Přeskočit navigaci

Příprava na pohovor (interview)

Příprava na pohovor (interview) 

Pozvánka k pohovoru je dobré znamení a vaše šance. Zaměstnavatel o vás projevil zájem. Čeká vás přímý kontakt s ním a dá se toho hodně pokazit. Nepodceňujte dobrou přípravu. Počítejte s tím, že můžete mít silnou konkurenci, a abyste práci získali, musíte být nejlepší.

Musím vědět, co chci i co nabízím

Zaměstnavatelé hledají lidi flexibilní, kteří umějí pracovat v týmu i samostatně, jsou odpovědní, mají pozitivní přístup ke změnám, chtějí se vzdělávat a jsou aktivní.

Pohovor bude probíhat ve firmě/společnosti, kde jej s vámi nejspíš povede personalista, ale vaším partnerem může být i potenciální šéf nebo dokonce sám majitel firmy. Může proběhnout také v personální agentuře nebo headhunterské společnosti (lovci hlav se specializují na vyhledávání vyšších vedoucích pozic).

Všechny bude zajímat vaše kvalifikace, dovednosti, pracovní zkušenosti i vaše osobnost.

Měli byste dopředu znát, jaká je obvyklá náplň pracovní pozice, o kterou máte zájem. A promyslete si, co od ní očekáváte.

Příprava  

*    Svou účast na přijímacím pohovoru potvrďte e-mailem nebo telefonicky. Termín schůzky vám nevyhovuje? Omluvte se a požádejte o náhradní.

*    Potřebujete informace o firmě. Na webových stránkách zjistíte, čím se zabývá, jaká je její struktura apod. Hledejte i jinde.

*    Na pohovor si připravte otázky, co vás o firmě a pozici zajímá.

*    Sepište si všechno, co umíte, v čem jste se osvědčili, co se vám povedlo, abyste mohli rychle reagovat na dotazy. Měkké neměřitelné dovednosti, schopnosti a zkušenosti musíte podložit příklady.


Co vás čeká

Personalista se bude ptát na vaši osobnost, motivaci a důvody, proč se o místo ucházíte. Připravte si odpovědi na otázky typu:

*    jak bych popsal sám sebe, v čem jsou moje přednosti a slabiny

*    jaké mám odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti

*    čeho bych chtěl ve své kariéře dosáhnout

*    proč se ucházím o toto místo


Očekávejte i nepříjemné otázky, např. jak vysvětlíte své slabé stránky, vaše nevalné vysvědčení nebo mezery v životopisu. Když vás otázka překvapí, zůstaňte v klidu. Mladých uchazečů se určitě zeptají např.:

*    Proč jste se rozhodl studovat tento obor? Splnilo studium vaše očekávání?

*    Kdybyste se měl dnes znovu rozhodnout, zvolil byste stejně? Máte zájem se dále vzdělávat?


První dojem

*    Chovejte se přirozeně!

*    Na pohovor jděte odpočinutí a včas. Vyplatí se předem si zmapovat adresu schůzky. Kdyby hrozil pozdní příchod, zavolejte kontaktní osobě (je uvedena na zvacím dopisu).

*    Prvních pár minut může rozhodnout! Vhodný pozdrav, úsměv, oční kontakt s tím, s kým budete mluvit, pevný stisk ruky při představování.

*    Posaďte se až po vyzvání. Seďte rovně, vyhněte se velkým gestům, ruce si položte do klína nebo na stůl.

*    Oblečte se přiměřeně k budoucímu pracovnímu prostředí (do banky klasika, do reklamní agentury můžete být odvážnější, na pozici dělníka se toleruje civilní oblečení). Pozor na čisté boty. O základní hygieně není snad třeba hovořit.


A začíná to naostro

Vezměte s sebou: zvací dopis s adresou firmy, jménem personalisty a telefonem pro případ problémů, vlastní materiály a doklady, mobil (nezapomeňte ho při pohovoru vypnout!), poznámkový blok a tužku.

Začátek bývá neformální, nabídka něčeho k pití, dotaz na cestu. Stačí stručné odpovědi.

Buďte přesvědčiví ve svých odpovědích. Vyjadřujte se srozumitelně, stručně a pravdivě. V případě nejasností si nechte zopakovat otázku.


Témata pohovoru:


*    popis vaší dosavadní profesní dráhy

Pozor, nesrovnalosti ve vaší prezentaci bude chtít personalista vysvětlit.


*    odborné znalosti a dosavadní praktické zkušenosti

Co jste se ve škole naučil? Jaké činnosti jste na brigádách vykonával? Co považujete za svůj pracovní úspěch? Co nového a tvořivého byste nám přinesl?


*    motivace, nadšení a zájem o firmu

 Co víte o našem podniku? Co očekáváte od zaměstnání v naší firmě? Proč si myslíte, že bychom vás měli zaměstnat? V čem byste se chtěl rozvíjet a proč? Čeho byste chtěl u nás dosáhnout?


*    vaše osobnost, vlastnosti

Jak byste se charakterizoval? Jaké máte přednosti a jak jste je využil v práci? Pracujete raději v kolektivu, anebo sám, a proč? Jak řešíte konflikty? Můžete uvést konkrétní situaci, jak jste zvládl konflikt?


*    citlivé otázky (rodinné vztahy, zdravotní stav, náboženství, koníčky a zájmy)

Pokud budete považovat dotaz za důvěrný nebo dokonce diskriminační, zdvořile odmítněte odpovídat.

Jste věřící? Máte děti? Co děláte ve svém volném čase?

Příklady odpovědí:

Rád/a bych se této otázce vyhnul/a.

Jak moje odpověď ovlivní výsledek pohovoru?

Spíše bych se zaměřil/a na osobnostní předpoklady k dané pozici.


*    vaše dotazy

Ujasněte si smluvní vztah. Bez smlouvy nabídku nepřijímejte.

Co přesně budu dělat? Jaká je pracovní doba? Kde budu pracovat? Jaký typ smlouvy se mnou chcete uzavřít? Jak řešíte další vzdělávání pracovníků?


*    platové požadavky

Nebojte se tohoto tématu. Zvažte návrh, který dostanete, a uveďte vaši představu (pokud možno reálnou). Zeptejte se, jak to bude po zkušební době a zda firma poskytuje nějaké benefity.


Na konci pohovoru byste měli vědět:


*    co je náplní práce na pozici

*    plánovaný předběžný nástup

*    kdy můžete očekávat vyrozumění

*    zda musíte ještě dodat nějaké podklady

*    jaký smluvní vztah byste uzavřeli

*    rámcové finanční ohodnocení


Co potom

Následující den pošlete krátký dopis. Poděkujte za čas, který vám byl věnován a připomeňte svůj zájem o nabízené místo.

Pokud jste zjistili, že nabízená pozice neodpovídá vašim představám, písemně poděkujte za pozvání na pohovor a oznamte, že váš zájem pominul.


Nevyšlo to?

Zachovejte klid, někdo byl prostě lepší. Pokud opravdu toužíte pracovat v dané firmě, můžete se občas personalistovi připomenout.

Na nic ale nečekejte a hned hledejte další nabídky. Přijde nová příležitost a získané zkušenosti při dalším pohovoru zúročte.Zpět