Přeskočit navigaci

Deset kroků před rozhodnutím

Deset kroků před rozhodnutím        

Cest, jak vybrat studium ve střední škole, je mnoho. Každý na to jde jinak, ale všichni potřebují dostatek spolehlivých informací a také pevnou oporu svých blízkých. Tady je „desatero“, které tvoji rozhodovací cestu usnadní.

Krok 1.      Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co očekáváš, co umíš                   i co ti nejde

Všechno začíná u tebe. Najdi si čas a objevuj svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je porovnej s požadavky pro studium i povolání. Nezapomeň na svůj zdravotní stav, který může někdy výběr ovlivnit.

Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost, hledej příčiny svých potíží při učení, ale i řešení, co se s tím dá dělat, pokud to chceš změnit.   


Krok 2.      Promluv si o svých záměrech s nejbližšími

O svých plánech otevřeně řekni někomu, komu důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu. Ptej se, co si o tom myslí. Jejich názor může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k přemýšlení, co podniknout nebo udělat jinak, aby se tvůj sen splnil.


Krok 3.      Vytvoř si seznam zajímavých oborů

Zapisuj si obory, které tě nějak osloví. Jestli tě zajímá nějaké celé odvětví/zaměření, podívej se na nabídku jak maturitních oborů, tak s vyučením. Taky potřebuješ o oborech něco vědět - co se naučíš a co tě čeká po škole.

Dá se postupovat i vylučovací metodou, kdy ze vzdělávacích možností vyřazuješ obory, které tě z nějakého důvodu odrazují, nic ti neříkají nebo je rozhodně odmítáš. Soupis zajímavých oborů ti poslouží jako základní materiál k posouzení „co chci a co mohu“. Pak už můžeš hledat školy, které je vyučují.

Podívej, tolik oborů …


Krok 4.      Povolání – co bys dělal/a, kdybys byl/a…

Pozoruj kolem sebe lidí - kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů – činností, prostředí, pomůcek, způsobu práce a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc třeba rodiče.

Popisy jednotlivých povolání získáš na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz. Mysli přitom na sebe a srovnej si, jestli požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým schopnostem a možnostem.

Inspiruj se filmovými ukázkami vybraných povolání …

Ukázky povolání


Krok 5.      Bez informací o školách se nepohneš z místa

Jestli chceš maturitu nebo se vyučit, už asi tušíš. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru, ale i školy. Škol je hodně, a která je ta pravá, že? Porovnávej svá očekávání s různými nabídkami škol, tvůj výběr by se neměl omezovat jen na tu nejbližší.

Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jestli neznamená vzdálenost školy od domova náročné dojíždění nebo internátní bydlení, jestli je výše školného pro tvé rodiče finančně únosná apod.). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách a odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů.

Středních škol je dost, jen si vybrat


Krok 6.      Jdi se podívat do škol

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Ptej se na všechno, co tě zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi a výcvik, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Návštěva školy na tebe může působit i motivačně, např. nutnost zlepšit studijní výsledky. Termíny otevřených dveří najdeš v kartách škol v sekci Kam na školu.

Podívej se do více škol a potom porovnávej, jak ti vyhovuje jejich velikost, atmosféra, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí nebo jde o menší školu spíše rodinného typu.


Krok 7.      Sežeň reference o škole

Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Něco ti mohou o nich naznačit. Jsou aktuální a plné informací? Dávají prostor i žákům a žákyním nebo jen prezentují aktivity školy?

Posoudit kvalitu školy jen tak od oka a svých pocitů nelze. Také záleží na tom, co očekáváš. Školy však kontroluje Česká školní inspekce a zprávy o zjištěném stavu jsou přístupné z karty každé školy v tomto systému, v sekci Kam na školu. Můžeš si udělat vlastní názor, jak se prezentuje škola a jak je hodnocena inspektory.

Pobav se o chodu školy s jejími žáky a žákyněmi třeba na burze středních škol nebo jiné akci. I jejich pohled může být zajímavý.


Krok 8.      Kariérové poradenství je službou pro tebe

Pokud nemáš jistotu v rozhodování, obrať se na odborníky ve škole nebo mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět, nebo ti není jasné.

Můžeš kontaktovat např.:


*    třídního učitele, výchovného poradce nebo učitele, kterému důvěřuješ,  

*    kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - informační a poradenské středisko v tvém regionu (adresu najdeš na www.portal.mpsv.cz),

*    informační centrum pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz).


Nevíte si rady?Napište nám


Krok 9.      Připrav se na přijímačky

Štěstí přeje připraveným. Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

Můžeš také požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku nebo trénovat cvičné testy, které zakoupíš u společnosti Scio (www.scio.cz).


Krok 10.    Pedagogicko-psychologická poradna

Máš vážnější problémy s učením nebo chováním a nevíš, co s tím? Obrať se na psychology. Odborně tě vyšetří, navrhnou řešení, poskytnou metodickou pomoc a doporučí i vzdělávací cestu.

Návštěvu poradny neodkládej, čím dřív to začneš řešit, tím lépe. 


Potřebuješ kontakt na nejbližší poradnu?Zpět