Přeskočit navigaci

Jak si vytvořit svůj životopis

Jak si vytvořit svůj životopis

Ukazuje se, že s životopisem (= curriculum vitae, ve zkratce CV) má řada lidí problém. Dřívější formát – slohový popis všeho možného - je dnes pro smích a zaměstnavatel ho patrně rovnou vyřadí. CV je totiž vaší vizitkou a říká o vás víc, než si myslíte.


Životopis je první dálkový kontakt mezi vámi a budoucím zaměstnavatelem. Musíte jím upoutat pozornost a sdělit, že vy jste ten pravý. Je to šance, které musíte naplno využít.

Přestavte si, že jste personalista a na pracovní pozici, o kterou se ucházíte, odpoví 200 zájemců. Musíte všechny životopisy přečíst a rozhodnout, koho „pustit“ dál k pohovoru. Jak to uděláte? Patrně nepřehledná a zastaralá CV označíte jako „nevyhovuje“ nebo je rovnou hodíte do koše.

Až začnete psát svůj životopis, vzpomeňte si na personalistu.

Tak do toho  

*    CV musí být strukturované a přehledné, ve formátu A4, s jedním typem písma, vizuálně přitažlivé, se stručnými, ale srozumitelnými formulacemi.

*    Rozsah jeden list, ostatní údaje raději dejte do přílohy (např. kurzy). Jestliže chcete poslat i svoji fotografii – ta ale není povinná – umístěte ji do pravého horního rohu, rozměr by měl být shodný s foto na občanský průkaz.

*    Zaměřte se na všechny souvislosti s pozicí, o kterou se ucházíte. Nabízíte totiž sebe a svou práci a asi už máte řadu různých pracovních zkušeností.

*    Vaše pracovní portfolio může být bohaté a pestré. Seřaďte je od současnosti do „historie“. Jako první údaj uveďte vaše poslední (současné) zaměstnání a postupujte časově chronologicky až k vaší první práci.

*    Stejně postupujte u vašeho školního vzdělání – začněte tím nejvyšším (kým jste teď) a skončete u první střední školy. Základní škola se nepíše.

*    Uveďte i studijní pobyty během vašich studií. Nezapomeňte uvést všechny vzdělávací aktivity, které jste absolvovali mimo školu. 

*    Pokud je požadavkem i životopis v cizím jazyce, překlad si nechte zkontrolovat odborníkem. V tomto případě počítejte s tím, že i část pohovoru se pravděpodobně uskuteční cizojazyčně.

*    K odeslání e-mailem používejte formáty, které nezpůsobí problémy při otevírání. E-mail musí obsahovat vyplněný předmět (uveďte pozici a své jméno, např. Účetní_František Novák, nestačí napsat jen CV), tělo vyplní motivační dopis, do přílohy vložte životopis a doplňující dokumenty.

*    Dokumenty (průvodní dopis, motivační dopis, životopis aj.) můžete poslat i klasickou poštou ve velké obálce.


Třeba takhle?

  Kontaktní údaje


  jméno a příjmení

vaše celé jméno a titul

  adresa

trvalé nebo kontaktní bydliště, kde jste k zastižení

  narození

údaj není povinný, ale z CV se vyčte, takže je to na vás

  telefon

uveďte telefonní číslo (mobilu nebo pevné linky)

  e-mail

tvar adresy o něčem vypovídá (např. agent007@xxx.cz), neuvádějte

pracovní e-mail (např. josef.novak@firmaABC.cz)

  státní příslušnost a stav

tyto údaje nejsou povinné  Vzdělání

údaje o vašem vzdělání uvádějte od nejnovějších k nejstarším (např.

nástavba, vyučení). Základní školu nepište.


časové údaje jsou důležité, např. 2006–2010 SPŠ strojní, uveďte úplný

název a sídlo školy, kde jste studovali, kód a název oboru, způsob

ukončení školy (maturitní zkouška apod.). Pokud právě studujete,

uveďte to jako první údaj.  Pracovní zkušenosti

Začněte od nejnovějších údajů. Je třeba uvést dobu vašeho

zaměstnání (např. 2011– dosud), přesný název zaměstnavatele,

adresu, název pozice. Ten může být nejasný, proto raději stručně

popište náplň práce.


