Přeskočit navigaci

Jdu do nematuritního oboru

Jdu do nematuritního oboru

V prvním kole přijímacího řízení se můžeš přihlásit na dvě školy nebo na dva obory, a to i mimo region, ve kterém bydlíš.


Vyučit se můžeš v různých oborech


Podle svého nadání, přání i předpokladů si v nabídce oborů s vyučením určitě vybereš. Základní rozlišení je v náročnosti oboru, ale i v délce studia. Můžeš si volit mezi: 

 

*    3letými klasickými obory z různých odvětví (poznáš je podle písmena H v jejich kódu):

Ø  např. instalatér, kadeřník, strojní mechanik, ošetřovatel a mnoho dalších,

Ø  umělecké nadání uplatníš v některém z 3letých oborů s uměleckým zaměřením, např. vlásenkář a maskér. U nich přijímačky probíhají dříve než u ostatních oborů, a to formou talentové zkoušky.

Obory s talentovou zkouškou


*    2 nebo i 3letými obory, které mají menší vzdělávací nároky než klasické obory a mohou je velmi úspěšně studovat i ti, kterým učení z různých důvodů nejde, např. práce ve stravování, strojírenské práce (v kódu oboru je písmeno E).


… jsou i jiné možnosti studia než vyučení


*    2leté obory bez výučního listu (výstupem je jen vysvědčení), např. obchodní škola (v kódu oboru je písmeno J),

*    1 a 2leté obory praktické školy, které jsou připraveny především pro žáky s těžkým zdravotním postižením (v kódu oboru je písmeno C).


Přečti si, co se nabízí, kde bys mohl/a využít svoje schopnosti a dovednosti, co se v různých oborech naučíš a kde po škole hledat pracovní uplatnění:


Výběr podle oboruPřihlášku podej nejpozději do 1. března 2017

Termín pro podání platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele, tj. jak pro veřejné, tak soukromé.

Do oborů s talentovou zkouškou musíš přihlášku podat dříve, a to do 30. listopadu 2016.

*    Tiskopis přihlášky dostaneš ve škole, nebo si ho stáhni z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

*    V prvním kole přijímaček se můžeš přihlásit na jeden obor do dvou škol nebo třeba dva obory jedné školy. Do přihlášky uveď obě školy (nebo oba obory). Pokud sis vybral/a jen jednu, druhou kolonku nevyplňuj.

*    Pořadí škol nebo oborů není závazné. Budeš-li přijat/a do obou, rozhodneš se mezi nimi a odevzdáš zápisový lístek do té školy, ve které chceš studovat.

*    Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).

*    Přihlášku můžeš vyplnit rukou nebo na počítači, ale potřebuješ pro každou školu jednu, takže ji po vyplnění buď 2x vytiskneš, nebo tiskopis okopíruješ. 

*    Obě přihlášky podepíšeš ty a jeden z rodičů a necháš si ve své základní škole potvrdit výpis známek z vysvědčení (často je vyplňuje škola). Jinou možností je přiložit ověřené kopie vysvědčení (ověří ti je např. na poště).

*    Obvykle se požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Lékař jej vpisuje přímo do přihlášky, delší zprávu můžeš přiložit k přihlášce v ověřené kopii.


Zdravotní požadavky pro studium


*    Vyplněnou přihlášku a požadované doklady pošli doporučeně řediteli školy v písemné podobě (elektronicky to není možné). Můžeš ji do školy donést i osobně, ale nezapomeň si nechat potvrdit převzetí.


 

Doporučení:

Nějaké změny nelze nikdy vyloučit, proto než přihlášku odešleš, ujisti se, že škola tvůj obor opravdu otevírá. Webové adresy i kontakty do škol najdeš u nás, v sekci KAM NA ŠKOLU.


První kolo přijímacího řízení: 22. – 30. dubna 2017

Období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele.

Do nematuritních oborů, tzn. s vyučením i bez něj, jsou obvykle uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků v základní škole nebo podle motivace ke studiu vybraného oboru. Někdy ovšem ředitel školy vyhlásí školní přijímací zkoušku, ústní nebo písemnou, aby si ověřil znalosti uchazeče.


Jak to dopadlo – výsledky přijímaček a zápis ke studiu


Jestli tě přijali nebo nepřijali, se dozvíš nejdřív 22. dubna, ale pozor – oznamuje se to různými způsoby:  

*    Jako přijatý uchazeč nedostaneš žádné písemné vyrozumění! Seznam přijatých bude pouze zveřejněn na přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů.

Pak, nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých, musíš odevzdat zápisový lístek řediteli střední školy. Dostaneš ho ve své základní škole v době podání přihlášky. Jestliže uspěješ ve dvou školách, máš právo si z nich vybrat jednu z nich a do té lístek podáš. Zápis ke studiu je tvoje povinnost, jinak je to chápáno tak, že do školy nenastoupíš a zvolil/a sis jinou možnost.

*    Když to nedopadne a škola tě nepřijme, pak ti to oznámí písemně.

Zbývá ještě tvoje druhá volba. Kromě toho bude v mnoha školách vyhlášeno druhé kolo přijímaček, ve kterém to zkus znovu.

Napoprvé to nevyšlo, co dálZpět