Přeskočit navigaci

Mám výuční list a chci víc

Mám výuční list a chci víc

Dostal/a jste nabídku kariérního postupu nebo nové práce, ale podmínkou je maturitní vzdělání? Dospělým zájemcům se v rámci celoživotního učení nabízí studium při zaměstnání.    


Nástavba je studium pro vás

Jak vyplývá z názvu, nástavbou se rozumí zvýšení nebo rozšíření čehosi. V tomto případě vašeho dosavadního vzdělání. Nástavbové studium navazuje na vyučení, proto je určeno výhradně vyučeným. Přihlásit se můžete tehdy, pokud:


*    vlastníte výuční list z 3letého oboru s vyučením (např. v oboru elektrikář, prodavač), 

*    prokážete při přijímacím řízení požadované vědomosti a dovednosti,

*    jste zdravotně způsobilý/á pro výkon daného povolání, a tím i pro studium příslušného oboru (pokud je zdravotní způsobilost požadována).


Co z toho budete mít

*    Rozšíříte své odborné znalosti a dovednosti a získáte větší všeobecný přehled, budete mít příležitost naučit se cizí jazyk a pracovat s počítačem,  

*    dosáhnete maturitního vzdělání a vyšší (nebo nové) odborné kvalifikace,

*    zvýšíte svou cenu na trhu práce, můžete se ucházet o náročnější pracovní pozice, které vyžadují vyšší vzdělání, než je vyučení, např. mistr, technolog, vedoucí výroby,

*    můžete pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Jak do nástavby při zaměstnání


Studium při zaměstnání

Pro dospělé lidi, kteří již pracují, jsou otevřeny jiné formy studia než denní. Studujete tak souběžně se svým zaměstnáním. Raději se však předem dohodněte se svým zaměstnavatelem, zda a jakým způsobem vám studium umožní (budete se uvolňovat z práce).

Nástavbové studium v jiných formách vzdělávání trvá 3 roky (denní je dvouleté). Na výběr je:   

 

*    dálkové studium – nejvíce nabízená forma, obvykle jdete do školy jednou týdně, ale jinak se víceméně učíte samostatně, můžete využít 200 – 220 konzultačních hodin během školního roku,  

*    distanční studium – jde o řízené samostudium, kdy se školou komunikuje prostřednictvím informačních technologií, možné jsou i individuální konzultace; nabídka škol je zatím malá,

*    večerní studium – výuka je časově náročná, probíhá odpoledne a večer v rozsahu 10–18 hodin týdně; minimální nabídka škol, ale i poptávka zájemců.


Než se rozhodnete


*    Nástavba je náročné studium, které vyžaduje svůj čas. Přecenění vlastních schopností a možností jsou obvyklými důvody nedokončení studia.

*    K vašim pracovním a rodinným povinnostem a koníčkům přibydou povinnosti školní.

*    Budete muset změnit své návyky a naučit se efektivně plánovat. Dobře promyslete, co vás čeká a co jste ochotni a schopni obětovat, např. zvýšené finanční náklady spojené se školným na soukromých školách nebo časové nároky studia při zaměstnání.

*    Studium při zaměstnání vyžaduje vysokou samostatnost, odpovědnost, pevnou vůli, dobrý time management, dovednost pracovat s velkým objemem informací.

*    Studium zbytečně neodkládejte. Školní rok začíná vždy v září každého roku.

*    Naučte se učit.

Není to žádná věda, chce to vůli a kázeň


*    Počítejte s rizikem, že se nepřihlásí dostatek uchazečů a škola obor neotevře, nebo nenajdete školu v rozumné vzdálenosti od místa vašeho bydliště.

Vstupte do letošní nabídkyNevíte si rady?Napište námZpět