Přeskočit navigaci

Finanční ohodnocení nabízené v inzerátech

Finanční ohodnocení nabízené v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu

Finanční ohodnocení nabízené v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu

Nabízené finanční ocenění v inzertní nabídce zaměstnání pomáhá identifikovat postavení konkrétní profese na pracovním trhu a patří k významným atributům inzerce zaměstnání. Ačkoliv finanční ocenění uvedené u inzerovaných nabídek zaměstnání často neodpovídá skutečnému rozvržení platů u daných profesí, poukazuje na možnosti, které jsou s uvedenou profesí spojeny. 

Nabízené finanční ocenění

Mezi jednotlivými klasifikačními třídami povolání jsou v rámci inzerce v platovém ohodnocení značné rozdíly. Logicky jsou nejlepší platové podmínky nabízeny zpravidla pracovníkům, kteří vykonávají řídící profese. 

Výhodné platové podmínky jsou také spojeny s vysoce odbornými a technickými profesemi. V rámci internetové inzerce jsou častější atraktivnější finanční nabídky než v inzerci v denním tisku, nedá se však říci, že by rozdíly byly příliš výrazné.

Nabízená mzda byla zmíněna v 51,9 % inzerátů, přičemž v inzerci v denním tisku to bylo v 56,4 % a v 49,1 % inzerátů na internetu.

Nejčastější variantou byla specifická kategorie „dobré finanční ohodnocení“, kdy nebyla uvedena konkrétní částka, ale finanční nabídka byla vyjádřena slovně. Tato varianta byla uvedena ve 4,8 % inzerátů v denním tisku a v 32,8 % inzerátů uvedených na internetu.

Měsíční mzdu vyšší než 50 tis. Kč nabízelo 0,2 % inzerátů v denním tisku, přičemž relativně nejčastěji tomu bylo u profesí: vedoucí útvaru, manažer (třída 123) a obchodní zástupce, pojišťovací agent (třída 341). Na internetu tuto mzdu uvádělo 0,6 % inzerátů, přičemž relativně nejčastěji tomu bylo u profesí: vedoucí útvaru, manažer (třída 123) programátor (třída 213 a technický inženýr (třída 214).

Naopak nejnižší finanční ohodnocení do 10 tisíc Kč měsíčně bylo nabízeno v denním tisku v inzerátech hledajících profese: pomocní dělníci v zemědělství (třída 921), obsluha strojů na zpracování dřeva (třída 814), obsluha strojů na výrobu (třída 825), krejčí a švadleny (třída 743), pomocníci v domácnosti a uklízeči (třída 913), sekretářky a administrativní pracovníci (třída 411), prodavači (třída 521), bezpečnostní, požární technici (třída 314) a pracovníci ostrahy a ochrany (třída 516).

Některé skupiny profesí patří ve sledovaném kontextu do více skupin podle výše nabízeného finančního ohodnocení, kdy typickou skupinou jsou obchodní zástupci a pojišťovací agenti, kteří figurují jak u nejvyšších platových nabídek, tak u těch nejnižších. Můžeme předpokládat, že toto rozpětí poukazuje na různorodost povolání této klasifikační třídy, a to jak ohledně náplně práce, tak místa vykonávání.


Nabízené finanční ocenění u hlavních profesních tříd v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu v roce 2012

Dopočet do 100 % spadá do kategorie „neuvedeno“.


Zpět