Přeskočit navigaci

Oborová struktura žáků v SŠ a VOŠ

Vývoj oborové struktury žáků přijatých do 1. ročníku ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Na této stránce si můžete v grafu zobrazit počty nebo podíly nově přijatých do 1. ročníků, a to ve dvojím znázornění:

a) ve vybraném druhu (kategorii) vzdělání – rozhodnete se, zda vás zajímají obory poskytující učební či maturitní vzdělání, nebo nástavbové či vyšší odborné a pro vybraný druh se v grafu zobrazí údaje o skupinách oborů (strojírenské, chemické, ekonomické ad.)

b) ve vybrané skupině oborů – rozhodnete se, že vás zajímají např. strojírenské obory, vyberete si je ve spodním rámečku („Vyberte skupinu oborů“) a v grafu bude porovnání jednotlivých druhů (kategorií) vzdělání, tj. kolik bylo přijato žáků do učebních, maturitních, nástavbových či dalších druhů vzdělání.

A to vždy za posledních 6 let, takže je hezky vidět i vývoj. Důležité je sledovat nejen počty, ale i podíly, protože se výrazně mění počty žáků v populačním ročníku.

Nejjednodušší je to rovnou vyzkoušet.

 

Pozn.: Údaje o počtech a podílech nově přijatých žáků do prvních ročníků v jednotlivých skupinách oborů zahrnují i žáky soukromých škol a žáky se zdravotním postižením.

Výběr druhu vzdělání nebo skupiny oborů:

 
Vyberte druh (kategorii) vzdělání:
Zvolený druh vzdělání: - nevybráno -
Zobrazení:
Zvolené zobrazení: - nevybráno -
Vyberte skupinu oborů:
Zvolená skupina oborů: - nevybráno -

Další informace k této problematice

Zpět