Přeskočit navigaci

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.

 • Adresa: Na Cikorce 2166/2b, Praha 4, 143 00
 • Okres: Praha 7
 • Typ školy: střední škola, soukromá
 • Vybavení školy a její nabídka: studovna, školní bufet, multimediální jazyková učebna, zájmový kroužek cizích jazyků, je zajištěn bezbariérový přístup
 • Velikost školy: SŠ 201 - 250 žáků
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: ve vlastní školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Den otevřených dveří: leden 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A), německý (N), španělský (Š), francouzský (F), latinský (L)
 • Poznámka SŠ: Plánujeme: 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium, X. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 15.4.2011.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy Rozbalit kategorii vzdělání

K/6 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
6,0 Denní 3 A, N, Š, F, L 118 / 55 40 ústní, písemná 25500 - 26000 Ne
Poznámky k oboru: příprava na DELE, DELF, ÖSD, UF.
Zaměření: Cizí jazyky.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: Cizí jazyk
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2017 – 28. 4. 2017, termíny jednotné zkoušky: 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.