Přeskočit navigaci

Zaměstnanost v ČR podle vzdělání

Struktura zaměstnanosti v České republice podle dosaženého vzdělání

 

Na této stránce si můžete v grafu zobrazit podíly zaměstnaných absolventů (ABS) a všech zaměstnaných osob starších 15 let (všichni 15+) v hlavních třídách ISCO podle úrovně dosaženého vzdělání.

Nejprve si zvolte kategorii dosaženého vzdělání, v grafu i v tabulce se objeví příslušné hodnoty - podíly (%) zaměstnaných absolventů a všech zaměstnaných v hlavních třídách Klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO v České republice.
Jako absolventi jsou uváděny osoby ve věku 20-24 let, u ukončeného vysokoškolského vzdělání osoby ve věku 25-29 let, tedy v průměru asi 5 let po ukončení vzdělávání.

Klasifikace ISCO, kterou používá Český statistický úřad, obsahuje tyto hlavní třídy zaměstnání:
1 Zákonodárci a řídící pracovníci
2 Specialisté - jde převážně o zaměstnání vyžadující vysokoškolské vzdělání. Je zde zařazena i většina zaměstnání pedagogických pracovníků
3 Techničtí a odborní pracovníci - jde převážně o zaměstnání, kde se předpokládá středoškolské vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání
4 Úředníci - jde o zaměstnání s nižšími nároky, dnes jsou běžně vykonávána pracovníky se středoškolským maturitním vzděláním
5 Pracovníci ve službách a prodeji - jsou zde začleněna zaměstnání vyžadující maturitní úroveň, tak i zaměstnání vhodná pro úroveň učební
6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (kromě obsluhy strojů a zařízení, která patří do třídy 8)
7 Řemeslníci a opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení, která patří do třídy 8)
8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci


Vyberte úroveň dosaženého vzdělání:
Zvolená úroveň dosaženého vzdělání: - nevybráno -


Zpět