Přeskočit navigaci

Nová soustava oborů vzdělání

Nová soustava oborů vzdělání   

V rámci reformy středního vzdělávání byly zavedeny nové obory vzdělání. Jejich kódové označení je sedmimístné, přesněji, za lomítkem mají pouze dvě číslice. Současně dobíhá i stará soustava ve vyšších ročnících. Počet oborů byl zároveň zredukován na polovinu, tj. zhruba na počet 300.

Jak rozumět změnám a novým oborům  

*    více oborů obsahově příbuzných bylo sloučeno do jednoho. Mnohé i známé dřívější názvy oborů již nenajdete.

*    některé obory mají nový název. Příklady nejvýznamnějších změn názvů:

*    obory s vyučením:

Zámečník přejmenován na Strojní mechanik


Automechanik je nyní Mechanik opravář motorových vozidel


Elektrikář-slaboproud je připravován v oboru Elektrikář


Mechanik elektronických zařízení je nyní Elektromechanik pro zařízení a přístroje


Obory Číšník a Kuchař najdete jako obor se společným označením Kuchař-číšník

*    obory s maturitou:


Silniční doprava se nyní jmenuje Dopravní prostředky – a patří do skupiny 23 Strojírenství


Slaboproudá i silnoproudá elektrotechnika jsou nově začleněny v oboru Elektrotechnika


Operátor dřevařské a nábytkářské výroby je Nábytkářská a dřevařská výroba


Pozemní stavitelství je začleněno do oboru Stavebnictví


Kuchař (s maturitou) je nyní připravován v oboru Gastronomie


Obory s názvy Hotelnictví a turismus, Hotelnictví a cestovní ruch apod. jsou soustředěny v oboru Hotelnictví


Kosmetička má nový název Kosmetické služby


Hledání dřívějších oborů v nové soustavě


Hledáte-li obor, o kterém víte, že byl dříve vyučován, využijte převodníku. Najděte původní obor a uvidíte, jak se jmenuje dnes a se kterými obory byl sloučen. Nová soustava obsahuje i několik nových oborů, které nemají ekvivalent v původní soustavě.


