Přeskočit navigaci

Na střední školu, i když jsem dospělý?

Na střední školu, i když jsem dospělý?

Střední školy vzdělávají i dospělé lidi, kteří sice již pracují, ale potřebují novou kvalifikaci nebo rozšiřují své dosavadní vzdělání. Můžete to zkusit jak v maturitním oboru, tak s vyučením. Školní rok pro dospělé „žáky“ začíná v září a studium je uzpůsobeno potřebám dospělých pracujících.  


K dostudování dřívějšího oboru nebo k získání jiného vzdělání a kvalifikace si můžete vybrat z více variant – dálkové, distanční, kombinované, nebo méně časté, večerní.

Formy vzdělávání

Organizace přijímaček v 2017

do 31. ledna

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

= požadavky na uchazeče a způsob hodnocení výsledků řízení

Školy je zveřejní na svých webových stránkách.


do 1. března

Podání přihlášky ke studiu


V prvním kole si můžete podat dvě přihlášky.

12. – 28. dubna


12. a 19. dubna

Období 1. kola přijímacího řízení

 do maturitních oborů

termíny pro vykonání jednotných přijímacích zkoušek

Pozvánku ke zkoušce obdržíte 14 dní před termínem.


Podáte-li dvě přihlášky, vykonáte i dvě zkoušky.

22. – 30. dubna

První kolo přijímacího řízení

do oborů s vyučenímDo maturitních oborů povinně jednotná přijímací zkouška


Od školního roku 2016/2017 je součástí přijímacího řízení do všech maturitních oborů jednotná přijímací zkouška. Písemné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Zkouška je povinná a týká se všech forem vzdělávání, tzn. i studia při zaměstnání. V prvním kole tedy absolvujete minimálně jednotnou zkoušku (výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82, na které se tato novinka nevztahuje).

Jednotné testy připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jsou povinným kritériem přijímaček a podílí se na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Školní přijímací zkouška

Kromě povinné jednotné zkoušky může ředitel školy vyhlásit jako další kritérium pro maturitní obor školní zkoušku, např. ze znalostí cizího jazyka. V takovém případě probíhají přijímačky ve dvou dnech (jednotná a školní část).

Školní zkouškou mohou projít i uchazeči o obor s vyučením.

Školní zkouška může být písemná i ústní.


Další kritéria

Dalším kritériem pro přijetí mohou být studijní výsledky z předchozího vzdělávání. Kritéria mohou být různě kombinována i hodnocena.

 

Přihláška do jiných forem než je denní  


*    V prvním kole přijímacího řízení se můžete přihlásit do dvou škol nebo dvou oborů v jakékoli škole v ČR. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

*    Tiskopis přihlášky získáte ve střední škole, a to jak v písemné podobě, tak si ji můžete stáhnout ze školního webu.

*    Povinná zkouška do maturitních oborů má pevně stanovené termíny a rozhoduje pořadí škol uvedené v přihlášce (první termín platí pro školu/obor uvedené na první pozici.

Pokud je vyhlášena školní zkouška, pro její vykonání jsou určeny ředitelem školy dva volitelné termíny. Vyberte si jeden z nich a napište jej do přihlášky. V tomto případě pořadí škol nerozhoduje.

*    Obvykle škola požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium. Lékař jej vpisuje přímo do přihlášky nebo zprávu podejte v ověřené kopii jako přílohu přihlášky.

Zdravotní požadavky pro studium


*    Pečlivě vyplněnou přihlášku doručte v písemné podobě (elektronicky nelze) prokazatelným způsobem řediteli střední školy (doporučeně poštou nebo osobně s potvrzením o převzetí).  


Doporučení:

Před podáním přihlášky se ještě na školním webu nebo telefonicky přímo ve škole ujistěte, jestli nedošlo ke změně a škola skutečně obor otevírá.Zpět