Přeskočit navigaci

Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů

Důležitost kompetencí u absolventů podle jejich vzdělání z pohledu zaměstnavatele a sektoru jeho působnosti

Pro úspěšný vstup absolventů škol na trh práce je důležité, aby jejich znalosti, schopnosti a dovednosti (tzv. kompetence) co nejvíce odpovídaly tomu, co od nich očekávají budoucí zaměstnavatelé.

Na této stránce najdete základní informace o tom, které znalosti, schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšné zahájení pracovního života nejvíce potřebné, a to na základě toho, jak hodnotí jejich důležitost zaměstnavatelé z průmyslové sféry (tzn. ze sekundéru), ze sektoru služeb (tzn. z terciéru), z kvartérního sektoru (tzn. z oblasti finančního zprostředkování, podnikání, veřejné správy, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních, zdravotních a osobních služeb) a zemědělské sféry.

Vyberte si druh vzdělání a sektor, který Vás zajímá, a zobrazí se Vám tři schopnosti a dovednosti, které jsou pro absolventa nejdůležitější podle názoru firem a organizací působících v daném sektotru. V grafu se pak ukáže, jak zaměstnavatelé hodnotí důležitost i dalších schopností a dovedností.

Vyberte vzdělanostní skupinu:
Zvolená vzdělanostní skupina: - nevybráno -
Vyberte si sektor:
Zvolený sektor: - nevybráno -

Zpět