Přeskočit navigaci

Hledání kontaktů a síťování

Síťování (networking) je vytváření vazeb mezi přáteli, známými, rodinou, současnými a potenciálními zaměstnavateli, agenturami práce a lidmi, kteří hledají práci.


Kruhy vztahů

Čím více lidí ví o tom, že hledáš práci, tím větší síla při pomoci s hledáním nového kontaktu nebo pracovní příležitosti.


Seznam kontaktů

Připrav si seznam kontaktů všech lidí, které znáš, kdo je pro tebe důležitý a blízký, případně popros rodiče, rodinné známé nebo učitele, aby ti se seznamem pomohli. Začni s dvaceti klíčovými kontakty s největším vlivem a zvaž, jakým způsobem s nimi posílit vztah. Oslovit je můžeš přímo nebo i formou dopisu, e-mailu, přes sociální sítě atd.

Zkus do seznamu začlenit a oslovit také vzdálenější rodinu, sousedy nebo staré známé a spolužáky, které jsi dlouho neviděl. Jednoho pozvi na kávu nebo na oběd, s dalším si běž zasportovat, s bývalými spolužáky uspořádej třídní sraz apod. Další možností je oslovování absolventů tvé školy. Absolventy si průběžně přidávej do svého seznamu kontaktů, buď s pomocí služby LinkedIn, prostřednictvím adresářů spolužáků, sociálních sítí, nebo se obrať přímo na svou školu. Lze předpokládat, že vás sdílená minulost stmelí, včetně vazby na místo, kde jste vyrůstali, a budete si moci vzájemně pomoci.


Nikoho takového neznáš?

Pokud se okolo tebe nikdo takový nepohybuje, nezoufej. Zkus se zapojit do volnočasových aktivit a kroužků, které by tě bavily, nebo kurzů, kde existuje dobrá šance, že se potkáš s lidmi podobného ražení a s podobnými zájmy. Zamysli se také nad tím, s kým se často vídáš. Může to být někdo, koho znáš jen od vidění, např. prodavačka v trafice, pošťák, doktor. Místní komunita, ve které se nejčastěji pohybuješ, může být dobrým zdrojem pracovních míst nebo ti může pomoci s hledáním. Bývá to čtvrť, ve které žiješ nebo kde se často zdržuješ, včetně restaurace, kavárny, koncertní síně, sportovního areálu nebo klubu, místního obchodního centra, kostela apod. Začlenit se do komunity nebo zeptat se na zaměstnání lze i přes komunitu osoby blízké, která tě může do okruhu svých známých vzít s sebou.


Na ulici

Navázat kontakt lze i s neznámým člověkem, např. ve výtahu, v autobuse nebo na svatbě přátel, a to nenucenou konverzací na téma, jako je počasí, doprava, aktuální zprávy, sport apod. Je dobré být připraven na náhodu a umět ji dobře využít. Pozor však, ne každému vyhovuje neformální oslovení. Zkus to, ale netlač na pilu.


Nezaměstnaní

Oslovuj další nezaměstnané. Zkus třeba zprostředkovat spojení mezi dvěma lidmi, o kterých víš, že by mohly mít prospěch z toho, že se poznají. Udělej dobrý skutek. Uvědom si, že žádný uchazeč o práci v tom není sám a nezaměstnaní si mohou mezi sebou pomáhat. Pokud narazíš na příležitost, která ti osobně nesedí, ale jinému by mohla pomoci, jdi a pošli ji dál. Šance je, že si tě lidé lépe zapamatují a službu ti oplatí.


Skupiny pro hledání zaměstnání

Jedním z dobrých nápadů firem, které se zabývají službami propouštění zaměstnanců, byla myšlenka zakládat skupiny pro hledání zaměstnání. Hledej a najdi je. Jedná se vždy o malou skupinu lidí, kteří se scházejí jednou týdně, aby si vyjádřili odpovědnost vůči sobě a vzájemnou podporu a diskutovali o tom, co je zajímá, v čem jsou dobří, co předchozí týden dělali a co je v dalším týdnu čeká. Hlavní výhodou takové skupiny je motivace a přebírání kolektivní odpovědnosti. Tyto skupiny mohou být užitečné rovněž pro koncept tzv. crowdsourcingu, ve kterém se v masovém měřítku probírají a hledají řešení na palčivé otázky, např. při vývoji nové technologie nebo uskutečnění designérské úlohy.


Firemní síťování

Vyhledávej a zúčastňuj se veřejných akcí a přednášek firem, obchodních komor, sdružení, charit a asociací a jejich aktivit, které jsou zaměřeny na networking a kde se potkávají podnikatelé a zaměstnanci různých společností. Na každé akci si promluv alespoň s jedním novým člověkem. Pokud by byl od organizátorů k dispozici seznam účastníků, požádej o něj a vytipuj si lidi, se kterými by ses chtěl na místě setkat. Pokládej otázky, zajímej se o toho, s kým hovoříš, nabídni nějakou laskavost nebo pomoc ostatním a hovoř o svých zkušenostech, o tom, co právě potřebuješ.

Po setkání hledej způsob, jak na komunikaci přirozeným způsobem navázat, např. žádostí o další setkání, předání či získání kontaktu na někoho jiného. Účast v některých případech vyžaduje placené členství, např. v obchodních komorách. Existuje však množství akcí, které jsou bezplatné, stačí se na ně pouze v daném termínu zaregistrovat. Na jiné typy setkání se lze poprvé přihlásit jako host. Networkingové akce probíhají většinou formou otevřených snídaní, zábavných večerů nebo sportovních akcí.


Veletrhy práce

Veletrhy práce poskytují ideální příležitost k osobnímu setkání s manažery a personalisty přítomných organizací, k diskuzím o příležitostech, které se zde nabízejí, a k síťování s ostatními návštěvníky. Můžeš zde více zjistit o firmách, které tě zajímají, a jaké to je, u nich pracovat. Dobře se oblékni a zkus udělat dobrý první dojem, jako by se jednalo o pracovní pohovor. Můžeš to brát i jako pohovor nanečisto. Dobré je stanovit si dopředu, se kterými zaměstnavateli se chceš setkat, v pořadí dle důležitosti, připravit si základní informace o tom, co dělají, a přinést dostatek vytištěných resumé a především nadšení a energii. Dobrá nálada, iniciativa a znalosti o vizi firmy a jejích klíčových klientech na manažery jistě zapůsobí.

Vyhýbej se otázkám, na které lze najít odpovědi na internetu, např. „Jaké máte volné pozice?“.

Zaměř se raději na doplňující informace, např. o něčem, co ses dočetl on-line, o novém výrobku nebo nové iniciativě. O konkrétní pozici se dozvíš víc např. následujícím způsobem: „Kdo má šanci uspět v řízení na pozici xy, kterou nabízíte?“ nebo „Co byste řekl, že je klíčovou charakteristikou pro úspěch ve vaší organizaci?“. Jakmile ti zástupce firmy odpoví, zkus najít způsob, jak odpověď propojit se svým životem, zkušenostmi a dovednostmi.


Zpět