Přeskočit navigaci

Nebojte se přijímacího pohovoru

Nebojte se přijímacího pohovoru  

Pozvali vás k pohovoru? Zaměstnavatel o vás projevil zájem a na setkání se musíte připravit. Konkurence může být velká. Dejte dohromady všechny svoje pracovní zkušenosti, dovednosti i úspěchy. Nalaďte se pozitivně a připravte si složku s dokumenty, které vezmete s sebou. 

Musím vědět, co chci i co nabízím

Pohovor (interview) bude probíhat ve firmě/společnosti, kde jej s vámi nejspíš povede personalista, ale vaším partnerem může být i potenciální šéf nebo dokonce sám majitel firmy. Může proběhnout také v personální agentuře nebo headhunterské společnosti (lovci hlav se specializují na vyhledávání vyšších vedoucích pozic).

Všechny bude zajímat vaše kvalifikace, dovednosti a pracovní zkušenosti, ale i vaše osobnost.

Měli byste si předem zjistit, jaká je obvyklá náplň pracovní pozice, o kterou máte zájem. A také promyslet, co od ní očekáváte.


Zaměstnavatelé hledají odborníky, ale zároveň lidi flexibilní, kteří umějí pracovat v týmu i samostatně, jsou odpovědní, mají pozitivní přístup ke změnám, chtějí se vzdělávat a jsou aktivní.

Co z toho můžete nabídnout? A co máte navíc?

Příprava se vyplatí

*    Svou účast na přijímacím pohovoru potvrďte e-mailem nebo telefonicky. Termín schůzky vám nevyhovuje? Omluvte se a požádejte o náhradní.

*    Potřebujete veškeré informace o firmě. Na webových stránkách zjistíte, čím se zabývá, jaká je její struktura apod. Hledejte i jinde.

*    Na pohovor si připravte otázky, co vás o firmě a pozici zajímá.

*    Sepište si všechno, co jste dělali, co umíte a v čem se vám dařilo, abyste mohli rychle reagovat na dotazy. Měkké neměřitelné dovednosti, schopnosti a zkušenosti musíte podložit příklady.

*    Pokud je ve vaší kariéře nějaký „škraloup“, připravte si přijatelné a akceptovatelné vysvětlení.


Co vás čeká

*    Personalista vás vyzve, abyste něco řekli o sobě, vaší motivaci a důvodu, proč se o místo ucházíte. Připravte si odpovědi na otázky typu:

*    Co byste o sobě řekl a jaké jsou vaše nejsilnější přednosti?

*    Jaké jsou vaše konkrétní odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti?

*    Čeho byste chtěl ve své kariéře dosáhnout?

*    Proč se ucházíte o toto místo?

*    Očekávejte i nepříjemné otázky, např. jak vysvětlíte své slabé stránky, vaše nevalné vysvědčení nebo mezery v životopisu. Když vás otázka překvapí, zůstaňte v klidu. Mladých uchazečů se zeptají např.:

*    Proč jste se rozhodl studovat tento obor, a splnilo studium vaše očekávání?

*    Kdybyste se měl dnes znovu rozhodnout, zvolil byste stejně?

*    Máte zájem se dále vzdělávat?

První dojem                                                                                         

*    Chovejte se přirozeně!

*    Na pohovor jděte odpočinutí a včas. Vyplatí se předem si zmapovat adresu schůzky. Kdyby hrozil pozdní příchod, zavolejte kontaktní osobě (je uvedena na zvacím dopisu).

*    Prvních pár minut může rozhodnout! Vhodný pozdrav, úsměv, oční kontakt s tím, s kým budete mluvit, pevný stisk ruky při představování.

*    Posaďte se až po vyzvání. Seďte rovně, vyhněte se velkým gestům, ruce si položte do klína nebo na stůl.

*    Oblečte se přiměřeně k budoucímu pracovnímu prostředí (do banky klasika, do reklamní agentury můžete být odvážnější, na pozici dělníka se toleruje civilní oblečení). Boty bývají v Čechách problémem – vyčistěte si je. O základní hygieně není snad třeba hovořit.


