Přeskočit navigaci

Uznání kvalifikace získané mimo školu

Uznání kvalifikace získané mimo školu

Od roku 2007 je zaveden do systému dalšího vzdělávání nový prvek, který umožňuje občanům získat doklad o odborné kvalifikaci na základě přezkoušení, aniž by museli chodit několik let do školy. Uznání tzv. profesní kvalifikace získané třeba dlouholetou praxí v oboru má však své podmínky.    


Celkem běžně dnes lidé vykonávají profesi nebo jen její část, pro kterou nemají příslušný certifikát. Kdysi studovali jiný obor, ale jejich nynější profesní znalosti a dovednosti se mohou zcela, nebo zčásti, srovnat s kvalifikovaným pracovníkem. Tito lidé mají možnost získat plnohodnotný doklad o příslušné profesní kvalifikaci, ze kterého zaměstnavatel jednoznačně vyčte, že jste pro danou práci kvalifikován.


Co je profesní kvalifikace

Nové možnosti spustil zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.

Každé povolání charakterizuje soubor kvalifikačních požadavků. Ve spolupráci se zaměstnavateli byly všechny pracovní činnosti konkrétních povolání rozděleny do samostatných okruhů.

Tyto úzké jednotky práce se nazývají profesními kvalifikacemi a vyjadřují způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností.

Popisy profesních kvalifikací, podmínky k jejich ověření a uznání, určení, ke kterému povolání se vztahují, kvalifikační standard, hodnoticí standard a seznam tzv. autorizovaných osob (= škol, firem, institucí i soukromých osob oprávněných ověřovat odbornou způsobilost a vydávat osvědčení obsahuje informační systém:

www.narodnikvalifikace.cz


Osvědčení o získání odborné způsobilosti

Výhodou držitele osvědčení je zvýšení šance na pracovním trhu i skutečnost, že nemusíte zpátky do školy.

Zásadní podmínkou pro jeho získání je zkouška, při které musíte předvést všechny požadované dovednosti a znalosti dané profesní kvalifikace. Mohou však být nastaveny i další požadavky, např. maturitní vzdělání, proto je nutné nejprve pečlivě prostudovat kvalifikační a hodnoticí standard.

Jsou tři způsoby, jak získat osvědčení:

*    Pokud je jisté, že ovládáte všechny odborné způsobilosti popsané v kvalifikačním a hodnoticím standardu, pak můžete rovnou přistoupit ke zkoušce a nechat se přezkoušet.

*    Jestliže o náplni profesní kvalifikace zatím moc nevíte, ale stojíte třeba před takovou pracovní nabídkou, je druhou cestou rekvalifikační kurz. V něm si potřebné teoretické znalosti a praktické dovednost osvojíte a v závěru kurzu absolvujete ověřovací zkoušku.

*    Třetí možností může být situace, kdy vaše znalosti a pracovní zkušenosti jsou jen částečné. V tomto případě je možné absolvovat jen část rekvalifikačního kurzu, který vám doplní chybějící vědomosti.


Přihláška ke zkoušce


*    Konkrétní informace s podrobným popisem obsahuje www.narodnikvalifikace.cz.

*    Ke zkoušce, která ověří vaši způsobilost, se přihlásíte u tzv. autorizované osoby (může jí být škola, firma, fyzická osoba).

*    Předem si domluvte podmínky, termín a požadavky.

*    Za každou zkoušku musíte zaplatit. Jste-li však evidován jako uchazeč o zaměstnání, může ji za určitých podmínek uhradit úřad práce.

*    Pokud si úplně nevěříte, před zkouškou se vás ujme tzv. průvodce a společně projdete krok za krokem všechny ověřované odborné způsobilosti. Získáte tak přesnou představu o vaší připravenosti nebo zjistíte, že se musíte ještě něco doučit.       


Zpět