Převodník mezi starou a novou soustavou oborů poskytujících střední vzdělání


Obory poskytující střední vzdělání

Skupina

Nový kód

Nový obor vzdělání

Pův. kód

Nahrazovaný obor vzdělání

53 Zdravotnictví


53-41-J/01

Zubní instrumentářka

53-41-J/004

Zubní instrumentářka

63 Ekonomika a administrativa


63-51-J/01

Obchodní škola

63-51-J/001

Obchodní škola

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče


75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-31-J/001

Pedagogika pro asistenty ve školství


75-41-J/01

Pečovatelské služby

69-55-J/001

Charitativní služby
75-41-J/003

Sociální činnost

78 Obecně odborná příprava


78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

78-62-C/001

Praktická škola jednoletá


78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

78-62-C/002

Praktická škola dvouletá

82 Umění a užité umění


82-44-J/01

Ladění klavírů a kulturní činnost

82-44-J/001

Ladění klavíru


Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

Skupina

Nový kód

Nový obor vzdělání

Pův. kód

Nahrazovaný obor vzdělání

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství


21-52-H/01

Hutník

21-52-H/005

Hutník


21-53-H/01

Modelář

21-53-H/001

Modelář


21-55-H/01

Slévač

21-55-H/001

Slévač

23 Strojírenství a strojírenská výroba


23-51-E/01

Strojírenské práce

23-51-H/510

Strojírenská výroba
23-51-E/004

Zámečnické práce a údržba
23-51-E/005

Zámečnické práce ve stavebnictví
23-51-E/501

Strojírenská výroba
23-56-H/507

Obrábění kovů
23-56-E/004

Obráběcí práce
23-56-E/501

Obrábění kovů
23-57-E/002

Kovářské práce
23-64-E/002

Strojně montážní práce – montérské práce
23-64-E/003

Strojně montážní práce – automontážní práce
23-68-E/501

Technické služby v autoservisu
23-68-H/506

Technické služby v autoservisu
23-71-E/001

Nožířské práce


23-51-H/01

Strojní mechanik

23-51-H/001

Zámečník
23-51-H/003

Strojní mechanik – stroje a zařízení
23-51-H/004

Strojní mechanik – ocelové konstrukce
23-51-H/007

Mechanik opravář – stroje a zařízení
23-66-H/001

Mechanik opravář


23-52-H/01

Nástrojař

23-52-H/001

Nástrojař
23-53-H/001

Rytec kovů


23-55-H/01

Klempíř

23-55-H/002

Klempíř – strojírenská výroba
23-66-H/001

Mechanik opravář
36-55-H/001

Klempíř – stavební výroba


23-55-H/02

Karosář

23-55-H/002

Klempíř – strojírenská výroba


23-56-H/01

Obráběč kovů

23-56-H/001

Obráběč kovů
23-56-H/002

Obráběč kovů – univerzální obrábění
23-56-H/003

Obráběč kovů – soustružení
23-56-H/004

Obráběč kovů – frézování
23-56-H/005

Obráběč kovů – broušení
23-56-H/006

Obráběč kovů – obsluha číslicově řízených strojů


23-57-H/01

Kovář

23-57-H/001

Strojní kovář


23-61-H/01

Autolakýrník

23-61-H/001

Lakýrník


23-62-H/01

Jemný mechanik

23-62-H/001

Optik
23-62-H/006

Jemný mechanik
23-63-H/001

Hodinář


23-65-H/01

Strojník

23-65-H/001

Mechanik silničních strojů
23-65-H/004

Strojník – duté sklo
23-65-H/020

Strojník
23-67-H/004

Seřizovač textilních strojů


23-65-H/03

Strojník silničních strojů
23-65-H/02

Lodník

23-65-H/009

Strojník – lodní doprava


23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

23-66-H/001

Mechanik opravář
23-68-H/001

Automechanik
23-68-H/003

Mechanik opravář – silniční motorová vozidla


23-69-H/01

Puškař

23-69-H/001

Puškař

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika


26-51-E/01

Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-H/504

Elektrotechnická výroba
26-51-E/001

Elektrotechnické a strojně montážní práce
26-51-E/502

Elektrotechnická výroba


26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/001

Elektrikář
26-51-H/002

Elektrikář-slaboproud


26-51-H/02

Elektrikář-silnoproud

26-51-H/003

Elektrikář-silnoproud


26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/002

Elektromechanik – stroje a zařízení
26-52-H/004

Mechanik elektrotechnických zařízení
26-53-H/001

Mechanik elektronických zařízení
26-56-H/001

Elektromechanik – sdělovací a zabezpečovací technika


26-57-H/01

Autoelektrikář

26-57-H/001

Autoelektrikář


26-59-H/01

Spojový mechanik

26-58-H/001

Spojový mechanik – spojovací zařízení
26-59-H/001

Spojový mechanik
26-59-H/002

Spojový mechanik – sdělovací sítě

28 Technická chemie a chemie silikátů


28-52-E/01

Chemické práce

28-52-E/501

Chemická výroba
28-55-E/501

Gumárenská a plastikářská výroba


28-52-H/01

Chemik

28-51-H/001

Chemik laborant
28-52-H/007

Chemik
28-53-H/001

Operátor farmaceutické výroby
28-53-H/002

Laborant pro farmaceutickou výrobu
28-55-H/001

Gumař plastikář – zpracování kaučuku


28-56-E/01

Papírenská výroba

28-56-E/001

Papírenské práce
28-56-E/503

Zpracování papíru


28-57-E/01

Keramická výroba

28-57-E/001

Keramické práce
28-57-E/502

Keramická výroba


28-57-H/01

Výrobce a dekoratér keramiky

28-57-H/007

Keramik
28-62-H/003

Malíř skla a keramiky


28-58-E/01

Sklářská výroba

28-58-E/001

Výroba lisovaného skla
28-58-E/002

Výroba dutého skla
28-58-E/003

Zušlechťování skla


28-58-H/01

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

28-58-H/001

Sklář – duté a lisované sklo
28-58-H/005

Sklář
28-61-H/004

Brusič technického a šperkového kamene
28-61-H/005

Brusič skla
28-62-H/001

Malíř skla a keramiky – malba skla
28-62-H/003

Malíř skla a keramiky


28-63-E/01

Bižuterní výroba

23-54-E/001

Výroba kovové bižuterie
28-63-E/501

Bižuterní výroba
28-64-E/001

Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů – výroba bižuterie
28-64-E/002

Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů – výroba ozdob. předmětů


28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

28-63-H/001

Výrobce bižuterie – skleněná bižuterie
28-63-H/002

Výrobce bižuterie – kovová bižuterie
28-64-H/003

Výrobce ozdobných předmětů
28-64-H/004

Výrobce vánočních ozdob

29 Potravinářství a potravinářská chemie


29-51-E/01

Potravinářská výroba

29-51-E/501

Potravinářská výroba
29-54-E/003

Cukrářské práce
29-55-E/001

Mlékařské práce
29-56-E/002

Řeznické a uzenářské práce


29-51-E/02

Potravinářské práce

29-51-E/501

Potravinářská výroba
29-53-E/002

Pekařské práce
29-54-E/002

Pečivářské a cukrovinkářské práce
29-58-E/001

Konzervárenské práce


29-51-H/01

Výrobce potravin

29-52-H/001

Mlynář
29-54-H/003

Cukrovinkář-pečivář – výroba cukrovinek
29-54-H/004

Cukrovinkář-pečivář – výroba trvanlivého pečiva
29-55-H/001

Mlékař
29-55-H/002

Mlékař – výroba
29-55-H/003

Mlékař – prodej
29-57-H/002

Sladovník - pivovarník
29-58-H/001

Konzervář


29-53-H/01

Pekař

29-53-H/001

Pekař


29-54-H/01

Cukrář

29-54-H/001

Cukrář
29-54-H/002

Cukrář – výroba


29-56-H/01

Řezník-uzenář

29-56-H/001

Řezník-uzenář
29-56-H/002

Řezník-uzenář – výroba
29-56-H/003

Řezník-uzenář – prodej

31 Textilní výroba a oděvnictví


31-57-E/01

Textilní a oděvní výroba

31-51-E/001

Přádelnické práce
31-53-E/003

Tkalcovské práce
31-54-E/001

Pletařské práce
31-57-E/501

Textilní výroba


31-57-H/01

Výrobce textilií

31-52-H/003

Plsťař
31-54-H/001

Pletař
31-57-H/001

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu


31-58-H/01

Krejčí

31-58-H/001

Krejčí


31-59-E/01

Šití oděvů

31-59-H/501

Výroba konfekce
31-59-E/001

Šití oděvů
31-59-E/503

Výroba konfekce


31-59-E/02

Šití prádla

31-59-E/002

Šití prádla
31-59-E/503

Výroba konfekce


31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

31-62-H/001

Kloboučník

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů


32-41-E/01

Kožedělná výroba

32-41-E/501

Výroba usní
32-52-E/001

Brašnářské a sedlářské práce
32-54-E/001

Obuvnické práce
32-58-E/501

Výroba obuvi


32-52-H/01

Výrobce kožedělného zboží

32-52-H/001

Brašnář
32-53-H/001

Kožešník
32-53-H/002

Kožešník – příprava kožešinových výrobků
32-53-H/003

Kožešník – šití a opravy kožešinových výrobků
32-55-H/001

Rukavičkář
32-56-H/001

Sedlář


32-54-H/01

Výrobce obuvi

32-54-H/006

Obuvník

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů


33-54-H/01

Mechanik hudebních nástrojů

33-54-H/001

Mechanik hudebních nástrojů – akordeony a foukací harmoniky
33-54-H/002

Mechanik hudebních nástrojů – klávesové nástroje
33-54-H/003

Mechanik hudebních nástrojů – strunné nástroje
33-54-H/004

Mechanik hudebních nástrojů – varhany


33-54-H/02

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

33-54-H/005

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů


33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

33-56-E/001

Truhlářské práce
33-56-E/004

Tesařské a truhlářské práce – truhlářské práce ve stavebnictví
33-59-E/001

Čalounické práce
33-59-H/502

Čalounická výroba
33-59-E/504

Čalounická výroba


33-56-H/01

Truhlář

33-56-H/001

Truhlář
33-56-H/002

Truhlář – výroba nábytku
33-56-H/003

Truhlář – dřevěné konstrukce
33-57-H/001

Výrobce sportovních potřeb


33-57-E/01

Dřevařská výroba

33-57-H/502

Zpracování dřeva
33-57-E/001

Dřevařské práce
33-57-E/502

Zpracování dřeva


33-58-E/01

Zpracovatel přírodních pletiv

33-52-E/001

Kartáčnické a košíkářské práce
33-53-E/001

Košíkářské práce
33-53-E/503

Košíkářská výroba
33-58-H/501

Zpracovatel přírodních pletiv


33-59-H/01

Čalouník

33-59-H/001

Čalouník

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie


34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-H/001

Tiskař na polygrafických strojích


34-53-H/01

Reprodukční grafik

34-51-H/001

Sazeč
34-53-H/001

Reprodukční grafik


34-57-E/01

Knihařské práce

34-57-E/001

Knihařské práce


34-57-H/01

Knihař

34-57-H/001

Knihař

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie


36-51-E/01

Dlaždičské práce

36-51-H/002

Dlaždič
36-51-E/002

Dlaždičské práce


36-52-H/01

Instalatér

36-52-H/001

Instalatér


36-52-H/02

Mechanik plynových zařízení

36-52-H/004

Mechanik plynových zařízení


36-54-H/01

Kameník

36-54-H/001

Kameník


36-55-E/01

Klempířské práce ve stavebnictví

36-55-E/001

Klempířské práce ve stavebnictví


36-56-H/01

Kominík

36-56-H/001

Kominík


36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

36-57-E/005

Malířské, lakýrnické a natěračské práce – malířské a natěračské práce
36-57-E/007

