Přeskočit navigaci

Uplatnění absolventů mimo obor a jeho důvody

Uplatnění absolventů mimo vystudovaný obor a jeho důvody

Pro učební obory i střední odborné školy s maturitou platí, že značná část absolventů odchází už po ukončení studia pracovat do jiného oboru a odliv z vystudovaného oboru pokračuje i v následujících letech. Několik let od ukončení studia tak pracuje asi 40 % absolventů středních škol mimo vystudovaný obor. Podstatné jsou příčiny odchodů za prací do jiného oboru, zejména otázka, zda jsou podmíněny nízkou poptávkou zaměstnavatelů a nepříznivou situací na trhu práce, nebo naopak nezájmem absolventů v oboru pracovat, např. z důvodu nízkých platů nebo špatných pracovních podmínek.

Poznámka: Údaje uvedené v textu byly zjištěny na základě dotazování absolventů středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (r. 2012) a absolventů vyšších odborných škol (2014), vždy s odstupem 3 let od ukončení dané kategorie vzdělání.


Pracovní uplatnění v oboru – absolventi učebních oborů

*    Po skončení střední školy si našlo práci v oboru 45 % dotázaných absolventů učebních oborů, 27 % se uplatnilo v příbuzném oboru a 28 % vyučených získalo práci zcela mimo svůj obor. Tato situace vznikla přesto, že většina vyučených (75 %) měla v závěru studia zájem pracovat ve svém oboru.

Příčiny odchodu vyučených absolventů za prací do jiného oboru (v % odpovědí, možnost výběru více odpovědí současně)

*    absolvent práci ve svém oboru nesehnal (62 % z vyučených, kteří pracují mimo obor, 17 % z vyučených celkem)

*    nízký plat v oboru (58 % z vyučených pracujících mimo obor, 16 % z vyučených celkem)

*    ztráta zájmu o obor (48 %, z vyučených pracujících mimo obor, 13 % z vyučených celkem)

*    nevyhovující pracovní podmínky (45 %, z vyučených pracujících mimo obor, 13 % z vyučených celkem)

*    nízká perspektiva oboru (41 % z vyučených pracujících mimo obor, 11,5 % z vyučených celkem)

*    nutnost dojíždění (38 %, z vyučených pracujících mimo obor, 10,6 % z vyučených celkem)

*    nikdy v oboru pracovat nechtěl (37 % z vyučených pracujících mimo obor, 10,3 % z vyučených celkem).


Tabulka: Uplatnění vyučených absolventů v oboru po 3 letech od ukončení studia

Vybrané skupiny oborů

Podíl vyučených absolventů, kteří uvedli, že pracují po 3 letech mimo obor

Nejčastější důvody pro odchod do jiného oboru

Strojírenství a strojírenská výroba v oborech

29 %

Problémy se získáním práce v oboru

Ztráta zájmu o práci v oboru

Nízké platové ohodnocení

Stavebnictví, geodézie a kartografie

33 %

Problém se získáním zaměstnání v oboru

Gastronomie, hotelnictví a turismus

49 %

Problém se získáním zaměstnání v oboru

Nevyhovující pracovní podmínky

Nízký zájem o obor a ztráta zájmu v oboru pracovat

Osobní a provozní služby

33 %

Problém se získáním zaměstnání v oboru

Nízký plat v oboru

Nevyhovující pracovní podmínky

Kategorie absolventů stř. vzděl. s VL – bez rozlišení skupin oborů

39 %


 

Pracovní uplatnění v oboru – absolventi maturitních oborů

*    Ve vystudovaném oboru si po skončení střední školy našlo práci asi 35 % dotázaných absolventů maturitních oborů a dalších 26 % se uplatnilo v příbuzném oboru, přibližně 39 % absolventů získalo práci mimo vystudovaný obor.

*    V následujících letech se podíl absolventů pracujících v oboru příliš nezměnil, ale zvýšil se podíl absolventů pracujících mimo obor (kolem 50 % v rámci sledovaného vzorku), a to na úkor pracujících v příbuzném oboru.

