Přeskočit navigaci

Jak začít s hledáním zaměstnání

Dnes už pro nás práce znamená něco víc než kdysi. Nejde už jen o přežití nebo nutnost, ale o hledání směru, který má smysl a přináší spokojenost do našich životů. Není snadné jej najít. Někdo je úplně na začátku, jiný už má zkušenosti, další ztratil práci v průběhu ekonomické krize a někteří chtějí svůj směr změnit nebo jít za lepším. Co je však vždy společné, je hledání svého vnitřního motoru a motivace. Za úspěchem stojí objevování a zvyšování šancí. Někdy stačí dostávat se mezi lidi a pohybovat se na těch správných místech.


Škola pomalu končí, co dál?


Rande s kariérou

Cesta za získáním pohovoru ve firmě a zaměstnání se v lecčems podobá cestě za vysněným rande. Abychom zaujali, pracujeme na své vizáži a chování, které průběžně doplňujeme znalostmi, dovednostmi, postoji a různými kvalifikacemi. Ty lze pilovat především ve formálním, ale i neformálním vzdělávání, které nám školy nabízejí. Získáváme zde nejen výuční listy, maturitu nebo profesní kvalifikace, ale také řadu klíčových kompetencí, které se nám mohou v životě hodit. Nabídka vzdělání a kvalifikací je široká. Který směr bude pro tebe ten správný?


Možnosti zaměstnání

I k formě zaměstnání lze přistoupit dle vlastních preferencí a přání. Nabízí se řada různých typů práce a úvazků, včetně práce na plný, poloviční nebo zkrácený úvazek. Práce může být dočasná, nárazová, pomocná, sezonní nebo na směny, s dohodou o provedení práce nebo provedení činnosti, může se jednat o stáž, stínování, dobrovolnictví anebo o samostatně výdělečnou činnost. Která bude vyhovovat právě tobě?


Sebepoznávání


Kdo jsem?

Sebepoznávání představuje důležitou fázi pilování toho, co hledáš, čím můžeš v životě přispět a co ti přinese radost. Předtím, než můžeš začít dávat dohromady životopis, přemýšlej o tom, kam jej pošleš a jak jej upravit. Stejně tak před pohovorem je dobré projít sebereflexí a vyjasnit si, s čím do firmy přicházíš a co jí nabízíš. Hodíte se k sobě?


Kdo jsou zaměstnavatelé?

Zjisti si všechny dostupné informace o společnostech, u kterých by ses chtěl ucházet o práci. Zamysli se nad tím, co přesně mohou chtít a očekávat od ideálního kandidáta na danou pozici. Jaká tam panuje firemní kultura? Nejenže je to možnost, jak sladit své představy a dovednosti s požadavky a potřebami firmy, primárně by ses měl dozvědět, zda je právě ona pro tebe tou správnou volbou.

Nábor může být z pohledu zaměstnavatele považován zčásti za vědu a zčásti za umění. Vědou je to, aby tvůj životopis zaujal zaměstnavatele a byl jsi pozván na pohovor. Když se prokážeš vhodným typem vzdělání (znalosti), měkkými dovednostmi a zkušenostmi, personalisté poznají, že jsi danou práci schopen vykonávat. V umění se odráží tvá osobní motivace, postoj a sebeprezentace (jak jsi oblečený, jakým stylem chodíš a hovoříš). To jsou klíčové věci, které zaměstnavatelé sledují při pohovoru.


Osobní značka

Osobní značka je probíhající proces, kterým člověk sám o sobě vytváří určitý obrázek nebo dojem v mysli druhých. Dnes má již osobní značku téměř každý, jen málo z nás ji však vědomě kultivuje. V digitálním světě internetu přesto existuje, stačí zadat své jméno do vyhledávače. Snaž se proto porozumět své osobní značce, krátce ji zachyť a propaguj. S čím bys sis přál, aby si tě lidé spojovali? Existuje téma, ve kterém chceš být vnímán jako odborník? Je pro tebe význačný nějaký osobní styl, image nebo dovednost? Klíčem je autentičnost. Pokud lidé v diskuzi uslyší např. slovo podnikatel, kutil nebo blogger, měli by si při tom vzpomenout právě na tebe.


Celoživotní učení

Tvůj přístup k celoživotnímu učení bude i v dalších letech jedním z hlavních předpokladů k tomu, abys zůstal konkurenceschopný na trhu práce. Celoživotní učení představuje koncept, kdy všechny možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému, či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Ale nejen to. Pozitivní postoj k průběžnému vzdělávání bývá jedním ze základních předpokladů a požadavků zaměstnavatele, který je své zaměstnance připravený neustále motivovat a rozvíjet – k lepším výsledkům práce a větší spokojenosti v životě.


Zpět