Přeskočit navigaci

Kdysi jsem nedokončil/a školu

Kdysi jsem nedokončil/a školu

Z nějakého důvodu jste předčasně odešel/la ze střední školy a teď narážíte na chybějící vzdělání? Chcete s tím něco udělat, ale máte o sobě pochybnosti? Změňte svůj přístup - na učení totiž není nikdy pozdě.

Pokud nemáte certifikát o úspěšném dokončení studia střední školy (výuční list, maturitní vysvědčení), pracovní trh vás vnímá jako osobu se základním vzděláním, i když máte za sebou třeba tři roky průmyslovky. A to se nezmění, dokud s tím něco uděláte. Je to jen na vás, vašem osobním plánu, nabídce práce nebo jiném stimulu.

I v dospělém věku můžete studovat a dokončit své dřívější neúspěšné studium. Výučním listem nebo maturitním vysvědčením se vaše situace výrazně změní. Na výběr jsou různé způsoby, které umožňují studovat souběžně se zaměstnáním, záleží na vašich možnostech, ale také na nabídce středních škol.

 

Znovu do školy

Možná právě teď máte jiné profesní cíle než kdysi. I to je řešitelné, můžete studovat jakýkoli obor. Počítejte však s tím, že musíte projít všemi ročníky od začátku.  

Stejně tak v případě, že jste chodil/a do učiliště, ale teď vás zajímá maturitní vzdělání. Podívejte se, jaké obory je možné studovat při zaměstnání.

Výběr podle oboru

Vždycky nemusíte začínat od prvního ročníku

Jestliže plánujete dokončit původní obor a máte za sebou více úspěšných ročníků nebo vám to nevyšlo až u maturitní nebo závěrečné zkoušce, není nutné opakovat celé studium.

Písemně požádáte ředitele střední školy o přijetí do vyššího ročníku a žádost zdůvodníte. V takovém případě, zejména jste-li ze školy krátce, může stačit předložení předchozích vysvědčení ze střední školy.

Pokud však uběhlo více let, pravděpodobně půjdete k tzv. rozdílové zkoušce. Ta je povinná pro uchazeče, kteří se vracejí do školy po 10 a více letech.


Možná se rozdílové zkoušky obáváte, ale ve skutečnosti vás chrání před možným neúspěchem při studiu.

V testu se ověří rozsah a hloubka vašich znalostí a podle výsledku zkoušky vás ředitel školy zařadí do odpovídajícího postupového ročníku. Nemůže se tak stát, že nastoupíte např. do posledního ročníku, ale záhy zjistíte, že jste trochu „mimo“ a studium nezvládnete.


Štěstí přeje připraveným

*    Než to celé spustíte, položte se na pár měsíců do učení a ověřte si, co si ještě pamatujete a kolik jste toho zapomněl/a.

*    Nepodceňujte fakt, že se vám na dlouhou dobu změní život. K pracovním a rodinným povinnostem i vašim koníčkům přičtěte časové nároky na školu.

*    Studium při zaměstnání vyžaduje vysokou samostatnost a odpovědnost ke studijnímu režimu. Co to znamená? Potřebujete si nastavit reálný studijní plán, naučit se samostatně pracovat se studijním textem, poradit si i s velkým objemem informací a k tomu přidat pevnou vůli k učení.

*    Se studiem také souvisí i možné zvýšené finanční náklady spojené se školným, úhradou učebnic a pomůcek, dojížděním aj. Promyslete si dobře, čeho chcete dosáhnout a co budete muset „obětovat“.


Můžete narazit na určité překážky

I když střední školy hojně nabízejí studium pro dospělé zájemce, nemusí to s vaším studijním záměrem dopadnout k vaší úplné spokojenosti. Vždy je však možné najít náhradní řešení.

Překážkou může být např.:


*    váš dříve přerušený obor již neexistuje,

*    škola vás nemůže z kapacitních důvodů přijmout do vyššího ročníku,

*    je to tak dávno, co jste se školou skončili, že budete muset začít od začátku,

*    obor se vyučuje jen v denní formě,

*    za studium se platí školné (v soukromých školách) a vy si to teď nemůžete dovolit.


Nevíte si rady?Napište námZpět