Přeskočit navigaci

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

 • Adresa: U Závodiště 325/1, Praha 5, 159 00
 • Okres: Praha 5
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: školní klub, fitcentrum, nápojový automat, dostihová a sportovní stáj s 30 koňmi, 3 jezdecké trenažery, zájmový kroužek sportovní
 • Velikost školy: SŠ 151 - 200 žáků
 • Ubytování: vlastní DM/intern., cena 800 Kč/měs.
 • Stravování: část ve vlastní, část v jiné školní jídelně
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v neomezené míře
 • Den otevřených dveří: 9. 12. 2016, 6. 1. 2017, 27. 1. 2017, 24. 2. 2017
 • Cizí jazyky: anglický (A)
 • Poznámka SŠ: Plánujeme: mezinárodní odborné stáže v rámci projektu Erasmus. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 11.10.2013.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Kontakt

Mapa

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Střední odborné vzdělání s výučním listem Rozbalit kategorii vzdělání

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
3,0 Denní 1 A 34 / 25 30 pohovor, písemná, praktická 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, získání jezdecké či dostihové licence.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Obecné znalosti o koních
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: test fyzické zdatnosti
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
zdrav. stav, fyzická kondice, zájem o obor
Požadovaný prospěch: 3,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 4. 2017 – 30. 4. 2017, 22. 4. 2017 – 30. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
 
3,0 Dálková 1 A 0 / 0 30 pohovor, písemná 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, jezdecká a dostihová licence.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: Obecné znalosti o koních
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
zdravotní stav, zájem o obor
Požadovaný prospěch: 3,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 4. 2017 – 30. 4. 2017, 22. 4. 2017 – 30. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Rozbalit kategorii vzdělání

M 41-43-M/02 Chovatelství
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
4,0 Denní 1 A 21 / 17 30 písemná 0 Ne
Poznámky k oboru: výměnné pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních projektech, jezdecká a dostihová licence, účast v závodech. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, zbytek vychází z kritérií, které vyhlásí ředitel střední školy pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok do 31. 1. 2017.
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: nekoná se
Písemná zkouška: jednotná přij. zk. (ČJL a MAT)
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: body za prospěch
Požadovaný prospěch: 2,50 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: termíny jednotné zkoušky: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.