Přeskočit navigaci

Spolupráce VOŠ s VŠ

Spolupráce s vysokými školami                

Vyšší odborné školy různými způsoby spolupracují s vysokými školami, některé velmi intenzivně.

*    Jako absolventa vyššího odborného vzdělávání vás budou zajímat určitá zvýhodnění oproti středoškolákům při vstupu do bakalářského studia na vysoké škole. Nejde však o povinnost vysoké školy ani o pravidlo, vždy jde o individuální posouzení výsledků z předchozího vzdělávání:

*    odlišné podmínky při přijímacím řízení – v souladu s novelou zákona o vysokých školách vám může příslušná fakulta stanovit odlišné podmínky už při přijímání.

*    uznání kreditů a zkoušek – fakulta vám může uznat jednotlivé kredity a zkoušky z předmětů shodných s vysokoškolskými. Celková délka bakalářského studia se tak může zkrátit až na 1,5 roku.


*    Jinou formou spolupráce je realizace bakalářského studia na několika vyšších odborných školách.

Při studiu bakalářských oborů, i když probíhá na VOŠ, musíte být vždy studentem vysoké školy a v její kompetenci je i přijímací řízení. Nezaměňte tedy vyšší odborné vzdělávání s vysokoškolským. Při výběru studia proto zvažujte, které z nich více odpovídá vašim kariérovým cílům.


*    V posledních letech se řada soukromých vyšších odborných škol transformovala na soukromé vysoké školy neuniverzitního typu, a rozšířila tak spektrum možností bakalářského studia. Jiné školy, i po zahájení vysokoškolského vzdělávání, si statut vyšší odborné školy zachovaly a realizují obě úrovně vzdělávání.


Informace o konkrétní spolupráci jednotlivých škol?
Zpět