Přeskočit navigaci

Vzdělávací programy a trh práce

Vzdělávací programy a trh práce

Vysoká profesní kvalifikace získaná ve vyšších odborných školách vám zaručí dobré uplatnění. Budete způsobilí k samostatným odborným činnostem. Kolem 170 škol nabízí více než 200 vzdělávacích programů různého zaměření.

*    Vzdělávací programy vytvářely vyšší odborné školy ve spolupráci s odborníky z praxe, vysokých škol a s představiteli profesních svazů. Vycházejí tedy z požadavků pracovního trhu a dávají pevný základ pro další odborný růst.

*    Objevíte jedinečné programy, které vyučuje jen jedna škola. V některých případech se i zdánlivě podobné programy od sebe liší.

Nabídka vzdělávacích programů vyšších odborných škol


*    Odborná příprava v oblastech ekonomiky, pedagogiky, práva, služeb, elektrotechniky, výpočetní techniky, umění, zdravotnictví, zemědělství, strojírenství aj. se vyznačuje praktickým zaměřením. Uspokojí tak mladé lidi, kteří upřednostňují praktické a aplikační pojetí studia před teoreticky zaměřeným akademickým studiem na vysokých školách.

Spokojenost absolventů škol se získaným vzděláním


*    Některé programy mohou studovat i uchazeči se zdravotním postižením. Řada škol má bezbariérový přístup a pedagogové jsou připraveni těmto uchazečům výuku individuálně přizpůsobit.

Doporučení:

Před podáním přihlášky se raději domluvte přímo ve škole. Někdy se totiž může stát, že i přes snahu vedení školy nebudou schopni vám výuku zajistit v plné kvalitě. V takovém případě oslovte jinou školu nebo přemýšlejte o jiných možnostech vzdělávání, např. o studiu jiného oboru, případně o vysokoškolském studiu.


*    Výuka probíhá podle akreditovaného vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání. Akreditaci uděluje jednotlivým školám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě posudku odborníků Akreditační komise. Kvalitu vzdělávání často podporují odborníci z vysokých škol a oboroví experti, kteří výuku obohacují o nejnovější poznatky a zkušenosti z praxe.
Zpět