Přeskočit navigaci

Druhá kvalifikace ve zkrácené době

Druhá kvalifikace ve zkrácené době

Máte už za sebou nějakou střední školu a teď by se vám hodila jiná kvalifikace? Podnikáte a k tomu potřebujete další odbornost? Střední školy nabízejí upravené krátké programy pro zájemce, kteří se již jednou vyučili nebo dosáhli maturitního vzdělání.


Tento způsob vzdělávání umožňuje dospělým lidem rozšiřovat své kompetence a odbornost v co nejkratší době. Všechny obory však nejsou takto upraveny a někdy musí zájemce volit jinou cestu ke vzdělávání.

Druhý výuční list

Pokud jste již jednou úspěšně prošel/a učilištěm a vyučil/a se v nějakém oboru, můžete v poměrně krátké době získat další kvalifikaci a druhý výuční list.

Stejně tak se ve zkrácené době můžete vyučit, když máte maturitu nebo i vyšší vzdělání.

Příklad:

Jste vyučený zedník a pro vaše podnikání je potřeba odborná kvalifikace elektrikáře.


*    Délka zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem je 1 rok.

*    Zkrácenou dobu umožňuje automatické uznání všeobecně vzdělávací části (např. předmět český jazyk aj.), kterou zájemce již jednou absolvoval, a proto není třeba ji znovu opakovat. Studium se tedy zaměřuje výhradně na odborné předměty daného oboru a odborný výcvik.


Druhá maturita

Své dosavadní vzdělání můžete rozšířit ve zkráceném studiu o další kvalifikaci i v maturitní úrovni. V tomto případě je podmínkou, abyste vlastnil/a již jeden maturitní certifikát z dřívějška.

Příklad:

Po gymnáziu jste dostal dobrou práci, ale teď po vás zaměstnavatel požaduje odbornou kvalifikaci. Na vyšší odbornou nebo vysokou školu nechcete nebo vás tlačí čas.


*    Studium trvá 2 roky.

*    Stejně jako u druhého vyučení jsou všeobecné předměty z předchozího vzdělání automaticky uznány a učivo se skládá jen z odborných předmětů a odborné praxe.

*    Ačkoli se do přijímacího řízení u maturitních oborů zavádí jednotná zkouška, zkráceného studia se tato povinnost netýká. Může vás však čekat školní zkouška pro ověření vašich znalostí.


Jak do zkráceného studia


Vyplníte tiskopis přihlášky podle formy vzdělávání a zaškrtnete zájem o zkrácené studium.

Jak se přihlásit na střední školu

Všechny zkrácené programy najdete v odkazu „Zkrácené studium

Výběr podle oboru


Nejdříve do vybrané školy zavolejte a domluvte si všechny podmínky pro studium (časové, finanční apod.).


Nevíte si rady?Napište nám


  


Zpět