Malířské, lakýrnické a natěračské práce – lakýrnické práce
36-57-E/508

Malířské a natěračské práce


36-58-H/01

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

nový obor36-59-E/01

Podlahářské práce

36-59-E/001

Podlahářské práce


36-59-H/01

Podlahář

36-59-H/001

Podlahář


36-62-E/01

Sklenářské práce

36-62-E/002

Sklenářské práce
36-62-E/503

Sklenářské práce


36-62-H/01

Sklenář

36-62-H/001

Sklenář


36-63-H/01

Štukatér

36-63-H/001

Štukatér


36-64-E/01

Tesařské práce

36-64-E/002

Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce


36-64-H/01

Tesař

36-64-H/001

Tesař


36-65-H/01

Vodař

nový obor36-66-H/01

Montér suchých staveb

36-66-H/001

Montér suchých staveb


36-67-E/01

Zednické práce

36-67-H/502

Stavební výroba
36-67-E/001

Zednické práce
36-67-E/002

Stavební práce
36-68-E/001

Železobetonářské práce


36-67-E/02

Stavební práce

36-61-H/002

Silničář
36-67-E/503

Stavební výroba


36-67-H/01

Zedník

36-67-H/001

Zedník
36-67-H/004

Obkladač


36-67-H/02

Kamnář

36-67-H/003

Kamnář


36-69-E/01

Pokrývačské práce

36-69-E/001

Pokrývačské práce


36-69-H/01

Pokrývač

36-69-H/001

Pokrývač

37 Doprava a spoje


37-51-H/01

Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-51-H/001

Manipulant poštovního provozu a přepravy


37-52-H/01

Železničář

37-52-H/001

Železničář

39 Speciální a interdisciplinární obory


39-41-H/01

Malíř a lakýrník

23-61-H/001

Lakýrník
36-57-H/001

Malíř

41 Zemědělství a lesnictví


41-51-E/01

Zemědělské práce

41-51-E/006

Farmářské práce
41-51-E/501

Zemědělská výroba


41-51-H/01

Zemědělec-farmář

41-51-H/007

Zemědělec, hospodyňka
41-51-H/011

Farmář
41-53-H/009

Chovatel a zpracovatel drůbeže
41-53-H/011

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat


41-51-H/02

Včelař

41-51-H/013

Včelař


41-52-E/01

Zahradnické práce

41-52-E/008

Květinářské práce – květinářské a aranžérské práce
41-52-E/011

Zahradnické práce
41-53-E/003

Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce

 

41-52-E/02

Zahradnická výroba

41-52-E/005

Sadovnické a květinářské práce

 

 

 

41-52-E/510

Zahradnická výroba

 

41-52-H/01

Zahradník

41-51-H/008

Krajinář

 

 

 

41-52-H/001

Zahradník

 

41-53-H/01

Rybář

41-53-H/002

Rybář

 

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

41-53-H/008

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

 

 

 

41-53-H/010

Chovatel koní a jezdec

 

41-54-H/01

Podkovář a zemědělský kovář

41-54-H/002

Kovář a podkovář

 

41-55-E/01

Opravářské práce

41-55-E/002

Opravářské práce

 

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

 

41-56-E/01

Lesnické práce

41-56-E/002

Pěstební a lesnické práce

 

 

 

41-56-E/501

Lesní výroba

 

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

 

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

23-66-H/001

Mechanik opravář

 

41-57-H/01

Zpracovatel dřeva

41-57-H/001

Zpracovatel dřeva

53 Zdravotnictví

 

53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-H/002

Ošetřovatel

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

 

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

65-52-E/001

Kuchařské práce

 

65-51-E/02

Práce ve stravování

65-51-H/501

Provoz společného stravování

 

 

 

65-51-E/501

Provoz společného stravování

 

65-51-H/01

Kuchař-číšník

65-51-H/002

Kuchař-číšník pro pohostinství

 

 

 

65-51-H/004

Kuchař-číšník – příprava jídel

 

 

 

65-51-H/006

Kuchař-číšník – pohostinství

 

 

 

65-51-H/007

Hostinský

 

 

 

65-52-H/001

Kuchař

 

 

 

65-53-H/001

Číšník-servírka

66 Obchod

 

66-51-E/01

Prodavačské práce

66-51-H/501

Obchodní provoz

 

 

 

66-51-E/003

Prodavačské práce

 

 

 

66-51-E/501

Obchodní provoz

 

66-51-H/01

Prodavač

66-51-H/002

Prodavač

 

 

 

66-51-H/003

Prodavač – potravinářské zboží

 

 

 

66-51-H/004

Prodavač – smíšené zboží

 

 

 

66-51-H/005

Prodavač – elektrotechnické zboží

 

 

 

66-51-H/006

Prodavač – drogistické zboží

 

 

 

66-51-H/007

Prodavač – motorová vozidla

 

 

 

66-51-H/008

Prodavač – stavebniny a řemeslné potřeby

 

 

 

66-51-H/009

Prodavač – textil a oděv

 

 

 

66-51-H/010

Prodavač – obuv a kožená galanterie

 

 

 