A začíná to naostro

Nezapomeňte si s sebou vzít: zvací dopis s adresou firmy, jménem personalisty a telefonem pro případ problémů, vlastní materiály a doklady, mobil (před pohovorem ho vypněte!), poznámkový blok a tužku.

Začátek bývá neformální, nabídnou vám něco k pití, zeptají se, jaká byla cesta. Stačí stručné odpovědi, je to jen společenský úvod.

Buďte ve svých odpovědích přesvědčiví. Vyjadřujte se srozumitelně a stručně. V případě nejasností si nechte zopakovat otázku.

Témata pohovoru

*    popis vaší profesní dráhy

Budete vyzváni, abyste něco řekli o tom, co a kde jste dělali. Pozor, nesrovnalosti a „bílá místa“ ve vaší kariéře bude chtít personalista vysvětlit.

*    odborné znalosti a dosavadní praktické zkušenosti

Jaké činnosti jste v předchozí práci vykonával? Jakými samostatnými úkoly jste byl pověřen? Co považujete za svůj nejvýznamnější pracovní úspěch? Co nového a tvořivého byste nám přinesl? Proč odcházíte z předchozího zaměstnání?

Nikdy nepomlouvejte bývalého zaměstnavatele, i kdyby to byla pravda. Raději si připravte pozitivní odpověď.

*    motivace, nadšení a zájem o firmu

Proč jste si nás vybral? Co víte o našem podniku? Co očekáváte od zaměstnání v naší firmě? Proč si myslíte, že bychom vás měli zaměstnat? V čem byste se chtěl rozvíjet a proč? Čeho byste chtěl u nás dosáhnout?

*    vaše osobnost, vlastnosti

Jak byste se charakterizoval? Jaké jsou vaše přednosti a jak jste je využil v poslední práci? Pracujete raději v kolektivu, anebo sám, a proč? Jak řešíte konflikty? Můžete uvést konkrétní situaci, jak jste zvládl konflikt?

*    citlivé otázky (rodinné vztahy, zdravotní stav, náboženství, koníčky a zájmy)

Pokud budete považovat dotaz za důvěrný nebo dokonce diskriminační, zdvořile odmítněte odpovídat.

Jste ženatý (vdaná)? Máte děti? Co děláte ve svém volném čase?

Můžete říct např.:

Rád/a bych se této otázce vyhnul/a. Jak moje odpověď ovlivní výsledek pohovoru? Spíše bych se zaměřil/a na osobnostní předpoklady k dané pozici.

*    prostor pro vaše dotazy

Ujasněte si smluvní vztah. Bez smlouvy nabídku nepřijímejte.

Co přesně budu dělat? Jaká je pracovní doba? Kde budu pracovat? Jaký typ smlouvy se mnou chcete uzavřít? Jak řešíte další vzdělávání pracovníků?

*    platové požadavky

Nebojte se tohoto tématu. Zvažte návrh, který dostanete, a uveďte vaši představu (pokud možno reálnou). Zeptejte se i na stav po zkušební době a případné benefity.


Na konci pohovoru byste měli vědět:


*    co přesně je náplní práce na pozici

*    plánované datum nástupu

*    kdy můžete očekávat vyrozumění

*    zda musíte ještě dodat nějaké podklady

*    jaký smluvní vztah byste uzavřeli

*    rámcové finanční ohodnocení


Den poté

Následující den pošlete krátký dopis s poděkováním za čas, který vám byl věnován a zopakujte svůj zájem o nabízené místo.

Pokud se ukáže, že nabízená pozice nebo podmínky neodpovídají vašim představám, stejně písemně poděkujte a oznamte, že váš zájem pominul.


Nevyšlo to?

Zachovejte klid, někdo byl asi lepší než vy. Pokud ale máte opravdový zájem pracovat v dané firmě, můžete se občas personalistovi připomenout.

Na nic však nečekejte a hledejte dál. Určitě přijde nová šance.Zpět