Přeskočit navigaci

Přijetí a nepřijetí ke studiu

Přijetí a nepřijetí ke studiu

Hlídejte si výsledky přijímaček, písemně se oznamuje pouze nepřijatým uchazečům. Pokud vám to napoprvé nevyšlo, zkuste to ještě v dalších kolech. 

Výsledky přijímacího řízení

Nejpozději do 2 pracovních dnů, kdy ředitel školy obdrží centrálně vyhodnocené jednotné testy, ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně je oznámí. Způsob oznámení je však odlišný pro přijaté a nepřijaté.


*    Přijali mě!!!

Nečekejte žádný dopis o svém přijetí! Seznam všech přijatých (pod přiděleným registračním číslem) bude společně s pořadím uchazečů podle výsledků hodnocení a hodnoticími kritérii zveřejněn na přístupném místě ve škole a na školním webu, a to po dobu alespoň 15 dnů.

Ke studiu nástavbového oboru do jakékoli formy vzdělávání se zápisový lístek nepodává.

*    Nevyšlo to?

O vašem nepřijetí ke studiu budete informován/a písemně. Pokud není možné doručit oznámení o nepřijetí, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, pak je považováno za doručené.

Mail box with letters

*    Odvolání proti nepřijetí

Jestliže budete mít vůči rozhodnutí o nepřijetí vážné výhrady, máte právo se písemně odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení dopisu. Podrobně popište důvody nesouhlasu.

Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.


Druhá šance

*    Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení.

*    Počet přihlášek již není omezen.

*    Pro vykonání zkoušky je jeden termín, dejte pozor, aby se vám v různých školách nepřekrývaly. Nárok na náhradní termín nemůžete uplatnit. Jednotná zkouška se v druhém kole již nekoná.

*    Znovu podejte přihlášku s požadovanými dokumenty řediteli střední školy. Lékařský posudek uveďte jako přílohu přihlášky v ověřené kopii (nemusíte vyšetření znovu absolvovat a hradit).

*    Volná místa ve školách, tj. obory a požadavky pro 2. kolo, budou bezprostředně po skončení 1. kola zveřejněna na webových stránkách příslušného krajského úřadu, (v Praze Magistrátu hlavního města Prahy) – www.urady.cz .

*    O svých volných místech budou informovat i jednotlivé školy na svých webových stránkách.


Doporučení:

Přehledy o volných místech na školách budou krajské úřady na svých webech plnit průběžně, hned po vyhodnocení prvního kola. Sledujte je opakovaně a začněte hned, jak zjistíte, že jste nebyl/a přijat/a k původnímu studiu.


Nevíte si rady?Napište námZpět