66-51-H/011

Prodavač – domácí potřeby

 

 

 

66-51-H/012

Prodavač – drobné zboží

 

 

 

66-51-H/013

Prodavač – hodiny a klenoty

 

 

 

66-51-H/014

Prodavač – nábytek a bytové zařízení

 

 

 

66-51-H/015

Prodavač – textil, oděvy a obuv

 

 

 

66-51-H/016

Prodavač – drobné zboží, klenoty a nábytek

 

 

 

66-51-H/017

Prodavač – průmyslové zboží

 

 

 

66-51-H/018

Prodavač – květiny

 

 

 

66-51-H/020

Prodavač – zbraně a střelivo

 

 

 

66-51-H/022

Prodavač a výrobce lahůdek

 

66-52-H/01

Aranžér

66-52-H/001

Aranžér

 

66-53-H/01

Operátor skladování

66-53-H/003

Operátor skladování

69 Osobní a provozní služby

 

69-51-H/01

Kadeřník

69-51-H/001

Kadeřník

 

69-53-H/01

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/001

Rekondiční a sportovní masér

 

69-54-E/01

Provozní služby

69-53-E/502

Provoz domácnosti

 

 

 

69-54-E/002

Práce v čistírnách a prádelnách

 

 

 

69-55-E/003

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – provozní práce

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-41-E/01

Pečovatelské služby

69-55-E/005

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce

82 Umění a užité umění

 

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

 

 

 

82-51-H/002

Umělecký pasíř

 

82-51-H/02

Umělecký truhlář a řezbář

33-55-H/001

Rámař-pozlacovač

 

 

 

82-51-H/005

Umělecký řezbář

 

 

 

82-51-H/006

Umělecký truhlář

 

82-51-H/03

Zlatník a klenotník

82-51-H/003

Zlatník a klenotník

 

82-51-H/04

Umělecký keramik

82-51-H/009

Umělecký keramik

 

82-51-H/05

Vlásenkář a maskér

82-51-H/011

Vlásenkář a maskér

 

82-51-H/06

Umělecký štukatér

82-51-H/004

Umělecký štukatér

 

82-51-H/07

Umělecký pozlacovač

82-51-H/007

Umělecký pozlacovač

 

82-51-H/08

Umělecký sklenář

82-51-H/010

Umělecký sklenář

 

82-51-H/09

Umělecký rytec

82-51-H/012

Umělecký rytec


Obory poskytující střední (odborné) vzdělání s maturitní zkouškou

Skupina

Nový kód

Nový obor vzdělání

Pův. kód

Nahrazovaný obor vzdělání

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

 

16-01-M/01

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/001

Ochrana a tvorba životního prostředí

 

 

 

16-01-M/002

Ochrana přírody a prostředí

 

 

 

16-01-M/004

Ekologie a ochrana krajiny

 

 

 

16-01-M/005

Ochrana a obnova životního prostředí

 

16-02-M/01

Průmyslová ekologie

16-02-M/001

Průmyslová ekologie

18 Informatické obory

 

18-20-M/01

Informační technologie

26-47-M/001

Výpočetní technika

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

26-47-M/003

Informační technologie – aplikace osobních počítačů

 

 

 

26-47-M/004

Správce informačních systémů

 

 

 

26-47-M/006

Počítačové elektronické systémy

 

 

 

63-41-M/040

Informatika v ekonomice

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-42-M/01

Geotechnika

21-41-M/001

Hornictví a hornická geologie – hlubinné dobývání ložisek

 

 

 

21-41-M/002

Hornictví a hornická geologie – lomové dobývání ložisek

 

 

 

21-41-M/003

Užitá geologie

 

 

 

21-41-M/005

Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

 

 

 

21-42-M/001

Těžba a zpracování kamene

 

21-43-L/01

Hutník operátor

21-43-L/001

Hutník operátor

 

21-43-M/01

Hutnictví

21-43-M/001

Hutnictví

 

 

 

21-43-M/002

Řízení a kontrola výroby

 

21-44-L/01

Technik modelových zařízení

21-44-L/001

Technik modelářských zařízení

 

21-44-M/01

Strojírenská metalurgie

21-44-M/001

Slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-41-M/01

Strojírenství

23-41-M/001

Strojírenství

 

 

 

23-41-M/003

Řízení jakosti ve strojírenství

 

 

 

23-41-M/004

Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

23-43-L/008

Mechanik přípravář pro kovovýrobu

 

 

 

23-44-L/001

Mechanik strojů a zařízení

 

 

 

23-45-L/005

Mechanik číslicově řízených strojů

 

 

 

23-45-L/011

Mechanik – operátor sklářských strojů

 

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

23-45-L/001

Mechanik seřizovač

 

 

 

23-45-L/003

Mechanik seřizovač – programování a obsluha technologických pracovišť

 

 

 

23-45-L/004

Mechanik seřizovač – mechatronik

 

