Přeskočit navigaci

Není snadné najít práci

Není snadné najít práci  

Hledání práce je každodenní činnost, náročná jak psychicky, tak fyzicky. Vyžaduje mnoho času a určité dovednosti. Hledat práci se musíte naučit. Otevření dveří na trh práce něco stojí.

Než začnete

Naplánujte si čas, který budete na přípravu a vyhledávání pracovních nabídek potřebovat. Počítejte s tím, že budete pozváni k pohovorům u zaměstnavatele. Rezervujte si volno, abyste nebyli ničím rušeni.

Nejprve se zamyslete a své postřehy a nápady si pište. Také si určete nějaký startovací směr své kariéry, tzn., jak si představujete vaši budoucí práci a co k tomu potřebujete, např. větší praxi, další studium, přestěhování se, cizí jazyk apod.).

Ujasněte si:


*    kdo jste, jaké uznáváte hodnoty, jaké jsou vaše přednosti a co můžete na trhu práce nabídnout, v jakých dovednostech se potřebujete zlepšit

*    čeho se vám dosud podařilo dosáhnout, jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti, a které z nich můžete využít  

*    jaký je důvod vašeho hledání práce, co a kde chcete dělat, jaký zaměstnavatel by vám nejvíc vyhovoval, v jakém pracovním prostředí by se vám líbilo

*    co od práce očekáváte, kolik byste chtěli vydělávat, jaký plat je reálný v případě, že nemáte žádnou velkou praxi.


Naučte se psát životopis a motivační dopis.

Připravte se na pohovory s potencionálními zaměstnavateli.


K tomu můžete vyhledat někoho, kdo to umí.


Situace na trhu práce je dnes docela složitá a možná budete muset v něčem ustoupit. Jste ale teprve na startu. Když si ujasníte, co vlastně chcete dělat a proč, nevzdávejte se.

Kde hledat práci

Je mnoho zdrojů. Využijte všechny, každý z nich nabízí jiné možnosti:


*    internet – najdete tam mnoho pracovních serverů s velkou nabídkou pracovních míst a důležité informace, např. jak napsat životopis a motivační dopis, připravit se na pohovor, plánovat kariéru apod. Některé z nich nabízejí službu pro posílání nabídek.

*    známí a příbuzní – je to nejspolehlivější cesta k práci, víte, kdo práci nabízí a zaměstnavatel má zase informace o vás, o volném místě se obvykle dozvíte první.

*    úřady práce – jsou státní zprostředkovatelnou práce, poskytují informační a poradenské služby, nabízejí volná pracovní místa svým klientům (musíte se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání). Mohou vám uhradit část cestovních výdajů spojených s absolvováním pohovoru nebo výběrového řízení, poskytují dávky v nezaměstnanosti (pokud máte nárok), realizují rekvalifikace.

*    agentury dočasného zaměstnání – stanete se jejím zaměstnancem, ale podle potřeby jste vysíláni do firem na krátkodobé práce. Služby jsou bezplatné. Pokud se však nepodaří najít pro vás práci, agentura s vámi pracovní poměr rozváže.

*    inzeráty v tisku – většinou jde o regionální nabídky. Pozor na neseriózní až nebezpečné inzeráty (obvykle bez popisu práce, kontakt jen na mobil, zato finanční ohodnocení bývá nadstandardní), i inzeráty se musejí umět správně číst.

*    burzy práce – dobrý zdroj, jak si udělat přehled o možnostech trhu práce. Účastní se jich různé společnosti, uvidíte, co dělají a jaká volná místa nabízejí.

*    personální agentury – jsou vhodné spíše pro lidi s vyšším vzděláním. Jejich úkolem je hledat vhodné pracovníky pro zaměstnavatele, kteří potřebují obsadit určitou pracovní pozici. Za zprostředkování práce nic neplatíte. Také inzerují aktuální pracovní nabídky. Zaplatíte však za nadstandardní služby, např. v oblasti volby vhodného zaměstnání, poradenství, tréninky (prezentace u výběrového řízení aj.).

Různé formy spolupráce s agenturou:

*    na základě doporučení nebo vyhledání na internetu oslovíte agenturu a zašlete jí životopis a průvodní dopis

*    zareagujete na konkrétní pracovní nabídku na pracovním serveru nebo v tisku

*    agentura vás osloví sama (byli jste někým doporučeni nebo již jste v její databázi – s vaším souhlasem byla osobní data uložena) a nabídne vám odpovídající pracovní místo.

Pohovor v agentuře – někdy jej vede agenturní pracovník, takže zaměstnavatele neuvidíte.

Předání vašich dokumentů zaměstnavateli

Pokud vyhovujete požadavkům na pracovní pozici, agentura předá s vaším souhlasem veškeré dokumenty (životopis, hodnocení aj.) zaměstnavateli. Váš souhlas se vztahuje vždy na konkrétního zaměstnavatele i pozici a každé další předání, např. na jinou pozici, musí být s vámi dohodnuto.

Pozvání na výběrový pohovor

Jestliže uspějete, budete pozváni na výběrový pohovor v agentuře nebo přímo u zaměstnavatele. Pokud nebudete vybráni, dostanete vyrozumění od personální agentury. Další spolupráce pak může po dohodě pokračovat.

Uzavření pracovní smlouvy

Když budete přijati, zaměstnavatel s vámi uzavře pracovní smlouvu a podle dohody nastoupíte do nového zaměstnání.


Zpět