Přeskočit navigaci

O co jde v nástavbovém studiu

O co jde v nástavbovém studiu

Pro vás, kteří jste si vybrali vyučení prostě proto, že vám to bylo bližší, ale učení vám žádné potíže nedělá, existuje zajímavá cesta dál – nástavbové studium. K výučnímu listu získáte i maturitní vzdělání a vaše pracovní příležitosti se ještě více rozšíří.


Studium je výhradně pro vyučené. Přihlásit se můžete, jestliže:


*    jste úspěšně absolvoval/a 3letý obor s vyučením a vlastníte výuční list,  

*    prokážete při přijímacím řízení požadované vědomosti a dovednosti (jde o maturitní studium, které vyžaduje určité studijní předpoklady),

*    jste zdravotně způsobilý/á pro výkon daného povolání i pro studium příslušného oboru (pokud je zdravotní způsobilost požadována).


Co vám to přinese


*    rozšíříte své znalosti a dovednosti z učiliště, a to nejen odborné, ale i všeobecné (např. z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka),

*    získáte maturitní vzdělání a vyšší (nebo novou) odbornou kvalifikaci,

*    zvýšíte svou cenu na trhu práce, můžete se ucházet o náročnější pracovní pozice, které vyžadují vyšší vzdělání, než je vyučení, např. mistr, technolog, vedoucí výroby,

*    můžete pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách, pokud vám to ve škole půjde.

Manual worker

Vazba mezi vyučením a nástavbovým oborem


*    nástavbový obor navazuje na přípravu v učilišti a úzce souvisí s předchozím zaměřením,

*    studovat tedy můžete jen obor, který s vaším vyučením souvisí a je s ním v příbuzenském vztahu,

*    výjimkou, kdy lze „odbočit“, je obor Podnikání, který připravuje pro manažerské a marketingové činnosti v různých zaměřeních, a obor Bezpečnostní služby. Nejsou vázány s žádným oborem s vyučením, a proto je může absolvovat zájemce s výučním listem libovolné kvalifikace.


Příklad: vyučený kuchař může navázat nástavbovým oborem Gastronomie, ale také „univerzálním“ oborem Podnikání, který se neváže k žádnému oboru s vyučením. Nemůže ale studovat např. obor se stavebním zaměřením.


*    návaznost obou typů vzdělávání (vyučení a nástavba) stanovuje dokument Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání:

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani


Nevíte si rady?Napište námZpět