Přeskočit navigaci

Jak zaměstnavatelé spolupracují se školami

Jednou z cest, které vedou k tomu, aby znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů škol více odpovídaly požadavkům trhu práce, je úzké propojení zaměstnavatelské a vzdělávací sféry, tedy spolupráce mezi podniky a školami. Cílem je, aby žáci měli možnost doplnit své teoretické znalosti i praktickými poznatky a seznámit se s reálným pracovním prostředím.

Pozn. Uváděné údaje vycházejí z výsledků dotazníkové šetření zaměstnavatelů z průmyslové sféry a stavebnictví (sekundéru), ze sektoru služeb (terciéru), z kvartérního sektoru (kvartéru), ze zemědělské sféry a také z rozhovorů s pracovníky personálních agentur.


K určité formě spolupráce se přihlásilo 60 % zaměstnavatelů. Žádným způsobem nespolupracuje se školami 40 % zaměstnavatelů. K zodpovězení otázky: jakým způsobem spolupracují se školami, se nevyjádřila téměř desetina dotázaných zaměstnavatelů (budou to také nejspíše i ti, kteří nespolupracují se školami).

Tabulka: Míra spolupráce zaměstnavatelů se školami

Pokud firmy spolupracují se školami, tak ve 35 % pouze jednou formou (u zaměstnavatelů v oblasti terciéru, tj. služeb, je podíl značně vyšší), 22 % ve dvou formách, 17 % ve třech formách, 11 % ve čtyřech formách a 15 % ve více než pěti formách spolupráce. Nejvíce aktivní při spolupráci jsou velké firmy a obvykle spolupracují se školami ve více formách současně (praxe, exkurze, inzerce volných pracovních míst, participace na výuce, sponzorování žáků atd.).

Obrázek: Spolupráce zaměstnavatelů se školami (podíl firem, které uskutečňují 1,2,3,4 nebo i více než 5 forem spolupráce)

Nejčastějšími formami spolupráce mezi firmami a školami jsou:

*    Praxe žáků a studentů v rámci výuky, které na závěr firma vyhodnotí

*    Exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti

*    Praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou firma nevyhodnocuje

Obrázek: Jak zaměstnavatelé spolupracují se školami (podíl firem, které realizují danou formu spolupráce)

Pozn: Podíl pouze z firem, které nějakým způsobem spolupracují se školami.


*    PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ (SEKUNDÉR) - zaměstnavatelé působící v této oblasti především umožňují:

*    praxe žáků a studentů v rámci výuky, které na závěr firma vyhodnotí,

*    exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti,

*    praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou firma nevyhodnocuje.

V porovnání s ostatními sektory také průmyslové podniky mnohem častěji inzerují přímo na školách volná pracovní místa, zřetelně více se věnují i sponzorování škol, příp. i samotných žáků a studentů a zřejmá je i větší spolupráce v oblasti poskytování materiálů pro výuku a rovněž i participace na výzkumných projektech škol.


*    SEKTOR SLUŽEB (TERCIÉR) – spolupráce zaměstnavatelů působících v oblasti služeb se školami je výrazněji zaměřena pouze na:

*    praxe žáků a studentů v rámci výuky, které na závěr firma vyhodnotí,

*    praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou firma nevyhodnocuje.

V porovnání s ostatními sektory zaměstnavatelé z oblasti služeb umožňují exkurze na pracovišti v mnohem menší míře. Dále část z nich poskytuje materiály pro výuku, ve školách inzerují nabídku pracovních míst a také se podílejí na výuce (např. formou přednášek).


*    KVARTÉRNÍ SEKTOR - (KVARTÉR) firmy působící v oblasti informací, financí, vědy a vzdělávání se školami spolupracují intenzivněji. Umožňují zejména:

*    Praxe žáků a studentů v rámci výuky, které na závěr firma vyhodnotí,

*    Exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti,

*    Praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou pak firma nevyhodnocuje.

V porovnání s ostatními sektory dochází častěji k participaci pracovníků na výuce, ale i na výzkumných či jiných projektech školy, příp. i k výměně znalostí a zkušeností se školami a poskytování materiálů pro výuku.


*    ZEMĚDĚLSKÁ SFÉRA jako jednoznačně nejčastější formu spolupráce mezi školami a firmami zemědělské sféry využívá praxe žáků a studentů v rámci výuky. Další v pořadí jsou s výrazným odstupem exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti a nabídka pracovních míst inzerovaná ve školách. Situace v zemědělské sféře se v tomto směru podobá sektoru služeb.

Obrázek: Jak zaměstnavatelé spolupracují se školami podle sektorů (podíl firem, které realizují danou formu spolupráce)Zpět