Přeskočit navigaci

Jak se přihlásím na střední školu

 Jak se přihlásím na střední školu

Od školního roku 2016/2017 se mění pravidla přijímacího řízení ve všech středních školách. Týkají se termínů pro podání přihlášek ke studiu i konání zkoušek. U maturitních oborů se zavádí jednotná přijímací zkouška. Připravují se nové formuláře přihlášek.

Sledujte náš Infoabsolvent.cz, postupně budeme doplňovat informace.

Přihlášku v prvním kole podej včas

V prvním kole přijímaček si můžeš podat dvě přihlášky ke studiu, například zvolíš jeden obor ve dvou školách nebo dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice. Kdyby ti to v prvním kole nevyšlo, zkusíš to znovu v dalším kole.


Termíny pro podání přihlášky platí pro všechny obory, tzn., jak maturitní, tak s vyučením i bez:  


do 30. listopadu 2016

 

*    do uměleckých oborů v konzervatořích

*    do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:

·    ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

·    4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou


do 1. března 2017

*    do všech ostatních oborů

 

Nový tiskopis přihlášky ke studiu


Vzhledem ke změnám v přijímacím řízení na střední školy je platný pouze nový tiskopis přihlášky. V současné době se jejich podoba připravuje.

Dostaneš ho ve škole nebo si ho stáhneš z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.


*    Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).

*    V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když využiješ této možnosti, uveď do přihlášky obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíš jen jeden obor a školu, druhou kolonku nevyplňuj a tiskopis pošli jen do vybrané školy.

*    Budeš-li přijat/a do obou škol, rozhodneš se podle svého přání a tam odevzdáš zápisový lístek.

*    Jestliže se ředitel střední školy rozhodne pro konání školní přijímací zkoušky (ta může, ale nemusí být), vyhlásí k ní dva volitelné dny/termíny pro její vykonání. Jeden z nich si vyber a zapiš do přihlášky k oboru.

*    Letošní novinkou je, že do maturitního oboru budeš povinně konat jednotnou přijímací zkoušku. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které probíhají v jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky můžeš ještě konat i školní zkoušku, pokud ji škola vyhlásí.

Hlásím se do maturitního oboru

*    Přihlášku můžeš vyplňovat ručně i elektronicky. Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis, takže ji nezapomeň zkopírovat nebo vytisknout dvakrát. Pak už zbývá jen tvůj podpis a jednoho z rodičů. Známky z vysvědčení ti většinou vyplní ve škole, ale můžeš si je do přihlášky napsat sám/sama a pak nechat ve škole potvrdit, nebo je i možné přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.

*    Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky, nebo, je-li to delší zpráva, přiložíš ho k přihlášce v ověřené kopii (tu pořídíš na každé poště).

Zdravotní požadavky pro studium


*    Přihlášky, případně další dokumenty, pošli doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) do obou škol. Můžeš je také podat ve škole osobně a nechat si potvrdit převzetí přihlášky.

*    Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostaneš písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj.

http://www.infoabsolvent.cz/Data/Stranky/S-7.0.02_Prijimacky__co_bych_mel_vedet_soubory/image016.png

Doporučení:

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než přihlášku podáš, zjisti si na webu vybrané školy, že se tvůj obor opravdu otevírá. Kontakty na školy najdeš u nás, v sekci Kam na školu.


Řešíš nějaké své zdravotní nebo jiné znevýhodnění?

V případě, že potřebuješ k přijímačkám upravit podmínky, musíš zajít do školského poradenského zařízení. Ve škole ti dají kontakt. Odborníci se vyjádří k tvým speciálním vzdělávacím potřebám a vytvoří návrh, podle kterého ti střední škola podmínky uzpůsobí.

Když budeš ke studiu přijat/a, úprava podmínek se vztahuje na celé studium.

Určitě se ale vyplatí svůj studijní záměr předem prodiskutovat s vedením střední školy, o kterou máš zájem. Je nutné zvážit závažnost i rozsah tvého znevýhodnění nebo postižení ve vazbě na možnosti školy, tzn., jestli škola může zajistit kvalitu vzdělávání s ohledem na tvé potřeby.

Přihlášku ke studiu musí v každém případě doplňovat i lékařské potvrzení.Zpět