23-45-L/02

Letecký mechanik

23-45-L/009

Letecký mechanik

 

23-45-M/01

Dopravní prostředky

23-45-M/004

Silniční doprava

 

 

 

23-45-M/005

Silniční doprava – provoz a údržba vozidel

 

 

 

23-45-M/006

Silniční doprava – diagnostika vozidel

 

23-62-L/01

Optik

nový obor

 

 

23-69-L/01

Technik-puškař

23-69-L/001

Technik-puškař

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

23-45-L/005

Mechanik číslicově řízených strojů

 

 

 

26-42-L/001

Mechanik silnoproudých zařízení

 

 

 

26-43-L/001

Mechanik elektronik

 

 

 

26-43-L/006

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

 

 

 

26-46-M/003

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

26-41-M/01

Elektrotechnika

26-41-M/002

Elektrotechnika

 

 

 

26-42-M/001

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

 

 

 

26-43-M/004

Slaboproudá elektrotechnika

 

 

 

26-44-M/001

Automatizační technika

 

 

 

26-46-M/003

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

26-45-M/01

Telekomunikace

26-45-M/004

Digitální telekomunikační technika

 

 

 

26-45-L/005

Telekomunikační mechanik

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41-M/01

Technologie celulózy a papíru

28-41-M/007

Výroba celulózy a papíru

 

28-42-L/01

Chemik operátor

28-42-L/001

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

 

 

 

28-42-L/012

Chemik – operátor - průmyslová chemie

 

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

28-44-M/001

Aplikovaná chemie

 

 

 

28-44-M/002

Aplikovaná chemie – analytická chemie

 

 

 

28-44-M/003

Aplikovaná chemie – chemická technologie

 

 

 

28-44-M/004

Aplikovaná chemie – farmaceutické substance

 

 

 

28-44-M/005

Aplikovaná chemie – ochrana životního prostředí

 

 

 

28-44-M/006

Aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii

 

 

 

28-44-M/007

Aplikovaná chemie – podnikový management

 

 

 

28-41-M/008

Chemicko-farmaceutická výroba

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

28-46-M/01

Technologie silikátů

28-45-M/001

Technologie skla

 

 

 

28-46-M/001

Technologie keramiky

 

 

 

28-46-L/002

Technologie výroby keramiky a porcelánu

29 Potravinářství a potravinářská chemie

 

29-41-M/01

Technologie potravin

29-41-M/001

Technologie potravin

 

 

 

29-43-M/001

Technologie potravin – výroba cukru a cukrovinek

 

 

 

29-43-M/002

Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv

 

 

 

29-43-M/003

Technologie potravin – zpracování mouky

 

 

 

29-44-M/001

Technologie potravin – zpracování masa

 

 

 

29-45-M/001

Technologie potravin – kvasná technologie

 

 

 

29-45-M/002

Technologie potravin – výroba nápojů

 

 

 

29-46-M/001

Technologie potravin – zpracování mléka

 

 

 

29-47-M/001

Technologie potravin – technologie tuků

 

 

 

29-48-M/001

Technologie potravin – konzervace potravin

 

29-42-M/01

Analýza potravin

29-42-M/001

Analýza potravin

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-M/01

Textilnictví

31-41-M/003

Modelování pletenin

 

 

 

31-41-M/004

Textilní výroba a podnikatelství

 

 

 

31-41-M/007

Textilní technologie – pletařství

 

 

 

31-41-L/008

Operátor textilní výroby

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

31-43-L/01

Oděvní technik

31-43-L/003

Operátor oděvní výroby

 

 

 

31-43-L/004

Operátor oděvní výroby – oděvní výroba

 

 

 

31-43-L/006

Operátor oděvní výroby – obchodní činnost

 

31-43-M/01

Oděvnictví

31-43-M/001

Oděvnictví

 

 

 

31-43-M/002

Oděvnictví – technologie oděvů

 

 

 

31-43-M/003

Oděvnictví – konstrukce oděvů

 

 

 

31-43-M/006

Krejčová-podnikatelka

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-41-M/01

Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/002

Zpracování usní, plastů a pryže

 

 

 

32-42-M/001

Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží

 

 

 

32-42-L/001

Operátor kožedělné výroby

 

 

 

32-43-L/001

Operátor kožešnické výroby

 

 

 

32-44-M/004

Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží

 

 

 

32-44-M/005

Technické a informační služby

 

 

 

32-44-M/006

Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-41-L/01

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

33-41-L/006

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-41-M/001

Dřevařství

 

 

 

33-41-M/002

Dřevěné konstrukce

 

 

 

33-42-M/001

Nábytkářství

 

 

 

33-42-M/002

Čalounictví

 

 

 

33-42-M/003

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

33-43-M/01

Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/001

Výroba hudebních nástrojů

 

 

 

