Přeskočit navigaci

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

 • Adresa: Hellichova 535/22, Praha 1, 118 00
 • Okres: Praha 1
 • Typ školy: střední škola a vyšší odborná škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, nápojový automat, potravinový automat, multimediální jazyková učebna, galerie, nakladatelství, galerie školy s možností autorských výstav studentů, knihovna s rozsáhlým knižním fondem, zájmový kroužek umělecký, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: SŠ 351 - 400 žáků, VOŠ 101 - 150 studentů
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: jinak
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 5. 10. 2016, 15. 2. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), francouzský (F), latinský (L)
 • Poznámka SŠ: Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 16.1.2014.
 • Poznámka VOŠ: Plánujeme: od školního roku 2016/17, počínaje prvními ročníky, vyučuje škola dle nově akreditovaného vzdělávacího programu. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 16.1.2014. Spolupráce s VŠ: Univerzita J. A. Komenského (možnost návaznosti jednoletého bakalářského studia, Bc.), Southampton Solent University - Velká Británie (možnost navazujícího "top-up" jednoletého bakalářského studia, BA-Hons)
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

M 34-41-M/01 Polygrafie
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 2 A, N 54 / 45 30 písemná 0 Ne
Poznámky k oboru: Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 1,80 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A 55 / 12 12 pohovor, písemná, talentová 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
soubor domácích prací a 3 výtvarné úlohy
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
M 82-41-M/05 Grafický design
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A 58 / 11 11 pohovor, písemná, talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
soubor domácích prací a 3 výtvarné úlohy
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A 12 / 10 10 pohovor, písemná, talentová 0 Ne
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Český jazyk, Výtvarná výchova (dějiny umění)
Talentová zkouška: 2.1.2017–15.1.2017
soubor domácích prací a 3 výtvarné úlohy
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Přihlášky podejte do: 30. 11. 2016
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 

Vyšší odborné vzdělání Rozbalit kategorii vzdělání

Kód a název oboru
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 2 A, N, Š, F, L 123 / 76 64 pohovor, písemná, talentová 5000 Ne
Poznámky k oboru: žáci mohou získat stipendium, výuka oboru probíhá z části v sídle školy, z části v jiném místě obce, absolventi jsou zvýhodněni při přechodu na VŠ - Univerzita Jana Amose Komenského, Praha (studium o dva roky kratší).
Zaměření: Propagační grafika, Knižní grafika, Tisková/mediální produkce, Restaurování papíru.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Výtvarná výchova (dějiny umění)
Talentová zkouška: 19. 6. 2017
soubor domácích prací, výtvarná výchova
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 31. 5. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 19. 6. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

Škola pořádá přípravné kurzy.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.