Jestliže jste v jedné firmě pracovali na více pozicích, uveďte firmu a

pracovní pozice seřaďte chronologicky od nejnovější pozice k té

nejstarší.


Mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.


Pokud jste byli někdy v evidenci úřadu práce po dobu kratší než půl

roku, nemusíte to uvádět, protože tato doba se může v přehledu

ztratit. Pokud však jde o delší čas, raději to do CV napište.

Zaměstnavatel by se určitě na tuto „pauzu“ zeptal.


 

  Reference

Je dobré uvést kontakty na osoby, které o vás mohou podat

reference. Někteří zaměstnavatelé to přímo vyžadují. Pokud tuto

rubriku nemůžete vyplnit, vynecháte kolonku úplně.  Další vzdělávání

Vyjadřuje váš zájem o obor, zvyšování kvalifikace, rozšiřování znalostí,

další kompetence.


Pište všechny rekvalifikace, kurzy, školení a jiná vzdělávání

s certifikátem, hlavně ty související s pozicí, o niž se ucházíte. Uveďte,

kdy to bylo, přesný název kurzu, název vzdělávací instituce, místo

školení.  Jazykové znalosti

Téměř každý zaměstnavatel vyžaduje znalost cizího jazyka. U nižších

pozic to patrně nebude třeba, ale pokud jazyk ovládáte, napište to.


Uveďte cizí jazyk, který ovládáte a na jaké úrovni jste. Rozlišují se čtyři

různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní

komunikace, odborná terminologie.  Kompetence (dovednosti)

řidičský průkaz – skupina


ovládání PC – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, a úroveň

znalostí (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská

úroveň).


ekonomické znalosti – např. účetnictví, vedení pokladny


schopnost vést menší kolektiv, odpovědnost…


… a další  Zájmy

nepovinný údaj


Vaše zájmy však vypovídají o vaší osobnosti a o tom, jak prožíváte

volný čas. Můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech a

zájmových organizacích aj.

Místo, datum, podpis

Datum musí být aktuální. Podpisem potvrzujete pravdivost údajů – v e-mailu napište jméno klávesnicí, ale pokud ho posíláte poštou, podepište se ručně.


A takhle určitě ne

*    V životopisu si nevymýšlejte. U pohovoru budete mluvit o uvedených údajích podrobněji. Personalista je školený na vychytávání nejasností.

*    Nepište nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti (např. důvod vašeho odchodu od současného zaměstnavatele). Tyto informace se sdělují během pohovoru.

*    Nepoužívejte zkratky, které nejsou všeobecně známé.

*    Velký pozor na gramatické chyby!

*    Neuvádějte osobní a citlivé informace (pokud sami nechcete), ani údaje, které nemají přímý vztah k pracovní pozici.

*    Nepoužívejte kreativní úpravu CV, např. vlastní dopisní papír, barevný papír, jiný rozměr než A4, neobvyklý styl písma aj.

*    Nevkládejte neoficiální fotografii, např. momentku z dovolené.

*    Pokud to není nevyhnutelné, nenechávejte mezi vaším vzděláváním a zaměstnáními časové mezery. Časové údaje raději uvádějte v letech než v měsících.

*    Nepřeceňujte své schopnosti a znalosti, např. cizí jazyk. Na pohovoru byste se mohli „utopit“.

*    Pozor na přeposílání životopisu již jednou odeslaného jinam. Je to vidět na první pohled, v předmětu se objeví například: FW: Žádost o místo skladníka ve společnosti XY.

*    Zavirovaný e-mail způsobí, že nebude otevřen.

*    Ve většině firem je používán systém Windows. Problémům předejdete, když životopis pošlete přes MS OUTLOOK nebo OUTLOOK EXPRESS. Pokud použijete například internetové rozhraní, může být váš e-mail nečitelný.


Typy životopisů

*    strukturovaný – v současnosti používaný přehledný formát

*    úřední – zákonem předepsaný formulář ústředních orgánů státní správy a státních institucí

*    europass – strukturovaný životopis využívaný v evropských zemích

O europassu

*    beletrizovaný – dřívější slohové cvičení, dnes s ním neuspějete.Zpět