33-43-M/002

Výroba hudebních nástrojů – výroba hudebních nástrojů

 

 

 

33-43-M/003

Výroba hudebních nástrojů – akustika a zvuková technika

 

 

 

33-43-M/004

Výroba hudebních nástrojů – management prodeje hudebních nástrojů

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/01

Polygrafie

34-41-M/001

Polygrafie

 

34-42-M/01

Obalová technika

34-42-M/001

Obalová technika

 

34-52-L/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-L/001

Tiskař na polygrafických strojích

 

34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

34-53-L/002

Reprodukční grafik pro média

 

34-56-L/01

Fotograf

nový obor

 

 

34-57-L/01

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

34-57-L/001

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-43-M/01

Stavební materiály

36-43-M/001

Stavební materiály

 

36-45-M/01

Technická zařízení budov

36-45-M/002

Technická zařízení budov

 

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

36-46-M/002

Geodézie – geodézie

 

 

 

36-46-M/003

Geodézie – katastr nemovitostí

 

36-47-M/01

Stavebnictví

36-41-M/001

Pozemní stavitelství

 

 

 

36-42-M/006

Dopravní stavitelství

 

 

 

36-42-M/007

Vodohospodářské stavby

 

 

 

36-42-M/010

Inženýrské stavitelství – vodní stavby

 

 

 

36-42-M/011

Inženýrské stavitelství – železniční stavitelství

 

 

 

36-42-M/012

Inženýrské stavitelství – dopravní stavitelství

 

 

 

36-42-M/014

Inženýrské stavitelství – vodní hospodářství

 

 

 

36-47-M/001

Stavebnictví

37 Doprava a spoje

 

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/005

Provoz a ekonomika letecké dopravy

 

 

 

37-41-M/006

Provoz a ekonomika dopravy

 

 

 

37-41-M/007

Provoz a ekonomika lodní dopravy

 

 

 

37-41-L/009

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

 

37-42-M/01

Logistické a finanční služby

37-42-M/001

Poštovní a peněžní služby

 

 

 

37-42-L/003

Poštovní manipulant

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-08-M/01

Požární ochrana

23-45-M/003

Strojník požární techniky

 

 

 

39-08-M/001

Požární ochrana

 

39-41-L/01

Autotronik

39-41-L/001

Autotronik

 

39-41-L/02

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/002

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

 

 

 

36-45-L/002

Mechanik tepelných zařízení

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-04-M/01

Rostlinolékařství

41-04-M/001

Rostlinolékařství

 

41-41-M/01

Agropodnikání

41-41-M/001

Agropodnikání

 

 

 

41-41-L/007

Zemědělský podnikatel

 

41-42-M/01

Vinohradnictví

41-42-M/001

Vinohradnictví

 

41-43-L/01

Chovatel cizokrajných zvířat

41-43-L/004

Chovatel cizokrajných zvířat

 

41-43-M/01

Rybářství

41-43-M/001

Rybářství

 

41-43-M/02

Chovatelství

41-43-M/002

Chovatelství

 

41-44-M/01

Zahradnictví

41-44-M/001

Zahradnictví

 

41-45-M/01

Mechanizace a služby

41-45-M/001

Mechanizace a služby

 

41-46-M/01

Lesnictví

41-46-M/001

Lesnictví

 

 

 

41-46-M/003

Myslivecké hospodářství

43 Veterinářství a veterinární prevence

 

43-41-M/01

Veterinářství

43-41-M/001

Veterinární prevence

53 Zdravotnictví

 

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

53-41-M/007

Zdravotnický asistent

 

53-41-M/02

Nutriční asistent

53-41-M/008

Nutriční asistent

 

53-43-M/01

Laboratorní asistent

53-43-M/005

Laboratorní asistent

 

53-44-M/01

Ortoticko-protetický technik

53-44-M/008

Ortoticko-protetický technik

 

53-44-M/03

Asistent zubního technika

53-44-M/007

Asistent zubního technika

63 Ekonomika a administrativa

 

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

63-41-M/003

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

 

63-41-M/006

Obchodně podnikatelská činnost

 

 

 

63-41-M/007

Obchod a podnikání

 

 

 

63-41-M/009

Podnikání, obchod a služby

 

 

 

63-41-M/010

Podnikatelská činnost

 

 

 

63-41-M/011

Podnikání a management

 

 

 

63-41-M/013

Podnikatel

 

 

 

63-41-M/014

Podnikatelství

 

 

 

63-41-M/015

Podnikání a řízení firem

 

 

 

63-41-M/016

Podnikání a obchod

 

 

 

63-41-M/017

Specialista pro obchodní a manažerskou činnost

 

 

 

63-41-M/018

Podnikové hospodaření

 

 

 

63-41-M/019

Firemní a finanční management

 

 

 

63-41-M/020

Ekonomika a management

 

 

 

63-41-M/021

Obchodní podnikatel a manager

 

