle oboruNevíte si rady?Napište námZpět