Přeskočit navigaci

Firmy hledají schopné lidi

Firmy hledají schopné lidi

Vzdělání a odborná kvalifikace rozhodně nejsou to jediné, co zaměstnavatelé očekávají. Chtějí lidi aktivní, odpovědné a ochotné se učit. Na nižší pracovní pozice jsou kladeny menší nároky, ale čím je pozice vyšší, tím stoupají i požadavky na větší samostatnost, pracovní nasazení, rozhodnost a ochotu nést následky. 

Bez praxe

Ne vždy je to na závadu. Některé firmy přijímají absolventy škol bez problémů. Vyhovuje jim, že ještě nejsou zatíženi špatnými návyky. Navíc mají čerstvé znalosti, umějí cizí jazyk, ovládají počítač a technologie jsou pro ně denním chlebem.

Jiní zaměstnavatelé ale tvrdí, že je nezkušenost absolventů brzdí a příliš nevěří jejich „trvanlivosti“.

Problémy mají i jiní

Najít práci je někdy problémem i pro ženy po mateřské dovolené, lidi s nízkým vzděláním nebo ve vyšším věku. Je jasné, že dlouhodobý osobní neúspěch nepřináší nic dobrého. Jak z toho ven?

Zaměstnavatelé oceňují nejen odborné znalosti

Na trhu práce je poptávka po klíčových kompetencích pracovníků. Přesahují odbornou kvalifikaci, ale jsou nutné nejen v práci. Hodí se i v běžném životě.

Nejvíce se žádá:


*    kvalita práce

*    ochota dále se učit 

*    loajalita k firmě

*    porozumění pracovním instrukcím

*    iniciativa

*    flexibilita

*    komunikativnost

*    schopnost týmové práce

*    schopnost rozhodování

Chcete být úspěšní? Začněte u sebe  

Získávejte nové zkušenosti a dovednosti a učte se je nabídnout a „prodat“. Všestranně se rozvíjejte. Rozšiřujte své osobní i pracovní portfolio a vaše šance najít práci poroste.


Kdysi jste odešli ze školy bez ukončení?

Vraťte se tam a třeba dálkově studium dokončete nebo vystudujte jiný obor, který je vám teď bližší. Bez vzdělání a kvalifikace budete narážet na překážky pořád.

Studovat můžete i v dospělosti


Máte nějaké vzdělání a chcete začít jinde?

Získejte druhou kvalifikaci tak, že ve zkrácené době vystudujete další obor.

Zkrácené studium  


Potřebujete se něčemu naučit?

Existuje řada vzdělávacích institucí mimo školu, které pořádají kurzy, semináře, školení a tréninky. Zaplatíte za ně, ale získáte potřebné dovednosti, které jste za dob studií pominuli.  Zpět