Přeskočit navigaci

Příprava na práci v zahraničí

Příprava na práci v zahraničí   World in hands (High Key)

V první řadě potřebujete ověřené a spolehlivé informace o pracovních příležitostech. Pak ale také musíte připravit kompletní dokumentaci o sobě, abyste zaujali. Takový úplný servis poskytují dokumenty Europass. Jejich výhodou je i možnost vyplnění ve všech evropských jazycích a návodné vedení při vyplňování.  


Vstupenkou jsou dobře vyplněné dokumenty o vás


Šablony životopisu i motivační dopisu vyplníte online na adrese www.europass.cz a pak si je stáhněte do svého zdroje. Vyplňování doprovází rady a doporučení, jak postupovat.

Oba dokumenty reflektují požadavky na strukturovanost a úplnost údajů, které mohou vašeho potencionálního zaměstnavatele zajímat, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.


V životopisu vyplňte i svoje jazykové dovednosti (oddíl „osobní dovednosti“) podle typu, tj. poslech, čtení, mluvení a psaní.

Úroveň vašich jazykových znalostí ohodnoťte pomocí škály A1 - C2 (může se samozřejmě lišit u jednotlivých typů, např. někdo lépe čte, ale hůře mluví):


*    popis jednotlivých úrovní - www.europass.cz/sebehodnoceni

*    úroveň jazykových dovedností - www.evropskejazykoveportfolio.cz

*    další info - www.europass.cz/co-je-europass/rady-a-tipy/


Máte profil na LinkedIn?

Vyplněné dokumenty přehrajete kliknutím na tlačítko „importovat“ a volbou  varianty „LinkedIn“.


S Europassem se v Evropě neztratíte


Jak prokázat, co člověk ještě umí


K základní dokumentům (CV a motivační dopis) přiložte další doklady, např. certifikáty, potvrzení o dobrovolnické činnosti, diplomy, osvědčení, osobní záznam o absolvované stáži apod., tedy vše, co poskytuje informaci o vašich nabytých poznatcích a dovednostech a také pracovních zkušenostech.

Tyto dokumenty můžete uložit online do tzv. evropského pasu dovedností. Jde o složku Europass, která se skládá z:


*    jazykového pasu

*    dokladu o mobilitě

*    dodatku k osvědčení a dodatku k diplomu


Rozcestník užitečných kontaktů


V rozcestníku Kudykam, který je součástí webu Europass, jsou užitečné odkazy na konkrétní webové stránky organizací, které zajišťují nebo zprostředkovávají poradenství, studium pro mladé, konkrétní nabídky práce nebo dobrovolnické aktivity.


Kudykam po Evropě

S kým se mohu poradit?

Zpět