Přeskočit navigaci

Profese nabízené v pracovních inzerátech

Struktura profesí nabízených prostřednictvím inzerce v denním tisku a na internetu

Struktura profesí hledaných prostřednictvím inzerce v denním tisku a na internetu

Prostřednictvím inzertní nabídky zaměstnání vyjadřují zaměstnavatelé svou potřebu po určitých profesích a pracovních pozicích, o které mají zájem a také to, u jakých profesí pociťují nedostatek pracovníků. Analýzou inzertní nabídky zaměstnání tak lze získat přehled profesních skupin, o které je na pracovním trhu ze strany zaměstnavatelů zájem. Současně je však nutné vzít v úvahu, že uvedený přehled profesí hledaných prostřednictvím inzerce v denním tisku a na internetu neodpovídá zcela deklarovaným nárokům zaměstnavatelů, kteří často vyjadřují problémy při obsazování zejména dělnických pracovních pozic. Uvedený rozpor lze vysvětlit tím, že pracovníky pro dělnické profese hledají zaměstnavatelé zejména prostřednictvím úřadů práce a náborových akcí, kdežto novinová a internetová inzerce je zaměřena spíše na nemanuální profese.

Profesní skupiny, které jsou hledané nejčastěji

*    Mezi nejžádanější profese se řadí obchodní zástupci, pojišťovací agenti (11,1 % všech inzerátů), vedoucí pracovníci (8,8 % všech inzerátů), inženýři v technických oborech (8,1 % všech inzerátů) a kuchaři, číšníci (5,5 % všech inzerátů). Pracovníci těchto profesí byli hledáni ve 33,5 % inzerátů.

*    Mezi nabídkou zaměstnání v denním tisku a na internetu je však rozpor: v denním tisku patřily mezi nejhledanější profese kuchaři, číšníci (10,3 % inzerátů v denním tisku) a řidiči automobilů (5,6 % inzerátů v denním tisku). Obchodní zástupci, pojišťovací agenti obsadili až třetí místo (5,2 % inzerátů v denním tisku) a čtvrté místo patřilo kovářům, nástrojařům a soustružníkům (4,6 %).

*    Naopak v inzerci na internetu patřilo první místo obchodním zástupcům, pojišťovacím agentům (14,8 % inzerátů na internetu), následovali vedoucí pracovníci (11,7 % inzerátů na internetu), inženýři v technických oborech (10,9 %) a programátorům (6,6 %).

Profesní skupiny vyhledávané méně často

*    K dalším profesním skupinám, které zaměstnavatelé vyhledávali, avšak v méně než 5 % inzerátů, patřily převážně profese vysoce odborné a odborné na středním stupni náročnosti. 

*    Ve více než 4 % inzerátů byli hledáni programátoři (4,6 % všech inzerátů) a finanční experti, pracovníci reklamy a marketingu (4,4 % všech inzerátů). Jde o skupinu z vysoce odborných profesí, které patří do této četnostní skupiny.

*    Ve více než 3 % všech inzerátů byli dále hledáni účetní, odborní referenti (3,6 %) a prodavači v obchodech (3,2 %).

*    2% hranici překročila poptávka po recepčních a telefonistech (2,9 % všech inzerátů), po kovářích, nástrojařích a soustružnících (2,7 % všech inzerátů), po řidičích (2,7 % všech inzerátů) po technicích (2,7 % všech inzerátů) a kancelářských pracovnících (2,7 % všech inzerátů). Jak vidíme, i v tomto sledovaném období se zde objevila skupina, kterou řadíme mezi dělnické profese.

Profesní skupiny, které jsou vyhledávány nejméně

*    V rámci celkové inzerce bylo osm profesí, které byly hledány pouze v 1 inzerátu. Šlo o profese: zákonodárce, analytika, knihovníka, trenéra, lesního dělníka, obsluhu automatických strojů a o strojvedoucího. Jak vidíme, jde o směsici od vysoce kvalifikovaných profesí až po dělnické profese, které jsou však velmi málo časté.

*    Ve více než 1 inzerátu, ale v méně než 10 inzerátech byli hledáni pracovníci 25 profesí. Šlo například o hodináře, pouliční prodavače, lektory, obuvníky, skláře. Opět byla tato skupina tvořena velmi rozdílnými profesemi od odborných (geolog) po nekvalifikované (metař).

*    Na široký záběr inzerce pracovních míst poukazuje to, že v méně než 1 % inzerátů bylo hledáno 79 profesních skupin.

Rozdíl mezi hledanými profesemi v denním tisku a na internetu

Rozdílné zaměření inzerce se projevuje v odlišné struktuře hledaných profesí. Do výběru nejčetnějších profesí (tedy těch, které vyčerpaly danou inzertní nabídku z více než 1 %) se v rámci inzerce v denním tisku dostalo 30 skupin povolání, na internetu pouze 19 skupin povolání. V internetové inzerci jsou hledány především vysoce odborné profese: vysoce kvalifikované profese manažerů, technických inženýrů, programátorů a vědeckých a odborných pracovníků a ostatních odborníků. Zastoupení dělnických profesí, obslužných profesí a pracovních příležitostí pro nekvalifikované pracovníky je v internetové inzerci nízké, kdežto v inzerci v denním tisku patří dělnická povolání do skupiny nejžádanějších profesí. Mezi dělnické profese, po kterých poptávka vyčerpala alespoň 1,0 % inzerátů na internetu, patří řidiči zemědělských strojů (třída 833), elektromechanici (třída 724) a kováři, nástrojaři, soustružníci (třída 722). Naopak v inzerci v denním tisku se mezi nejhledanější profese (tedy ty profese, které vyčerpaly alespoň 1 procento inzerátů) dostalo hned deset dělnických profesí a pět obslužné profese.

Přehled nejčetnějších profesních skupin v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu v roce 2012Zpět