Přeskočit navigaci

Kam na nástavbu

Kam na nástavbu    

Veřejné i soukromé školy nabízejí kolem 40 nástavbových oborů – strojírenských, elektrotechnických, gastronomických, stavebních, z oblasti obchodu a služeb aj. Při výběru však musíte respektovat vazbu mezi vaším vyučením a nástavbovým oborem.


*    V soukromých školách za studium platíte. Školné se pohybuje zhruba od 8 do 24 tisíc korun ročně, podle náročnosti oboru, technického vybavení a kalkulace školy.

*    Každý obor má svůj identifikační kód, který se uvádí na přihlášku. Kód nástavbového oboru obsahuje písmeno „L“ s lomítkem, za kterým následuje číslice „5“.

Příklad: 23-43-L/51 Provozní technika, 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba


Mám výuční list a chci víc

Vazba mezi vyučením a nástavbovým oborem


Nástavbový obor navazuje na přípravu v učilišti a úzce souvisí s předchozím zaměřením.

Studovat můžete jen obor, který s vaším vyučením souvisí a je s ním v příbuzenském vztahu.

Výjimku tvoří pouze obory, které nejsou vázány s žádným oborem s vyučením. Do nich se může přihlásit každý zájemce s jakýmkoli výučním listem. Jsou to:

*    obor Podnikání, který připravuje pro manažerské a marketingové činnosti v různých zaměřeních, 

*    obor Bezpečnostní služby.


Vazbu obou typů vzdělávání (vyučení a nástavby) pevně stanovuje vládní dokument:

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.


Příklad:

Vyučení kuchaři si mohou zvolit nástavbové obory Gastronomie nebo Podnikání. Nemohou ale studovat třeba stavební zaměření.


Podívejte se na nabídku škol



Nevíte si rady?Napište nám


Zpět