Přeskočit navigaci

Absolvent, nebo zaměstnanec s praxí?

Kritéria ovlivňující rozhodování o přijetí pracovníka s praxí a absolventa

Kritéria ovlivňující rozhodování o přijetí pracovníka s praxí a absolventa

Uváděné údaje vycházejí z výsledků dotazníkové šetření zaměstnavatelů z průmyslové sféry a stavebnictví (sekundéru), ze sektoru služeb (terciéru), z kvartérního sektoru (kvartéru) a ze zemědělské sféry.

Požadavky na praxi při přijímání nových pracovníků

Zaměstnavatelé uvedli, že při nabírání nových pracovníků činí mezi absolventem a zaměstnancem s praxí rozdíl. Na praktické zkušenosti se zaměřují především zaměstnavatelé působící v oblasti průmyslu a stavebnictví (sekundárního sektoru), což je do značné míry dáno samotnou povahou pracovních činností, u nichž se praktické činnosti poměrně často vyžadují. Zaměstnavatelé terciárního a kvartérního sektoru jsou v tomto ohledu benevolentnější a praxi tolik neakcentují.

Obrázek: Akcentace praxe mezi zaměstnavateli v jednotlivých ekonomických sektorech (%podíl firem s tímto názorem)

Dalo by se říci, že pro značnou část zaměstnavatelů při přijímání nového zaměstnance není zásadním měřítkem, zda se jedná o uchazeče s praxí nebo o absolventa. Za důležitější při přijímání nového zaměstnance tyto firmy považují pravděpodobně jiná kritéria.

Důležitost jednotlivých kritérií ovlivňujících přijetí pracovníka s praxí a absolventa školy

Při rozhodování o možném přijetí nového zaměstnance ovlivňují zaměstnavatele nejrůznější faktory a okolnosti. Významná část zaměstnavatelů při náborů nových zaměstnanců činí alespoň v některých případech rozdíl mezi absolventy a pracovníky s praxí. Část zaměstnavatelů se přijímání absolventů zcela vyhýbá.

Zaměstnavatelé považují za rozhodující jiná kritéria při výběru jednak z kategorie absolventů, jednak z řad pracovníků s praxí.

Zatímco při výběru pracovníků s bohatšími pracovními zkušenostmi rozhoduje především:

*    předchozí praxe (délka a charakter praxe), profesní zkušenosti (89 % zaměstnavatelů),

*    pracovitost a pracovní nasazení (81 %),

*    zájem o práci a chuť pracovat (80 %),

*    odborná kvalifikace, orientace v oboru (75 %),

*    samostatnost (75 %).

V případě absolventů zaměstnavatelé kladou důraz zejména na:

*    zájem o práci a chuť pracovat (88 %),

*    pracovitost a pracovní nasazení (75 %),

*    ochota dále se vzdělávat (75 %),

*    požadované vzdělání (71 %),

*    komunikativnost (66 %)

Na požadované vzdělání při přijímání nového zaměstnance kladou firmy větší důraz v případě absolventů, u pracovníků s praxí je důležitější předchozí praxe než vzdělání.

Obrázek: Kritéria pro přijetí pracovníků s praxí (%podíl firem s tímto požadavkem)

Obrázek: Kritéria pro přijetí absolventů škol (%podíl firem s tímto požadavkem)

Uvedená zjištění ale naznačují, že absolventi mohou navzdory nedostatku či absenci odborné praxe konkurovat zkušenějším pracovníkům, a to především svým zájmem o práci a další vzdělávání, snahou projevit dostatečnou chuť pracovat a být dobře vybaveni měkkými dovednostmi (komunikativností, flexibilitou, schopností týmové práce).


Zpět