Přeskočit navigaci

Motivační dopis

Motivační dopis

Jeho úkolem je upoutat pozornost. Vzbudit u zaměstnavatele zájem o vaši osobu. Stejně jako životopis by měl zapůsobit dojmem „Tak tohohle člověka přesně potřebujeme“. Abyste zvítězili v téhle soutěži o práci, musíte být nejlepší. Alespoň v prvním kole.

Motivační dopis je doplněk k životopisu, součást písemné prezentace, první kontakt se zaměstnavatelem, krátký text, ve kterém se zaměstnavateli představujete v tom nejlepším světle.

Zdůrazňuje vaše konkrétní dovednosti, které se vztahují k požadavkům pracovní nabídky nebo ji dokonce převyšují. Pozor ale, abyste to nepřehnali a nebyli pro zaměstnavatele „překvalifikovaní“. Může se stát, že se s vámi raději rozloučí, protože by vás nezaplatili. 

Cílem je odlišit se motivačním dopisem od ostatních uchazečů a sdělit, že vaše schopnosti a pracovní zkušenosti naplňují potřeby zaměstnavatele.

Není kopií životopisu, jde o úvodní zkratku, která shrnuje a upřesňuje obsah CV.

Společně se CV a dalšími přílohami jej zasíláte kontaktní osobě, obvykle personalistovi firmy, u které se ucházíte o místo.


Naučte se dopis formulovat

*    Přesná pravidla, jak má vypadat, nejsou.

*    Někdy méně znamená více. Píše se ve větách, v rozsahu půl strany, maximálně jedné strany formátu A4. Druh písma musí být stejný jako v CV.

*    Srovnejte požadavky na danou pozici s vaším potenciálem. Vytvořte klíčová slova k vašim schopnostem, která požadavkům odpovídají. V dopisu je můžete použít.

*    Motivační dopis musí být pro každou firmu jedinečný a měl by vyzdvihovat vaše zkušenosti a vědomosti, které jsou pro tu kterou pozici a firmu důležité. Dejte v něm najevo, že znáte firmu/společnost, její předmět podnikání, úspěchy apod. Potenciálnímu zaměstnavateli by mělo být hned jasné, že patříte mezi vhodné kandidáty.

*    Do tzv. hlavičky uveďte přesný název a adresu firmy, jméno kontaktní osoby. 

*    Raději oslovujte konkrétní osobu (Vážená paní Nová).

*    Pokud odpovídáte na konkrétní inzerát, popište pozici, o kterou se ucházíte (referenční číslo nebo název pozice), a zdroj (např. Lidové noviny, ze dne 30. 12. 2012).

*    Stručně popište, čím vás nabídka práce zaujala, kde jste se o volném místě dozvěděli, jaké zkušenosti můžete nabídnout, jaké máte předpoklady pro práci na této pozici, uveďte seznam příloh (životopis, dokumenty o dosaženém vzdělání, fotografie atd.). Zdůvodněte, čím byste byli pro firmu prospěšní. Můžete-li, uveďte konkrétní příklady svých dřívějších úspěchů (např. „v mém předchozím zaměstnání jsem řídil projekt, jehož výsledkem bylo...").

*    Přílohy by měly mít logické pořadí. Motivační dopis můžete napsat rovnou do těla e-mailu, ale v případě, že tělo tvoří průvodní dopis (viz níže), pak vložte:

*    1. motivační dopis (informace o vás)

*    2. životopis (poskytujete fakta o vaší osobě),

*    3. kopie vysvědčení, certifikátů, referencí (dokládáte pravdivost údajů).

*    V závěru požádejte o osobní pohovor (interview).

*    Nezapomeňte na poděkování, podpis a vaše identifikační údaje – celé jméno, úplnou adresu, telefon, e-mail, stejně jako v CV.

*    V dopisu nezmiňujte vaše finanční požadavky, to je téma pro osobní setkání.

*    Před odesláním zkontrolujte, zda adresujete motivační dopis a CV správné osobě a správné firmě, zda dokumenty neobsahují hrubky a údaje jsou aktuální, např. datum.  

*    Neposílejte zásilku hromadně do všech firem. Každý zaměstnavatel by měl cítit, že právě on nabízí práci pro vás. Jedině tak může vaše prezentace účinkovat.


Užívané fráze motivačního dopisu  

Na základě Vaší nabídky pracovní pozice XY, uveřejněné na stránkách www.xxx.cz, bych Vás chtěl(a) požádat o přijetí do zaměstnání.

V předchozím zaměstnání jsem získal(a) rozsáhlé zkušenosti v oblasti..., které by byly přínosem pro Vaši firmu.

Mými přednostmi jsou... a odpovídají vašim požadavkům.

Zajímám se o oblast, kterou se zabýváte…

Nabídka Vaší společnosti mě zaujala, protože problematikou XY se profesně zabývám již 10 let. 

Velmi rád(a) své znalosti a dovednosti využiji ve prospěch Vaší firmy...

Rád(a) Vám poskytnu doplňující informace při osobním pohovoru.


Jak by to mohlo vypadat …


Firma ABCD, spol. s r.o.

Dittrichova 63

120 00 Praha 2


Žádost o pracovní pozici technik provozu


Vážení (nebo vážený pane, vážená paní),


dovoluji si touto cestou žádat o nabízenou pracovní pozici technik provozu ve Vaší firmě, kterou jste inzerovali dne 30. 12. 2012 na pracovním portálu www.xxx.cz.

Jsem absolventem průmyslové školy, oboru XY, a popisovaná náplň práce mě velmi zaujala. Chtěl bych jít tímto směrem.

Domnívám se, že moje vzdělání i zkušenosti (i když krátkodobé) odpovídají požadavkům na uvedenou pozici. Velmi rád bych pracoval ve Vaší firmě i proto, že odpovídá mým představám o moderní a dynamické společnosti.

V případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na osobní pohovor.

Děkuji za vyřízení mé žádosti a těším se na Vaši odpověď.


S pozdravem,

Jan Horáček

Pod Kopcem 23

160 00 Praha 6

Tel. xxx xxx xxx

e-mail: horacek@blabla.cz


V Praze, dne 1. 1. 2013

A co je průvodní dopis?


*    Na rozdíl od motivačního dopisu jde o věcné a krátké sdělení adresátovi, co všechno obsahuje zásilka (seznam dokumentů) a proč ji posíláte.

*    Jde o standardní dokument pro posílání různých potvrzení, oznámení apod., která by byla bez komentáře nesrozumitelná.

*    Tvoří tělo e-mailu, zatímco motivační dopis, CV a další dokumenty se připojují jako přílohy. I v klasickém dopisu to musí být první list, který se personalistovi dostane ke čtení.

*    V průvodním dopisu uveďte, kde jste se o volné pozici dozvěděli, krátce zdůvodněte, proč reagujete a informujte, že v příloze posíláte životopis a motivační dopis. V případě poštovní komunikace postupujte stejně.

*    Můžete však průvodní dopis vynechat a motivační dopis vložit rovnou do těla e-mailu, včetně seznamu příloh.
Zpět