Přeskočit navigaci

Kariérové poradenství v pracovních listech

Kariérové poradenství v pracovních listech                     

V rámci projektu VIP Kariéra II jsme vytvořili další nástroj kariérového poradenství pro žáky a žákyně posledních ročníků základních škol – baterii pracovních listů. Po jejich pilotním ověřování přímo ve školách byl tento produkt hodnocen velmi pozitivně jak ze strany vyučujících, tak samotných žáků.

Nabízíme volné využívání pracovních listů

Pracovní listy jsou k volnému využívání, zejména ve výuce tematického okruhu Člověk a svět práce. Záměrem je vést žáky a žákyně v rozhodovacím procesu k aktivnímu přístupu při hledání a výběru vzdělávací dráhy, sebereflexi a odpovědnosti. Práce s listy zároveň rozvíjí kompetenci vyhledávání a vyhodnocování informací, protože je nezbytný přístup k tomuto informačnímu zdroji s aktuální vzdělávací nabídkou (www.infoabsolvent.cz).

Baterie obsahuje devět samostatných pracovních listů. Desátý list je pojatý týmově a vyžaduje náročnější přípravu k exkurzi ve firmě, a proto k němu byla pro vyučující vypracována metodika. Jednotlivé pracovní listy jsou zpracovány tak, aby mohly být využity i samostatně. K dispozici je barevná i černobílá verze. Pro zpracování každého listu, včetně diskuze, se počítá s minimálně 2 vyučovacími hodinami.


Doporučení

Pro práci s pracovními listy doporučujeme využívat různé aktivizační metody (např. brainstorming, rolové hry aj.). Listy mají působit především motivačně, proto není žádoucí, aby jejich zpracování bylo jakýmkoli způsobem hodnoceno. Vyplněné pracovní listy by měly zůstat žákům a žákyním k osobní potřebě. Vyučující by měl při práci s listy převzít roli spíše průvodce.

Vhodným zakončením každého okruhu pracovního listu a aktivity je diskuze o daném tématu. Vzhledem k tomu, že jde o sebeobjevování jedince, jeho privátní touhy a studijní nebo profesní záměry, sdílení individuálních výsledků práce by mělo probíhat na základě dobrovolnosti


Přehled pracovních listů

pořadí listu

název listu

1

KAŽDÉ ROZHODNUTÍ STOJÍ NA INFORMACÍCH

2

PRÁCE JE ZÁBAVA

3

CO MUSÍ UMĚT UCHAZEČ O PRÁCI

4

CO VŠECHNO SE DÁ STUDOVAT

5

DETAILY O STUDIU

6

VYBRAT SI ŠKOLU NENÍ NIC TĚŽKÉHO

7

O POVOLÁNÍCH

8

VÍŠ, KDO JE A CO DĚLÁ …?

9

JAK NA TO

10 + metodika

TECHNICKÁ POVOLÁNÍ A NÁVŠTĚVA FIRMY + EXKURZE VE FIRMĚZpět