Přeskočit navigaci

Problémy řešte s odborníky

Problémy řešte s odborníky

Na všechno nemusíte být sám/sama. Možná jste narazili na potíže, které se momentálně zdají neřešitelné. Spousta věcí se ale napravit dá. Někdy stačí se k nim postavit čelem, získat dobré informace nebo slovní podporu. Nebo vyhledat odborníky.   


Studijní neúspěch, kázeňské přestupky, nezájem o obor, problémy se spolužáky, nevyhovující školní prostředí, ztráta motivace, šikana, studentská láska, nezvládnutá absence ve škole, drogy …

 … s tím vším se můžete setkat


Nejlepší je sdílet s někým pro vás důvěryhodným už první náznaky problému, ať už se týká vás nebo vašeho spolužáka. Může to být někdo z rodiny, příbuzenstva nebo kamarádů.

Ve škole a kolem ní je dost lidí, kteří se vám budou věnovat, např. učitelé, výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center.

Nemáte ke škole důvěru? Je mnoho nezávislých odborníků mimo školu. Najdete je např. v neziskových organizacích, v organizacích, které se zabývají kariérovým poradenstvím.


Studijní problémy?


Neumíte se přinutit k učení? Je toho na vás moc? Možná jen nevíte, jak na to.

Většina z nás to neumí


Stojíte před předčasným odchodem ze školy? Ať už je dobrovolný nebo ne, nenechte to být. V našem systému jsou různé návrhy na řešení, třeba jak přestoupit jinam.

Vypadá to na vyhazov


A tady jsou i další zdroje o vzdělávání, práci i poradenství


www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

legislativní předpisy pro oblast vzdělávání, speciální vzdělávání

www.portal.mpsv.cz


Ministerstvo práce a sociálních věcí


Informační a poradenská střediska při úřadech práce

nabídka volných pracovních míst, statistiky nezaměstnanosti


– informace o trhu práce, poradenství k volbě povolání

www.nrzp.cz

Národní rada pro osoby se zdravotním postižením

poradenství, uplatnění na pracovním trhu

www.nuv.cz

Národní ústav pro vzdělávání



Národní informační centrum pro mládež

rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání, výsledky výzkumných šetření z oblastí vzdělávání a trhu práce


Informačně poradenská podpora

www.nsp.cz

Národní soustava povolání

nově vznikající katalog povolání


Nevíte si rady?Napište nám



Zpět