Přeskočit navigaci

Kompetence, na které by se měly školy zaměřit

Z hlediska úspěšného začlenění absolventů škol na trh práce je důležité, aby školní příprava v dostatečné míře zohledňovala nároky a požadavky zaměstnavatelů na kompetence, kterými by měli disponovat pracovníci v závislosti na dosažené úrovni vzdělání.

Následující údaje vypovídající o tom, které kompetence by měly školy u svých žáků a studentů více rozvíjet, vycházejí z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů z průmyslové sféry (tzn. ze sekundéru), ze sektoru služeb (tzn. z terciéru) a z kvartérního sektoru (tzn. z oblasti finančního zprostředkování, podnikání, veřejné správy, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních, zdravotních a osobních služeb) a z rozhovorů s pracovníky personálních agentur.

Vyberte si druh vzdělání a sektor, který Vás zajímá, a zobrazí se Vám tři schopnosti a dovednosti, na které by se školy měly podle názoru zaměstnavatelů působících v daném sektoru zaměřit nejvíce. V grafu se pak ukáže, kterým dalším schopnostem a dovednostem by školy měly věnovat více pozornosti.

Vyberte vzdělanostní skupinu:
Zvolená vzdělanostní skupina: - nevybráno -
Vyberte si sektor:
Zvolený sektor: - nevybráno -

Zpět