Přeskočit navigaci

Soustava oborů vzdělání a její změny

Nová soustava oborů vzdělání   

V rámci reformy středního vzdělávání byly zavedeny nové obory vzdělání. Jejich kódové označení je sedmimístné, přesněji, za lomítkem mají pouze dvě číslice. Současně dobíhá i stará soustava ve vyšších ročnících. Počet oborů byl zároveň zredukován na polovinu, tj. zhruba na počet 300. Mnoho dříve známých oborů již nenajdete.

Kam zmizel obor, který jste kdysi studovali 

*    obory obsahově příbuzné byly sloučeny v jeden širší obor

*    některé obory dostaly nový název


Příklady nejvýznamnějších změn názvů

obory s vyučením:

*    Zámečník je přejmenován na Strojního mechanika

*     Automechanika najdete pod Mechanikem opravářem motorových vozidel

*     Elektrikář – slaboproud je zahrnutý v oboru Elektrikář

*     Mechanik elektronických zařízení je nyní Elektromechanik pro zařízení a přístroje

*     obory Číšník a Kuchař jsou dnes pod označením Kuchař – číšník


obory s maturitou:

*     Silniční doprava je pod názvem Dopravní prostředky

*     Slaboproudá i silnoproudá elektrotechnika jsou začleněny v oboru Elektrotechnika

*     Operátor dřevařské a nábytkářské výroby je nyní Nábytkářská a dřevařská výroba

*     Pozemní stavitelství je začleněno do oboru Stavebnictví

*     Kuchař je zahrnutý do oboru Gastronomie

*     Hotelnictví a turismus, Hotelnictví a cestovní ruch aj. jsou sloučeny do oboru Hotelnictví

*     Kosmetička je přejmenována na Kosmetické služby


Hledání dřívějších oborů v nové soustavě


Pokud hledáte např. obor, ve kterém jste se vyučili, využijte převodníku. Najděte původní obor a uvidíte, jak se jmenuje dnes nebo se kterými obory byl sloučen. Nová soustava obsahuje i několik nových oborů, které nemají ekvivalent v původní soustavě.


Převodník mezi starou a novou soustavou oborů poskytujících střední vzdělání


Zpět