*    Nejčastější důvody pro odchod absolventů maturitních oborů z vystudované profese jsou

 (v % odpovědí absolventů, kteří pracují 3 roky od studia mimo svůj obor, možnost výběru více odpovědí současně):

*    problém se získáním pracovního uplatnění ve vystudovaném oboru (77 % z těch absolventů s maturitní zkouškou, kteří 3 roky od ukončení studia pracují v jiném oboru)

*    ztráta zájmu o obor (33 %)

*    špatné platové podmínky (27 %)

*    dlouhodobý nezájem pracovat v oboru (26 %)

*    obor není perspektivní (19 %)

*    nevyhovující pracovní podmínky nebo pracovní doba (19 %)

*    získání vzdělání v jiném oboru (19 %)


Tabulka: Uplatnění absolventů s maturitní zkouškou ve vystudovaném oboru 3 roky od ukončení studia

Vybrané skupiny oborů

Podíl absolventů maturitních oborů SOŠ, kteří uvedli, že pracují po 3 letech mimo obor

Důvody pro odchod do jiného oboru

Strojírenství a strojírenská výroba v oborech

44 %

Nesehnal práci v oboru

Nezájem o práci v oboru

Stavebnictví, geodézie a kartografie

61 %

Nesehnal práci v oboru

Nezájem o práci v oboru

Ekonomika a administrativa

48 %

Nesehnal práci v oboru

Původní nezájem o obor

Ztráta zájmu o práci v oboru

Pedagogika, učitelství a sociální práce

29 %

Nesehnal práci v oboru

Nízký plat v oboru

Nezájem o práci v oboru

Kategorie absolventů stř. vzděl. s MZ – bez rozlišení skupin oborů

51 %Pracovní uplatnění v oboru – absolventi VOŠ

*    Ve vystudovaném oboru si po skončení VOŠ našlo práci v oboru 74 % dotázaných a 14 % se uplatnilo v příbuzném oboru, naopak asi 12 % zahájilo pracovní dráhu v jiném než vystudovaném oboru.

*    V následujících 3 letech se situace z hlediska práce absolventů VOŠ v oboru výrazně nezměnila.


*    Nejčastější důvody pro odchod absolventů VOŠ z vystudované profese jsou

 (v % odpovědí absolventů, kteří pracují 3 roky od studia mimo svůj obor, možnost výběru více odpovědí současně):

*    práci v oboru nesehnal (69 % z těch, kteří pracují mimo obor, asi 8 % z absolventů VOŠ)

*    nízký plat (41 % z těch, kteří pracují mimo obor, asi 5 % z absolventů VOŠ)

*    o práci v oboru ztratil zájem (25 % z těch, kteří pracují mimo obor, asi 3 % z absolventů VOŠ)

*    obor není perspektivní (20 % z těch, kteří pracují mimo obor, 2,4 % z absolventů VOŠ)

*    nevyhovující pracovní podmínky (20 % z těch, kteří pracují mimo obor, 2,4 % z absolventů VOŠ)           

*    nutnost dojíždění (19 % z těch, kteří pracují mimo obor, 2,3 % z absolventů VOŠ)    

*    rekvalifikoval se/vystudoval jiný obor (16 % z těch, kteří pracují mimo obor, 1,9 % z absolventů VOŠ)  

*    v oboru nikdy pracovat nechtěl (13 % z těch, kteří pracují mimo obor, 1,5 % z absolventů VOŠ)           

     

Tabulka: Uplatnění absolventů VOŠ oboru 3 roky od ukončení studia (na VOŠ)

Vybrané skupiny oborů

Podíl absolventů VOŠ, kteří uvedli, že pracují po 3 letech mimo obor

Nejčastější důvody pro odchod do jiného oboru

41 Zemědělství a lesnictví

35 %

Práci v oboru nesehnal

Nízký plat

53 Zdravotnictví

7 %

Nízký plat

63 Ekonomika a administrativa

37 %

Práci v oboru nesehnal

Nutnost dojíždění

64 Podnikání v oborech, odvětví

40 %

Práci v oboru nesehnal

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

29 %

Práci v oboru nesehnal

Nízký plat

O práci v oboru ztratil zájem

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

29 %

Práci v oboru nesehnal

Nízký plat

Obor není perspektivní

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

19 %

Práci v oboru nesehnal

Nízký plat

Kategorie absolventů VOŠ – bez rozlišení skupin oborů

19 %
Zpět