Přeskočit navigaci

Prostupnost systémem vzdělání

Prostupnost vzdělávacím systémem

Český vzdělávací systém je poměrně dobře prostupný a lze do něj vstoupit i v dospělosti. Při splnění určitých podmínek mohou ve vyšší úrovni vzdělávání pokračovat absolventi všech typů vzdělávacích cest. 

Je čas na změnu

*    Jestliže jste kdysi se školou skončili předčasně, tzn. bez výstupního certifikátu (výučního listu, maturitního vysvědčení), a nepokusili se získat vzdělání jinde a jinak, byla to chyba. Na trhu práce jste hodnoceni jako osoby bez vzdělání a bez kvalifikace a podle toho vypadají vaše šance najít dobrou práci.

*    I po delší době se však můžete do školy vrátit a studium různými způsoby dokončit. Snížená schopnost učit se a nedostatek času ale mohou sehrát nepříznivou roli.

*    Vazby mezi počátečním a dalším vzděláváním se zlepšují, ale stále existují „slepé uličky“. Někdy musí dospělý člověk, který si přeje dokončit svá dřívější studia, udělat krok zpět nebo dokonce změnit svůj původní studijní plán.

*    Možnosti vzdělávání dospělých se stále rozšiřují. Nemusíte všechno vědět, využijte služeb kariérového poradenství.


V Česku je obvyklá lineární vzdělávací cesta - absolvování celého studijního cyklu, získání odborné kvalifikace, následuje vyšší stupeň vzdělávání.

základní škola - střední škola - vysoká škola


Dnes je však možný i vnitřní průchod vzdělávacím systémem. Pokud žák musí/chce předčasně ukončit své studium, může přestoupit do jiného oboru vzdělání. Čím bližší si oba obory jsou, tím menší je „ztráta“. Někdy je dokonce možné plynule navázat v příslušném postupovém ročníku, a to i s časovým odstupem. Záleží na prokázaných znalostech a dovednostech uchazeče, jeho dřívějších studijních výsledcích a také kapacitních možnostech školy.  

Příklad: žák, který si původně vybral maturitní cestu, ale ukáže se, že je nad jeho síly, může přestoupit do oboru s vyučením stejného zaměření. V tomto případě plynule naváže beze ztrát.


Tam, kde u původního a nově zvoleného oboru není obsahová shoda (např. žák z technického oboru přestupuje do oboru humanitního), může být žákovi uznáno částečné vzdělání, které získal v předchozím studiu. Zpravidla se uznává všeobecně vzdělávací složka, tedy předměty jako český jazyk, cizí jazyk, matematika, dějepis aj.

O uznání částečného vzdělání z předchozího studia může požádat i dospělý uchazeč.


Zpět