Přeskočit navigaci

Před hledáním příprava

Dobrá příprava je polovina úspěchu. Připrav si všechny potřebné dokumenty, zaujmi pozitivní postoj a nastav si systém, kterého se drž. V případě potřeby zkus vyhledat kariérového poradce, který pomáhá a podporuje klienty při rozhodování o vzdělávání, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoli fázi jejich života. Pomůže ti reflektovat o tvých ambicích, zájmech, kvalifikacích a schopnostech a dokáže tě naučit plánovat a rozhodovat se o tvé práci a učení.


Potřebné dokumenty

Připrav si nebo aktualizuj všechny potřebné dokumenty, jako jsou životopis, motivační dopis, doporučení, profil na stránkách LinkedIn a vybraných portálech práce.


Profil

Zvol chytlavý, stručný a výstižný titulek, tak aby motivoval čtenáře – potenciální zaměstnavatele, k otevření tvého profilu. Aktualizuj jej jednou týdně, aby se tvá stránka nepropadala v pořadí.

Správný příklad: vyučený truhlář, rok praxe, němčina.

Špatný příklad: dynamický, osvědčený, flexibilní, týmový hráč.


Životopis

Personalisté a hledači talentů prohlížejí desítky životopisů každý den, čtou je velmi rychle a v ideálním případě by se v nich měli velmi rychle zorientovat. Použij proto profesionální šablonu se strukturovaným životopisem, které jsou dostupné na internetu.

Historii není třeba maskovat. Pokud máš zjevné mezery ve své pracovní historii, neskrývej to. Je lepší být upřímný a stručně jednou větou vysvětlit příčinu. Může se jednat například o osobní důvody, nemoc, rok v zahraničí, péči o stárnoucí rodiče, pobyt doma s dětmi. Je lepší být upřímný než věc ponechat interpretaci čtenáře, která nemusí být pozitivní.


Poděkování

Stále rozšířenější praxí se stává poděkování zaměstnavateli za pohovor. Poděkování si vždy pečlivě načasuj, aby nebylo interpretováno jako zoufalé gesto. Zkus zaslat vlastnoruční děkovný dopis krátce po pohovoru.


Pozitivní postoj

Zůstaň pozitivní a obklop se pozitivními lidmi. Vyhni se negativismu a lidem, kteří tak uvažují. Potenciální zaměstnavatelé a personalisté poznají, když máš depresi nebo si nevěříš, a dokážou odhadnout tvoji energii. Stejně jako v životě může úsměv pomoci i po telefonu. Čím více pesimismu, tím menší pravděpodobnost, že dostaneš nějakou práci. Zaměstnavatelé chtějí lidi, kteří věří ve své dovednosti, chtějí pracovat, a to právě pro ně, a kteří mají obecně pozitivní postoj. Kromě toho, kdo by chtěl pracovat s věčným kritikem?


Vyhýbej se spekulacím

„Proč mi nezavolali nebo nenapsali zpátky? Myslel jsem si, že pohovor proběhl úspěšně, ale uběhly dva týdny a nedostal jsem žádnou odpověď. Vypadalo to, že o mě mají zájem.“

V dnešní době se zaměstnavatelé a jejich zástupci tolik nevěnují návazné komunikaci, jako tomu bývalo dříve. Nejde o nic osobního, spíše o obchod ve smyslu nabídky a poptávky. Velmi málo lidí získá úplně první práci, o kterou žádá, hned po prvním pohovoru. Záleží jen na tobě, jak si takovou zkušenost vyhodnotíš. Odmítnutí můžeš považovat jako osobní útok na své schopnosti nebo charakter. Neúspěch lze však vnímat jako příležitost k růstu a možnost dozvědět se o sobě více – jako zkušební rozhovor. Nelze ovlivnit ty, kteří na tebe nereagují pozitivně, lze však ovlivnit to, zda se k lidem správně chováš. Zabývej se vždy jen sám sebou, nikoliv špatnou odezvou.


Nenech se odradit neúspěchem

Zlepši své šance a požádej personalisty, kolegy, nadřízené nebo učitele, kteří tě znají, o zpětnou vazbu. Vezmi si jejich rady k srdci.


Motivace

Pokud se dostaneš do mírné deprese nebo potřebuješ při hledání zaměstnání nějakou vzpruhu, doporučujeme vyhradit si čas, identifikovat svůj talent a jednoduše se pochválit! Vezmi si kus papíru a udělej si seznam všech věcí, které děláš dobře. Nezaměřuj se pouze na profesní život, ale i na své osobní schopnosti. Každý má nějaký talent. Pokud nevíš, jak začít, zeptej se sám sebe, proč tě lidé vyhledávají, co po tobě chtějí a očekávají? Sepsáním všech svých předností získáš skvělý materiál pro svého potenciálního zaměstnavatele. Udělej si chvilku a oslavuj sebe sama a svůj talent! Je to klíč k pozitivnímu přístupu.


Sebezlepšování

Kromě zaměřování se na svůj talent a každodenního hledání zaměstnání je ten správný čas věnovat se něčemu, co tě motivuje. Ať už je to fyzička, stavební projekt, učení se novým věcem, nebo dokončení nějakých restů, úspěch bývá revitalizující. A proč třeba nevěnovat trochu více energie tomu, s čím bys mohl cítit propojení, s něčím větším, než jsi ty sám? Může jít o čas strávený při duchovních setkáních, dobrovolnická práce, meditace, modlitba nebo soulad s přírodou. Věnuj více pozornosti těmto činnostem a dbej o své duševní zdraví.


I když je důležité zachovat si pozitivní přístup, je nerealistické myslet si, že lze být 100% pozitivní opravdu vždy a každý den. Skutečnou podstatou je stanovit si čas na vyplavení všech „negativních“ myšlenek. Doporučujeme vyhradit si 30 minut jeden den v týdnu na oplakání smutné situace a pak se zase vrátit k hledání. Negativní myšlenky ti zřídkakdy (pokud vůbec) zajistí nějakou práci!


Systém a plán

Důležité je najít si svůj systém. Zkus si na měsíc dopředu naplánovat svůj harmonogram na každý den a drž se jej. Způsoby hledání je dobré kombinovat. Nezapomeň, že cesta k tomu pravému zaměstnání může být dlouhá, ale že štěstí přeje aktivním a připraveným.


Vyhledávání je dobré zúžit

Postoj typu „jakákoliv práce dobrá“ ti při hledání další pracovní příležitosti příliš nepomůže. Připrav si seznam činností, které bys chtěl ve své příští či nové pozici vykonávat. Názvy pracovních pozic mohou být zavádějící. Pečlivě pročítej popisy práce a porovnávej svůj seznam činností s uvedenými pracovními povinnostmi.


Deník

O hledání práce je dobré vést záznam. Umožní ti držet evidenci a vracet se ke všem pracovním nabídkám, na které jsi reagoval a kdy je potřeba navázat na předchozí komunikaci. Přehled si lze vést o všech naplánovaných schůzkách a webových stránkách, na kterých sis vytvořil profil (včetně ID uživatele a vytvořených hesel), a o osobách, se kterými ses setkal. Použít lze např. excelovskou tabulku se jménem společnosti, kontaktu, názvem pozice, datem oslovení, verzí životopisu a motivačního dopisu a dalšími vhodnými daty.


Nerealistické cíle

Pozor na nerealistické cíle nebo na pracovní nabídky, které zní příliš dobře na to, než aby to byla pravda. Za opatrnost a pečlivost odpovídáš ty sám. Nikdo se o tvou kariéru nepostará tak jako ty.Zpět