Přeskočit navigaci

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

 • Adresa: Josefská 43/4, Praha 1, 118 00
 • Okres: Praha 1
 • Typ školy: střední škola, veřejná
 • Vybavení školy a její nabídka: venkovní hřiště, zájmový kroužek umělecký, vaření, hudební, počítačový
 • Velikost školy: SŠ 1 - 50 žáků
 • Ubytování: škola nezajišťuje
 • Stravování: nezajišťujeme
 • Přístup k PC v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Přístup k internetu v době mimo vyučování: v omezené míře
 • Den otevřených dveří: kdykoliv po telefonické domluvě
 • Cizí jazyky: anglický (A)
 • Poznámka SŠ: Nový název od 1. 9. 2016. Škola přijímá i žáky se specifickými poruchami učení. Datum posledního zápisu z inspekce ČŠI: 16.1.2013.
 • V období přijímacího řízení najdete aktuální údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech na stránce školského odboru krajského úřadu.
 • Inspekční zprávy školy najdete na webu České školní inspekce.

Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2017/2018

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:

Praktická škola Rozbalit kategorii vzdělání

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Délka studia
Forma studia
Počet povinných cizích jazyků
Vyučované jazyky
Přihlášení a přijatí v min. roce (1. kolo)
Počet přijímaných
Přijímací zkouška
Roční školné
Možnost studia ZP
 
 
2,0 Denní 1 A 19 / 20 20 pohovor 0 Tělesné, Mentální
 
Informace k přijímacímu řízení
Ústní zkouška: pohovor
Písemná zkouška: nekoná se
Talentová zkouška: nekoná se
Praktická zkouška: nekoná se
Jiná kritéria přijímání: zájem o studium
Požadovaný prospěch: 3,00 (prospěch, při kterém má uchazeč ještě šanci na přijetí)
Přihlášky podejte do: 1. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek: neuvedeno

Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Škola vyžaduje potvrzení od lékaře.

 
 
Pro plnou funkčnost stránky povolte v prohlížeci spouštění skriptů typu 'javascript'.