Přeskočit navigaci

Profese a obory, které zaměstnavatelé potřebují

Které profese a obory vzdělání zaměstnavatelé potřebují?


Na zjišťování skutečnosti, u kterých profesí či oborů se firmy potýkají jednak s nedostatkem pracovníků, jednak s kvalitou mladých pracovníků, a které obory považují z hlediska budoucnosti za perspektivní, se mj. zaměřovalo dotazníkové šetření zaměstnavatelů v průmyslové sféře (sekundéru), v sektoru služeb (terciéru), v kvartérním sektoru (kvartéru) a v zemědělské sféře.

Profese či obory, u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků

Výsledky šetření ukazují, že nedostatek pracovníků určitých profesí pociťuje celkem 69 % z dotázaných v průmyslovém sektoru, 54 % v terciárním sektoru a 41 % v kvartérním sektoru.

Přitom o relativně největší problém se zřejmě jedná u organizací působících ve sféře stavebnictví (což je ale paradoxní, protože analýza dat o nezaměstnanosti absolventů ukazuje na vysokou míru nezaměstnanosti absolventů vyučených ve stavebních oborech), dále u firem poskytujících pohostinství a ubytování (míra nezaměstnanosti vyučených absolventů je také nadprůměrná), a také v oblasti informačních a komunikačních činností.

Průmysl a stavebnictví (sekundér, sekundární sektor):

Za nedostatkové jsou označovány především technické, často strojírenské profese, a to zejména:

*    strojní mechanici, zámečníci,

*    zedníci a obkladači,

*    obráběči kovů,

*    stojní inženýři, technologové a konstruktéři,

*    instalatéři, topenáři,

*    technici (vyjádřeno pouze obecně),

*    CNC operátoři,

*    truhláři.


Sektor osobních služeb (terciér, terciární sektor):

*    kuchaři-číšníci,

*    mechanici opraváři motorových vozidel, tzv. autoopraváři (tzn. automechanici, autoelektrikáři, autoklempíři, autolakýrníci, opraváři vozidel a karosáři),

*    řidiči (zejména řidiči autobusů, městské dopravy a nákladních vozidel),

*    prodavači,

*    obchodníci a obchodní manažeři,

*    stojní mechanici, zámečníci,

*    obráběči kovů,

*    ekonomové a účetní.


Sektor informací, financí a vzdělávání (kvartér, kvartérní sektor):

*    pracovníci IT a výpočetní techniky (zejm. programátoři či správci sítě),

*    pedagogové a lektoři (zejména kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, odborného výcviku či odborných předmětů a vyučující výpočetní techniky),

*    ekonomové a účetní,

*    strojní inženýři,

*    technici (vyjádřeno pouze obecně),

*    předškolní a mimoškolní pedagogové (pedagogové volnočasových aktivit),

*    pracovníci pečovatelských a sociálních služeb.


Zemědělská sféra:

Za nedostatkové jsou označovány především zemědělské (příp. technické) profese, a to zejména:

*    opraváři zemědělských strojů a zařízení,

*    traktoristé a řidiči (zejména zemědělských a sklizňových strojů),

*    ošetřovatelé resp. chovatelé zvířat (zejména pak hospodářských zvířat - nejčastěji skotu, prasat a drůbeže),

*    pracovníci živočišné a rostlinné výroby,

*    zootechnici a agronomové,

*    strojírenské a elektrotechnické profese (strojaři, svářeči, zámečníci, obráběči kovů, mechanici, klempíři, elektrikáři, apod.).

Graf: Obory, u kterých zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovníků

Pozn. Možnost vyjádřit se měli pouze zaměstnavatelé, kteří v přechozí otázce uvedli, že nedostatek

pociťují (bylo jich 500) a mohli vyjmenovat více profesí či oborů vzdělání – nejsou zde zahrnuty výsledky

ze šetření v zemědělském sektoru.

Perspektivní profese a obory vzdělání v pohledu zaměstnavatelů

Podle zaměstnavatelů bude na trhu práce poptávka zejména po profesích:

*    řemeslník (obecně),

*    pracovník IT, výpočetní techniky,

*    technik, technický pracovník (obecně),

*    zedník, obkladač,

*    strojní mechanik, zámečník,

*    instalatér, topenář,

*    obráběč kovů,

*    elektrotechnik, mechanik – elektronik,

*    elektrikář,

*    manažer, marketingový specialista,

*    mechanik seřizovač, obsluha CNC strojů,

*    truhlář,

*    pracovník pečovatelských a sociálních služeb,

*    mechanik opravář motorových vozidel (včetně řidičů),

*    ekonom, účetní,

*    tesař,

*    pokrývač.

Graf: Jaké obory označují zaměstnavatelé za perspektivní

Pozn. Možnost vyjádřit se měli všichni zaměstnavatelé (učinilo tak 838 z nich) a současně i uvést

více profesí či oborů vzdělání – nejsou zde zahrnuty výsledky ze šetření v zemědělském sektoru.


Zpět