Přeskočit navigaci

Co ovlivňuje přijímání absolventů v průmyslu a ve stavebnictví

Uváděné údaje vycházejí z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů z průmyslového sektoru (sekundéru) v roce 2012.

Skutečnosti ovlivňující přijetí pracovníka s praxí a absolventa

Zaměstnavatelé působící v oblasti průmyslu a stavebnictví kladou při přijímání absolventů nejvíce důraz na:

*    zájem o práci a chuť pracovat

*    ochotu se dále vzdělávat

*    pracovní nasazení

*    požadované vzdělání

Na požadované vzdělání kladou firmy větší důraz v případě absolventů, u pracovníků s praxí je důležitější již předchozí praxe než vzdělání.

Bariéry v zaměstnávání absolventů škol

Ačkoli významná část firem je otevřená vůči přijímání absolventů (12 % je přijímá a preferuje, dalších 77 % je přijímá, ale nepreferuje), část zaměstnavatelů se přesto absolventům spíše vyhýbá (11 %).

Hlavními důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají absolventy, jsou nereálné představy absolventů o výši mzdy, pracovní době nebo pracovním zařazení.

Část zaměstnavatelů se domnívá, že na některé pozice ani nelze absolventa přijmout, protože je pro ni nezbytná praxe. Firmy považují za častý důvod k nepřijetí absolventa nedostatek praxe a pracovních zkušeností.

Jako nevýhodu označují i delší dobu, kterou absolventi potřebují na zapracování.

Objevuje se zde také názor řady zaměstnavatelů, že absolventi o jisté pracovní pozice nejeví zájem a nehlásí se na ně.

Spíše okrajově se stává, že firma absolventy nepřijme kvůli jejich neschopnosti přizpůsobit se firemní filozofii či proniknout do způsobu práce.

Obrázek: Důvody, které vedou zaměstnavatele k nepřijímání absolventů (podíl firem s tímto názorem)

Přednosti absolventů při výběru nových pracovníků

Hlavním důvodem firem pro rozhodnutí přijmout absolventy je jejich nezatíženost předchozími pracovními návyky a jejich ochota se dále vzdělávat.

Zaměstnavatelé oceňují také jejich flexibilitu, dovednosti v práci s počítačem, ale i jejich novější teoretické znalosti a znalosti nových technologií.

Domnívají se, že absolventi jsou jazykově vybaveni a mají originální nápady.

Méně častými důvody jsou otevřenost vůči firemní filozofii (ochota přijímat názory a postoje dané firmy), nižší mzdové nároky a případné finanční stimuly (dotace na mzdové náklady poskytované úřadem práce).

Obrázek: Důvody pro zaměstnání absolventů (podíl firem s tímto požadavkem)

Zvýhodňují zaměstnavatelé absolventy s praxí?

V situaci, kdy se na stejnou pozici hlásí dva absolventi, přičemž jeden při studiu určitou dobu pracoval přímo v jejich organizaci a druhý nikoliv, tak v 86 % dají přednost absolventovi s praxí získanou u nich.

Stejně odpověděli zaměstnavatelé i v případě, když má absolvent praxi v oboru. Tímto zaměstnavatelé dávají najevo, že si praxe v oboru (což je i pracovní zkušenost přímo v jejich firmě) velice cení.

Praxe je výrazným podnětem v rozhodovávání o přijetí absolventa. Předchozí pracovní aktivita absolventů vypovídá o jejich samostatnosti, zájmu pracovat, poznat pracovní prostředí, o snaze získat zkušenosti a praxi či o přístupu k životu.

Rovněž se předpokládá, že absolventi s praxí mají již reálnější představy o pracovním prostředí, lépe se orientují v oboru, jsou schopni snadněji se adaptovat na pracovní režim a jsou zodpovědnější.

Předchozí praxe je tak oceňována nejenom z pohledu nabytých znalostí, schopností a dovedností, ale je chápána i jako projev aktivního přístupu k práci.

Při hledání pracovního uplatnění představují předchozí pracovní zkušenosti lepší výchozí pozici, absolventi však mohou mít i jiné přednosti, které dokážou nedostatek či absenci předchozí praxe vyvážit. Při přijímacím pohovoru hraje významnou roli i celkový dojem, osobnostní předpoklady a kvality. Důležitý je zejména zájem o práci, ochota učit se a zapracovat se, pracovitost a také dosažené vzdělání.


Zpět