Přeskočit navigaci

Rozluštění kódu oboru vzdělání

Rozluštění kódu oboru vzdělání   

Každý obor vzdělání má svůj identifikační kód. Uvádí se vždy s názvem oboru, např. na přihlášku ke studiu, do životopisu a všude tam, kde se prezentuje dosažené vzdělání.

Co ten kód znamená …

Manual worker

Kódy oborů slouží k systémovému členění. Vyjadřují stupeň vzdělání, charakter přípravy pro uplatnění na trhu práce a obtížnost studia.


Třídí obory (= vzdělávací programy) podle:


*    kategorie vzdělání – tu označuje písmeno (u některých oborů i následující číslo)

*    skupiny oborů – první dvojčíslí v kódu řadí obory obsahově příbuzné do příslušné skupiny


Příklad:

kód oboru Mechanik opravář motorových vozidel (dříve automechanik) je 23-68-H/01

první dvojčíslí, tj. 23, označuje skupinu oborů vzdělání Strojírenství a strojírenská výroba

písmeno H vyjadřuje kategorii vzdělání, v tomto případě jde o střední vzdělání s výučním listemZpět