 

 

63-41-M/022

Podnikatel pro obchod a služby

 

 

 

63-41-M/023

Asistent podnikatele

 

 

 

63-41-M/024

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

 

 

 

63-41-M/025

Zahraniční obchod

 

 

 

63-41-M/026

Manažer pro střední stupeň řízení

 

 

 

63-41-M/027

Podnikání, řízení a obchod

 

 

 

63-41-M/028

Firemní ekonom

 

 

 

63-41-M/030

Podnikatelská administrativa

 

 

 

63-41-M/031

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

63-41-M/032

Ekonomika soukromého podnikání

 

 

 

63-41-M/033

Obchodní manager

 

 

 

63-41-M/034

Ekonomika a podnikání

 

 

 

63-41-M/035

Asistent pro střední management

 

 

 

63-41-M/036

Ekonom

 

 

 

63-41-M/037

Provoz a řízení kulturních subjektů

 

 

 

63-41-M/038

Obchodně podnikatelské činnosti

 

 

 

63-41-M/039

Podnikatel

 

 

 

63-41-M/041

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

 

63-42-M/001

Výpočetní technika a technika administrativy

 

 

 

63-42-M/002

Zpracování ekonomických dat

 

 

 

63-43-M/001

Bankovnictví a pojišťovnictví

 

 

 

63-43-M/002

Bankovnictví – manager

 

 

 

63-43-L/001

Peněžní manipulant

 

 

 

64-41-M/001

Podnikání a služby

 

 

 

64-41-M/002

Umělecká produkce

 

 

 

64-42-M/001

Management v oblasti životního prostředí

 

 

 

64-42-M/002

Management hutnictví

 

 

 

64-42-M/003

Strojírenská technická administrativa

 

 

 

64-42-M/007

Obchodní management ve strojírenství

 

 

 

64-42-M/008

Výrobní management ve strojírenství

 

 

 

64-42-M/009

Management strojírenství

 

 

 

64-42-M/010

Technická administrativa – elektrotechnika

 

 

 

64-42-M/011

Management v elektrotechnice

 

 

 

64-42-M/012

Management aplikace osobních počítačů

 

 

 

64-42-M/013

Management elektrotechniky

 

 

 

64-42-M/014

Management výpočetní techniky

 

 

 

64-42-M/015

Management organizační a výpočetní techniky

 

 

 

64-42-M/016

Management sklářství

 

 

 

64-42-M/017

Management technické chemie silikátů

 

 

 

64-42-M/018

Řízení chemických výrob – podnikání a management

 

 

 

64-42-M/019

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

64-42-M/020

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

64-42-M/021

Management výroby celulózy a papíru

 

 

 

64-42-M/022

Management potravinářských výrob

 

 

 

64-42-M/023

Management textilu

 

 

 

64-42-M/024

Management textilu a oděvnictví

 

 

 

64-42-M/025

Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi

 

 

 

64-42-M/026

Management obalové techniky

 

 

 

64-42-M/027

Management ve stavebnictví

 

 

 

64-42-M/028

Stavební podnikatel a manažér

 

 

 

64-42-M/029

Management v automobilové dopravě

 

 

 

64-42-M/030

Management dopravy, pošt a telekomunikací

 

 

 

64-42-M/031

Management železniční dopravy

 

 

 

64-42-M/032

Management v dopravě

 

 

 

64-42-M/033

Management zemědělství a lesnictví

 

 

 

64-42-M/034

Management obchodních firem a sportovních klubů

 

 

 

64-42-M/035

Management techniky administrativy

 

 

 

64-42-M/036

Management obchodu

 

 

 

64-42-M/037

Management obchodu a služeb

 

 

 

64-42-M/038

Management drobného podnikání a obchodu

 

 

 

64-42-M/039

Management obchodu a služeb

 

 

 

64-42-M/041

Management v pohostinství

 

 

 

64-42-M/042

Management administrativy a správy

 

 

 

64-42-M/044

Manažér mezinárodní přepravy a obchodu

 

 

 

64-42-M/045

Management užitého umění

 

 

 

64-42-M/047

Management asistent podnikatele ve strojírenství

 

 

 

64-42-M/048

Management a podnikání v umění a reklamě

 

 

 

64-42-M/051

Management obchodního podnikání

 

 

 

64-42-M/052

Management sportovních zařízení

 

 

 

64-42-L/012

Obchodně provozní pracovník civilního letectví

 

 

 

64-43-M/002

Ekonomika zemědělství a výživy

 

 

 

64-43-M/003

Ekonomika zemědělství a výživy – podnikání a služby

 

 

 

64-43-M/005

Ekonomika obchodu a služeb

 

 

 

64-43-M/006

Ekonomika oděvnictví

 

 

 

66-41-M/001

Obchod a marketing

 

 

 

66-43-M/001

Knihkupectví